Przejdź do treści

wiara

Co to jest pokora ? – Św. J.S. Pelczar

Jeżeli kto  dom buduje, kładzie najpierw fundament, tym głębszy i silniejszy, im wyższy i trwalszy ma być budynek. Fundamentem w życiu duchownym jest pokora; — z jakich powodów, później pokażę.

Co jest pokora, ten tylko doskonale zrozumie, kto z laski Bożej jest rzeczywiście pokornym; nie ma bowiem cnoty niedostępniejszej dla rozumu, trudniejszej dla woli nad pokorę. Nieznana w świecie pogańskim nawet z nazwiska, przyszła ona na świat z Jezusem Chrystusem, który się nią jakby szatą przyodział, aby ją uzacnić i miłą ludziom uczynić.
Czytaj dalej »Co to jest pokora ? – Św. J.S. Pelczar

O życiu i męczeństwie Św. Andrzeja Boboli

Wizja

Rektor Kolegium Jezuickiego w Pińsku, patrząc na wielkie spustoszenia, jakie wyrządzały nieustanne walki prowadzone na wschodnich rubieżach Polski, ciągle najazdy kozaków, pozostawiające Polskę w pożogach i biedzie, znalazł się na krawędzi zupełnego zwątpienia. W głębokim bólu i trosce o przyszłość ukochanej ojczyzny, woła: “Do jakiego patrona trzeba by nam się zwrócić, aby znaleźć skuteczną pomoc?” Obejrzał się i ujrzał postać w habicie jezuickim, otoczoną jasnym światłem. „Po co szukać innych patronów”, odzywa się zjawa, “patrz, ja jestem Andrzej Bobola, umęczony przez kozaków, ja będę waszym patronemCzytaj dalej »O życiu i męczeństwie Św. Andrzeja Boboli

Prawda jest Zbawieniem – Kościół w duszy na skale naszej wiary !

Kim się staliśmy?

Dokąd zmierzamy jako pokolenie zatracone, od Boga odwrócone?

Słuchamy siebie i własnego ja ?

Tak, ale to tylko pozory które zakrywają totalna pustkę intelektualną. Nie dostrzegamy nic poza naszymi żądzami i pragnieniami. To nas napędza, to powoduje że pędzimy przed siebie nie widząc, że jest to droga w dół. Nie naszymi myślami, a nawet nie naszymi pożądaniami napędzamy ten bezustanny bieg. Bez czasu na zatrzymanie i refleksję staliśmy się jako ludzkość bezbronną nijaką masą,  a raczej chmura która pod wpływem propagandy medialnej czernieje od zła, którym media są przepełnione. Kłamstwo i obłuda, zdrada i zboczenia – niczym jad wstrzykiwany w zdrowe umysły zmienia białe obłoki w ciemne mroczne chmury burzowe, które zasłaniają nam światło prawdy.Czytaj dalej »Prawda jest Zbawieniem – Kościół w duszy na skale naszej wiary !

Nowoczesne wolności w świetle encyklik (1) – Wolność sumienia

Cechą liberalnego katolicyzmu jest dążność do kompromisu między wiarą a teoriami tegoczesnymi. Przejęty jest mianowicie teorią o przyrodzonej doskonałości człowieka i społeczeństwa, z bezmyślnym niemal pominięciem dogmatu o upadku rodziców ludzkości i nauki Kościoła o stworzeniu świata.

Przyznaje on przesadne znaczenie nauce, jako krzewicielce prawdy, podnosi zbyt co przyrodzone, a obniża co nadprzyrodzone, lub takowe zupełnie uchyla; wreszcie staje w najfałszywszym położeniu względem dwóch pojęć: pojęcia władzy i pojęcia wolności. Jeśli liberalizm czysty a wyraźny jest herezją i rodzajem nihilizmu religijnego,— liberalizm  katolicki jest umniejszonym chrystianizmem, zwykłym utylitaryzmem. Dąży on do największej swobody osobistej, do ograniczenia możliwego władzy, do zmniejszenia obowiązków własnych a jednocześnie praw cudzych, do szafowania bezmiernego cudzą własnością, czy ona jest Bożą, Kościelną, społeczną czy prywatną, przy jednoczesnym sknerstwie bez granic.Czytaj dalej »Nowoczesne wolności w świetle encyklik (1) – Wolność sumienia

Ratunek w Niepokalanym Sercu Maryi – Cz.1

1. Miłosierdzie

Dla człowieka zawsze tu na ziemi nieszczęśliwego i cierpiącego, miłosierdzie tak jest pożądanemi słodkiem, iż poganie nawet miłosierdziu ołtarze stawiali i czcili je jako bóstwo. My robić tego nie potrzebujemy; Marya jest Matką miłosierdzia.

Marya jest jakoby wcielonem w sercu matki miłosierdziem Boskiem, iżby tem dostępniejszem było dla ludzi.(…)

Pan Bóg od początku świata rozdziela i do skończenia świata rozdzielać będzie pomiędzy grzeszników dobrodziejstwa Swej łaskawości dla przewidzianych modlitw Bogarodzicy i wielkiej ku Niej miłości. Marya niezawodnie chciała to wyrazić słowami kantyku : A miłosierdzie Jego od pokolenia do pokolenia, bojącym się Go.Czytaj dalej »Ratunek w Niepokalanym Sercu Maryi – Cz.1

Czego żąda Królowa Niebieska – Św. bp. Józef S. Pelczar

Zaiste, dobrym jest Pan, iż nas powołał do wiary katolickiej, a w niej otworzył nam skarbnicę swej prawdy i łaski.(…)

A na co zgromadził? Oto by Mu złożyć dzięki za przywilej Niepokalanego Poczęcia, dany Najświętszej Pannie, i za dogmatyczne tegoż przywileju orzeczenie i za wszystkie łaski, za przyczyną Niepokalanej użyczone nam i ojcom naszym i narodowi całemu i wszystkim wiekom. Zaprawdę, ten to jest dzień, który Pan sam sprawił.Czytaj dalej »Czego żąda Królowa Niebieska – Św. bp. Józef S. Pelczar