Przejdź do treści

wiara

Praktyka nabożeństwa do Najśw. Serca Jezusa (Cz.2) – Metoda poświęcenia się Najświętszemu Sercu

 

§ 2. Metoda.

Proste, jakeśmy dopiero co widzieli, jest okre­ślenie prawdziwej świętości. „Synu mój, porzuć sa­mego siebie, a znajdziesz mnie.“ Prosta więc też będzie metoda prowadząca do niej. Ta, którą poda­jemy, nie jest ani kłopotliwa ani zawiła.

Obejmuje ona poświęcenie się Bożemu Sercu, oddanie się całkowite i na wieczne czasy, oraz PEŁNE PRAKTYKOWANIE JEDNEJ Z DZIEWIĘCIU „PRZYSŁUG”, ażeby uwidoczniać i ożywiać tę ofiarę z samego siebie. Wymaga jeszcze warunku przedwstępnego, który chcemy wyłożyć.

Czytaj dalej »Praktyka nabożeństwa do Najśw. Serca Jezusa (Cz.2) – Metoda poświęcenia się Najświętszemu Sercu

O roztropności w wierze na przykładzie Maryi

Maryja rozmyślała, według świa­dectwa Ewangelii, gdy anioł do Niej w imieniu Boga przemawiał. Rozmyślanie to pochodziło z po­kory i z wiary.

Ta Panna najroztropniejsza wie­działa, iż anioł ciemności przemie­nia się nieraz w anioła światłości, iż duch błędu naśladuje czasem głos ducha prawdy.

Zapytuje więc anioła i czeka jego odpowiedzi, aby poznać, czy odpowiedź jego zgadzać się będzie z tym, co prorocy przepowiedzieli o Mesjaszu i czy się nie sprzeciwia zasadom wiary. Czytaj dalej »O roztropności w wierze na przykładzie Maryi

Prudentia - Roztropność. Bruegel Starszy

Studium nad kardynalną cnotą roztropności (1) – O. Jacek Woroniecki

1. Roztropnością nazywamy tę sprawność naszego rozumu praktycznego, która sprawia, że w każdej okoliczności życia umiemy postąpić jak należy. Daje nam ona pewną umiejętność, pewną łatwość stosowania ogólnych zasad moralnych do poszczególnych i konkretnych warunków życiowych, w których się nasza praktyczna działalność rozwija.

Konieczność podobnej cnoty jest aż nadto jasna. Bez niej nasze teoretyczne wiadomości, mające zawsze mniej lub więcej charakter oderwany i ogólny, nie mia­łyby dla praktycznego życia wielkiej wartości wobec tego, że nie są one w stanie przewidzieć tych wszyst­kich poszczególnych okoliczności, w których może zajść potrzeba ich zastosowania. To samo widzimy i w innych dziedzinach praktycznego życia, np. w technice: tam także nie wystarcza teoretyczna wiedza, ale konieczna jest oprócz tego pewna praktyka, dająca umiejętność wprowadzania w czyn poznanych teorii.Czytaj dalej »Studium nad kardynalną cnotą roztropności (1) – O. Jacek Woroniecki

Wy jesteście Judaszami !

Kim są ludzie ? Czy na pewno ludźmi? Kim się staliśmy? – Stworzeni na podobieństwo Boga stali się odzwierciedleniem diabła.

Gdzie był Bóg, kiedy wojen pożoga ogarniała świat? – Krzyczą rozbestwieni, dodając jakby od niechcenia: Nie ma Boga !

Człowieku wolności pragnący, czyż nie dał Ci Najwyższy wolnej woli?  Masz swoją wolność. Czego żądasz jeszcze? Niewolnikiem Maryi nie chcesz być, bo to takie brzydkie słowo. Dostałeś wolność, to krwią ją plamisz.Czytaj dalej »Wy jesteście Judaszami !

Dusza bez roztropności nie utrzyma się na drodze do Boga – Św. J. Pelczar

O roztropności

Już zaopatrzyliśmy dom nasz w drzwi i okna; potrzeba go teraz urządzić na wewnątrz i na zewnątrz, — posłużą zaś do tego cnoty główne: roztropność, wstrzemięźliwość, sprawiedliwość i męstwo. Mówmy najprzód o roztropności.

Roztropność, pierwsza między cnotami głównymi, jest cnotą udoskonalającą rozum i pouczającą go w każdej sprawie, co na­leży czynić, a czego unikać; w znaczeniu zaś duchownym roztro­pność jest „miłością, wybierającą to, co do Boga prowadzi, a odrzucającą to, co od Niego odwodzi” Czytaj dalej »Dusza bez roztropności nie utrzyma się na drodze do Boga – Św. J. Pelczar

Co to jest pokora ? – Św. J.S. Pelczar

Jeżeli kto  dom buduje, kładzie najpierw fundament, tym głębszy i silniejszy, im wyższy i trwalszy ma być budynek. Fundamentem w życiu duchownym jest pokora; — z jakich powodów, później pokażę.

Co jest pokora, ten tylko doskonale zrozumie, kto z laski Bożej jest rzeczywiście pokornym; nie ma bowiem cnoty niedostępniejszej dla rozumu, trudniejszej dla woli nad pokorę. Nieznana w świecie pogańskim nawet z nazwiska, przyszła ona na świat z Jezusem Chrystusem, który się nią jakby szatą przyodział, aby ją uzacnić i miłą ludziom uczynić.
Czytaj dalej »Co to jest pokora ? – Św. J.S. Pelczar

O życiu i męczeństwie Św. Andrzeja Boboli

Wizja

Rektor Kolegium Jezuickiego w Pińsku, patrząc na wielkie spustoszenia, jakie wyrządzały nieustanne walki prowadzone na wschodnich rubieżach Polski, ciągle najazdy kozaków, pozostawiające Polskę w pożogach i biedzie, znalazł się na krawędzi zupełnego zwątpienia. W głębokim bólu i trosce o przyszłość ukochanej ojczyzny, woła: “Do jakiego patrona trzeba by nam się zwrócić, aby znaleźć skuteczną pomoc?” Obejrzał się i ujrzał postać w habicie jezuickim, otoczoną jasnym światłem. „Po co szukać innych patronów”, odzywa się zjawa, “patrz, ja jestem Andrzej Bobola, umęczony przez kozaków, ja będę waszym patronemCzytaj dalej »O życiu i męczeństwie Św. Andrzeja Boboli