Przejdź do treści

modernizm

Grzechy przeciw wierze cz.2 – Obojętność i zaparcie się wiary

III. Grzechy popełniane uczynkiem.

Uczynkiem można zgrzeszyć przeciw wierze św. przez obojętność, albo zaparcie się wiary, przez bałwochwalstwo, lub zabobony i czary. Ponieważ bałwochwalstwem, zabobonami i czarami grzeszy się równocześnie i przeciw wierze świętej i przeciw czci zewnętrznej Pana Boga, przeto o tych grzechach będę mówił w nauce następnej.

Dzisiaj jeszcze tylko o obojętności w wierze św. i o zaparciu się wiary.

OBOJĘTNOŚĆ

1. Niewierny lub niedowiarek w nic nie wierzy lub udaje, że nie wierzy; obojętny czyli indyfferentysta uważa wiarę za rzecz małej wagi, i twierdzi, że najważniejsza rzecz żyć poczciwie.

Jemu wszystko jedno, czy zapisany jest jako katolik czy też jako protestant, czy zachowa swą wiarę czy też ją utraci, czy ją zna czy też jej nie zna, i dlatego nie chodzi na kazania ani na nauki, ani też nie uczy się w domu o wierze św. Grzeszą też tutaj rodzice , którzy się nie starają o naukę religii dla dzieci. — Obojętnością grzeszą dalej tacy, co to więcej starają się o wszelkie inne sprawy, np. o żonę i dzieci, majątek, ubiór, zabawy, aniżeli o wiarę świętą, nie pomnąc na słowa Pana Jezusa (Mat. 6. 25): »Azaż dusza nie jest ważniejsza niż pokarm a ciało niźli odzienie

Takich katolików jest niestety wielu także między nami. Za taką obojętnością następuje zaniedbywanie nabożeństwa, modlitw, przestępowanie przykazań Bożych i kościelnych i w ogóle życie niewiele lepsze niż pogan.Czytaj dalej »Grzechy przeciw wierze cz.2 – Obojętność i zaparcie się wiary

Grzechy przeciw wierze cz.1 – Grzechy myślne

Myślą można zgrzeszyć przeważnie albo brakiem wiary albo wiarą fałszywą albo dobrowolnem powątpiewaniem o wierze.

NIEWIARA

Pierwszy tedy grzech to

1. brak wiary, a nazywamy go albo niewiarą albo niedowiarstwem .

 

a) Niewiara to zupełny brak wiary, polega zaś na tym, że człowiek nie wierzy w to, co Pan Bóg objawił i podaje do wierzenia przez Kościół Swój święty.

    • Może ktoś być niewiernym, ponieważ nigdy nic nie słyszał o objawieniu Bożym. Takimi są te ludy, do których nigdy jeszcze nie dotarł żaden misjonarz katolicki aby im zwiastować prawdy wiary św. Taka niewiara nie jest grzechem, bo nie pochodzi ze złej woli, lecz jedynie z niewiadomości (por. Ja n 15. 22). Ale takich ludów jest coraz mniej na świecie.(…)
    • Niewiernym można być i dlatego, że człowiek miał sposobność poznania objawienia Bożego, ale nie chciał go poznać, albo chociaż je poznał, był względem niego obojętnym i go nie przyjął. Taka niewiara jest oczywiście  grzeszną, bo źródłem jej nie jest niewiadomość, lecz oziębłość. Taką niewiarę mają zwykle poganie, bo, choć po największej części słyszeli już misjonarzy katolickich, mimo to nie wierzą w Boga prawdziwego, więc też i w to nie wierzą, co Pan Bóg objawił. Takimi są ci żydzi, którzy zachowali wiarę swoją, (wielu z nich nie ma wiary żadnej): wierzą wprawdzie w Boga prawdziwego, ale nie wierzą w Pana Jezusa, Syna Bożego, ani też w to, co Pan Jezus objawił. Takimi niewiernymi są dalej mahometanie, tj. Turcy, Arabowie, i inni, którzy wierzą w Pana Boga i w Pana Jezusa, ale ponad Pana Jezusa stawiają swego Mahometa.

NIEDOWIARSTWO

b) Spokrewnionym z niewiarą, a często grzeszniejszym od niej, jest niedowiarstwo.Czytaj dalej »Grzechy przeciw wierze cz.1 – Grzechy myślne

Watykan świętuje rocznicę oficjalnej apostazji Bergoglio

4 lutego 2019 roku w Abu Zabi Franciszek podpisał wraz z szejkiem Ahmedem Al-Tayeba dokument o ludzkim braterstwie. Zadeklarował się kolejny raz jako apostata i odstępca od wiary katolickiej. Nie on pierwszy w historii tak zwanych papieży posoborowych dokonał takiego aktu.

