Przejdź do treści

Msza Św.

Co katolik wiedzieć powinien (2) : Skarby Mszy świętej

Tekst odnosi się do Mszy św. w tradycyjnym rycie rzymskim, co zresztą każdy zauważy w dalszej części dotyczącej rozważań. Więcej ważnych informacji o różnicach między nową mszą a Mszą Wszechczasów można przeczytać w Krótkiej analizie krytycznej NOM. A o owocach posoborowej  nowej mszy – uczty tutaj.

 

Jak już wam wiadomo z kate­chizmu, Msza święta, Prze­najświętsza Ofiara, acz bez­krwawa, jest powtórzeniem krwawej Ofiary Jezusa na drzewie krzyża: jest, co do istoty tą samą Ofiarą i tylko sposób ofiarowania jest róż­ny, bo w obydwóch Ofiarnikiem i Ofiarą jest ten sam Jezus, który Mszę św. na ostatniej wieczerzy ustano­wił. A więc Msza św. jest to nieustająca Ofiara Nowego Zakonu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina swe­mu Ojcu niebieskiemu przez ręce kapłana ofiaruje się w sposób niekrwawy, jak nie­ gdyś na krzyżu ofiarował się w sposób krwawy.Czytaj dalej »Co katolik wiedzieć powinien (2) : Skarby Mszy świętej

Obsesyjny strach hierarchów przed katolicką Mszą Św. – Wyniki ankiety dotycz. „Summorum Pontificum”

Konferencja Biskupów Francji opublikowała 18 stycznia tekst zatytułowany: „Podsumowanie wyników konsultacji w sprawie stosowania Motu proprio Summorum Pontificum.” Jest to odpowiedż na zestaw pytań które Kongregacja Nauki Wiary skierowała do wszystkich biskupów świata, w kwietniu 2020 roku. Dotyczyły one oceny stosowania w ich diecezji Motu Proprio Summorum  Pontificum Benedykta XVI, „zezwalającego” jak by niektórzy chcieli, na odprawianie  Mszy św. w tradycyjnym rycie rzymskim, który żadnych zezwoleń nie potrzebuje bo został ustanowiony po wieczne czasy przez Piusa V (bulla Quo primum tempore).Czytaj dalej »Obsesyjny strach hierarchów przed katolicką Mszą Św. – Wyniki ankiety dotycz. „Summorum Pontificum”

Czy warto wracać na tą Mszę?

Powtarzają się coraz liczniejsze głosy że po tzw. pandemii niektórzy wierni nie wrócili do kościoła.  W wielu krajach odnotowuje się wyraźny ubytek wiernych na niedzielnych Mszach. W Irlandii sondaż przeprowadzony na początku września wykazał, że 27 procent katolików regularnie uczestniczyło w Mszy, a po tzw. pandemii, tylko 36 procent z nich wróciło na regularne nabożeństwa. We Francji niedawne badania przeprowadzone na zlecenie dziennika Le Monde pokazują, że z zaledwie 2 proc. katolików uczęszczających na Msze, a ubyło, jak pisze vaticannews, około 30 proc. wiernych.Czytaj dalej »Czy warto wracać na tą Mszę?

Nie zakazana ale potrzebuje pozwolenia

Można dalej zaklinać rzeczywistość, że ojcowie soboru mieli dobrą wolę ale fakty są inne. Zakazano tego, czego nie można było zakazać. Mszał ustanowiony na wieczne czasy przez Piusa V został wtrącony do lochów posoborowego kościoła modernistycznego.

Nauka o Mszy świętej – Św. J. Vianney

Aby nie uchybić prawdzie zawartej w nauce św. Jana Marii Vianneya trzeba wspomnieć że opisywał on Mszę św. jaką znał on i wszyscy mu współcześni katolicy do których kierował nauki. Mowa o  Mszy w tradycyjnym rycie rzymskim (dziś potocznie zwanej trydencką). Była ona odprawiana powszechnie w całym Kościele do 1969 roku, kiedy to wprowadzono Novus Ordo Missae (Nowy Porządek Mszy). Większość katolików wie niewiele, lub nic o zmianach jakie zaszły, dlatego uczciwość nakazuje nie wprowadzać w błąd nieświadomych czytelników….

O ogromnych różnicach między obiema mszami.  O tym czego się pozbyto i co mamy w zamian można przeczytać TUTAJ 

 


 

Nauka o Mszy świętej

„Na każdym miejscu poświęcają i ofiarują Imieniu Memu ofiarę czystą”.
(Malach. I, 11).