Prekursorem takich heretyckich działań był oczywiście Karol Wojtyła. To on przeszedł od deklaracji pisemnych i ustnych do czynów. Spotkania w Asyżu, czy też całowanie Koranu, bluźnierczej dla chrześcijan księgi, stało się na całym świecie symbolem zdrady Boga Najwyższego.

Nie dotyczy to oczywiście Polski , w której niby tradycjonaliści katoliccy mają go prawie za Boga. Polacy w ogóle nie zdaja sobie sprawy, że ich wiara jest postrzegana jako co najmniej dziwna i wcale tak nie jest, że reszta świata widzi Polskę jako kraj katolicki.Czytaj dalej »Watykan świętuje rocznicę oficjalnej apostazji Bergoglio

Podwójny język Franciszka! – z jego ust tylko kłamstwa i krętactwa

Żandarmeria watykańska i gwardia szwajcarska usunęła w środę z sali audiencyjnej Pawła VI mężczyznę który, wyraźnie zdenerwowany, krzykiem przerwał audiencję generalną Franciszka. Słychać było po angielsku

„to nie jest kościół Boży”

a następnie po włosku:

„nie ma już masek w kościele… to nie jest kościół Jezusa Chrystusa… Kościół jest jeden, święty, katolicki i apostolski… Nie jesteś królem”

Czytaj dalej »Podwójny język Franciszka! – z jego ust tylko kłamstwa i krętactwa

Wieża Babel – Fałszywe ideologie współczesności

I

Gdy rzucę okiem dokoła siebie na wiedzę filozoficzną lub na to, co taką nazwę nosi, spostrzegam, że ogólny stan umysłów daje się streścić w jednym wyrazie: zamęt.

Prawda jest rozwiązaniem zagadnień. Co się tyczy błędu, ma on wobec danych zagadnień rozliczne sposoby postępowania. Przybiera różne postawy, bo na drodze do nicości wiele znajduje się stacji.

Rozróżniam trzy główne. Na pierwszej błąd mówi: Oto jest rozwiązanie zagadnienia – i daje rozwiązanie fałszywe. Na drugiej błąd nie próbuje nawet rozwiązać zagadnienia, ale stara się je sformułować i mówi: Oto zagadnienie, ale jest ono nierozwiązalne. Na trzeciej niezdolny ani postawić, ani rozwiązać zagadnienia, wygłasza tylko puste słowa bez związku.

Na pierwszej stacji napotykamy system, przybierający pozory zasadniczości, udający niewzruszoność, aby przedrzeźniać postawę prawdy. Na drugiej napotykamy jawną niemoc. Na trzeciej słyszymy bredzenie gorączkowe. Rzućmy okiem na dzieje świata, ujrzymy w nich postęp tego, co piętnujemy. Przede wszystkim człowiek musi cześć oddawać, człowiek zaczyna zawsze od czci i uwielbienia. Atoli, podczas gdy dziedzictwo święte przechowywało się nietknięte tylko u ludu wybranego, ku czemu zwróciła ludzkość swoje uwielbienie?Czytaj dalej »Wieża Babel – Fałszywe ideologie współczesności

Patrz, dokąd idziesz ! – O grzechach których nie zauważasz świadczących o twoim zepsuciu

W  dzisiejszym tak zwanym nowoczesnym świecie grzech jest postrzegany jako coś nieważnego, a nawet nieistniejącego. Według modernistów którzy opanowali administrację Kościoła Katolickiego, wszystkie grzechy zostały nam już wybaczone, ponieważ Pan nasz Jezus Chrystus wziął je na siebie i za nie cierpiał. Oczywiście jest to wielkie kłamstwo protestantów, ale bardzo wygodne dla wielu zwykłych ludzi i duchowieństwa.

Usprawiedliwienia grzechu nigdy nie znajdziesz, ani w Piśmie Świętym, ani w Tradycji Kościoła, ponieważ grzechy toleruje i zachęca do nich tylko szatan.Czytaj dalej »Patrz, dokąd idziesz ! – O grzechach których nie zauważasz świadczących o twoim zepsuciu

Prawo kanoniczne chroni zboczeńców – Tajny dokument ujawnia nakaz milczenia

Najnowszy raport Instytutu Lepanto pokazuje jedną z przyczyn ochrony zboczeńców w koloratkach, w modernistycznym  kościele.  Jeśli ktoś pyta dlaczego panuje zmowa milczenia, to jest w raporcie odpowiedz.

Głównym źródłem problemu wg autora tekstu jest luka prawna zawarta w samym Kodeksie Prawa Kanonicznego, który bezpośrednio chroni księży pedofilów. Prawo kanoniczne de facto uniemożliwia karanie zboczeńców,  oraz ujawnianie istniejących wśród duchownych sieci homoseksualnych i pederastów.  Wszystko przez to iż ich „przypadłość” jest uznana za niepoczytalność więc wyklucza karanie.Czytaj dalej »Prawo kanoniczne chroni zboczeńców – Tajny dokument ujawnia nakaz milczenia