Wiadomo, że człowiek jako stworzenie powinien Bogu składać cześć całą istotą swoją i dla ekspiacyj zanosić ofiary. Dlatego w Starym Zakonie ofiarowano Bogu codziennie w świątyni mnóstwo ofiar, które nie mogły Bogu całkowicie zadosyć uczynić za grzechy ludzkie. Potrzeba było zatem innej świętszej i czystszej ofiary, która by trwała do skończenia wieków. Tą ofiarą jest sam Jezus Chrystus, jako Bóg współistotny Ojcu Swemu, a jako człowiek we wszystkim do nas podobny. On ofiaruje się codziennie na naszych ołtarzach, jak niegdyś na Kalwarii i przez tę ofiarę czystą i bez zmazy oddaje Bogu należyty pokłon, uznaje najwyższe panowanie Jego nad stworzeniem i spłaca zupełnie długi, zaciągnięte u Boga przez grzechy ludzkie. Jezus Chrystus, jako pośrednik między niebem i ziemią, wyprasza nam także wszystkie potrzebne łaski i jest ofiarą dziękczynną, najwznioślejszą.Czytaj dalej »Nauka o Mszy świętej – Św. J. Vianney

Krótka analiza krytyczna NOM (Nowej Mszy)

NOM – Novus Ordo Missae – Nowy porządek Mszy. Tzw. nowa Msza, czy Msza posoborowa, została wprowadzona w 1969 roku, a wymyślona, zredagowana i opracowana z miesiąca na miesiąc. Ta zmiana była modernistyczną rewolucją, i już teraz można stwierdzić że, zamachem na Kościół Katolicki i Tradycję. Spełniło się to, przed czym przestrzegał m.in. Papież Pius X w Encyklice Pascendi. Wiara katolicka zaczęła być podmieniana jawnie, choć pod płaszczykiem unowocześnień.

Przenajświętsza Ofiara cz.VI – Msza św. jest słońcem religii katolickiej

Przenajświętsza Ofiara cz.V – Kto ma udział w owocach Mszy św.

Oto Zbawiciel twój idzie, oto zapłata Jego z Nim, a dzieło Jego przed Nim.
Iz 62, 11

Kościół katolicki to wielki zakład zbawienia, który Pan Jezus założył dla wszystkich ludzi i po wszystkie czasy. Zadaniem więc jego i posłannictwem jest prowadzić dalej dzieło odkupienia Chrys­tusowe­go, przez nawracanie i ratunek wszystkich narodów. Pan Bóg chce, jak mówi św. Paweł apostoł, aby wszyscy ludzie przez Kościół i w Kościele otrzymywali światło niebiańskie i życie, przyszli ku uznaniu prawdy i byli zbawieni (1 Tym 2, 4). W tym celu jest i pozostanie Pan Bóg w tym Kościele, w nim żyje i działać będzie do końca świata. A jak niegdyś odkupił ludzkość przez krwawą ofiarę na krzyżu, tak dzisiaj prowadzi to dzieło odkupienia przede wszystkim przez bezkrwawą ofiarę Mszy św.
Czytaj dalej »Przenajświętsza Ofiara cz.VI – Msza św. jest słońcem religii katolickiej

Przenajświętsza Ofiara cz.V – Kto ma udział w owocach Mszy św.

Przenajświętsza Ofiara – cz.IV Wartość Mszy Św.

Będziecie czerpali wody z radością ze zdrojów Zbawicielowych

Iz 12, 3

Jak wielką jest nędza człowieka na ziemi, któż z nas o tym nie wie? Przyroda jęczy pod ciężarem przekleństwa wyrzeczonego w raju – ziemia rodzi ciernie i osty – w pocie czoła musi człowiek pracować na kawałek chleba.
I natura ludzka podlega przekleństwu. Ciało nawiedzają choroby i inne dolegliwości. Co gorsza, to ciało podnosi się przeciw duchowi, łączy się z wrogami naszego szczęścia. i wiedzie do zguby wiecznej. „Nieszczęsny ja człowiek – może każdy z nas zawołać ze św. Pawłem – kto mię wybawi od ciała tej śmierci?” i odpowiada ten apostoł: „Łaska Boża przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego” (Rzym 7, 24–25).
Więc wielkie i nieszczęsne są skutki grzechu. Jednak, drodzy moi, nie traćmy otuchy, bo jeśli Synowi swojemu nie przepuścił Bóg, ale Go wydał za nas, jakżeby nam wszystkiego z Nim nie darował?
Czytaj dalej »Przenajświętsza Ofiara cz.V – Kto ma udział w owocach Mszy św.

Przenajświętsza Ofiara – cz.IV Wartość Mszy Św.

Przenajświętsza Ofiara – cz.III Msza św. jest ofiarą

Skosztujcie a obaczcie, że słodkim jest Pan.
Ps 33, 1

W środku raju ziemskiego rosło „drzewo żywota” (Rodz 2, 9), którego owoce miały przywracać pierwszym rodzicom naszym młodzieńczą świeżość, siłę i piękność. Raj ten utraciliśmy przez grzech pierworodny. Pan Bóg jednak w niepojętym miłosierdziu swoim zaszczepił inny raj na ziemi, skropił go Krwią swojego Syna, a w środku tego raju jak w pierwszym umieścił drzewo prawdziwego żywota, które przywraca już nie ciału, ale co ważniejsze, duszy, utraconą świeżość, darzy nadziemską siłą przeciw pokusom i daje jej piękność niepojętą. Jest to drzewo Krzyża św., które wszystkim pożywającym z niego owoce, daje żywot wieczny szczęśliwy. Cudowny owoc tego drzewa, mamy codziennie w ofierze Mszy św. Tam spełnia się to, co zapowiedzieli z radością aniołowie przy pierwszym Jego ukazaniu się na ziemi: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” (Łk 2, 14).
Czytaj dalej »Przenajświętsza Ofiara – cz.IV Wartość Mszy Św.