Przejdź do treści

Maryja

Maj – miesiąc Maryi (Rozważania, dzień 22 – 28)

Kontynuujemy i polecamy ciąg dalszy rozważań pochodzących z książeczki pt. „MIESIĄC MAJ POŚWIĘCONY NAJŚWIĘTSZEJ PANNIE MARYI.” z 1896 roku.

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 22) – Uwaga trzecia o boleściach Maryi.

«« »»

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 23) – Uwaga o radościach Maryi

«« »»

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 24) – Uwaga druga o radościach Maryi

«« »»

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 25) – Uwaga trzecia o radościach Maryi.

«« »»

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 26) – Następujace uwagi maja za cel zwykłe życia Maryi sprawy i uczucia

«« »»

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 27) – Uwaga: jakie były rozmowy Maryi?

«« »»

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 28) – Uwaga: Jakie były sprawy w życiu Maryi.

Czytaj dalej »Maj – miesiąc Maryi (Rozważania, dzień 22 – 28)

Niewolnik Maryi – O współdziałaniu z Maryją

Jak ma wyglądać nasze współdziałanie z Maryją, owo czynne Jej uznanie? Przede wszystkim musi posiadać cechę jakości, a następnie ilości.

Pierwsza wymaga urobienia sobie właściwego sądu o roli i wielkości Maryi. Wymaga też gorącego pragnienia, by Ją czcić i miłować jak należy. Jest to składnik zasadniczy, niestety, często pomijany, z czego rodzą się pewne uprzedzenia do dzieła św. Ludwika Grigniona.Czytaj dalej »Niewolnik Maryi – O współdziałaniu z Maryją

Maj – miesiąc Maryi (Rozważania, dzień 8 -14)

Polecamy ciąg dalszy rozważań pochodzących z książeczki pt.„MIESIĄC MAJ POŚWIĘCONY NAJŚWIĘTSZEJ PANNIE MARYI.” z 1896 roku, które publikowaliśmy na naszej stronie dwa lata temu. Dla ułatwienia dostępu bez konieczności codziennego wyszukiwania, publikujemy  linki do rozważań na rozpoczynający się tydzień. Zapraszamy do codziennej chwili skupienia na Matce Bożej, uzupełnionej odpowiednią do treści rozważań modlitwą..Czytaj dalej »Maj – miesiąc Maryi (Rozważania, dzień 8 -14)

Ratunek w Niepokalanym Sercu Maryi – Cz.1

1. Miłosierdzie

Dla człowieka zawsze tu na ziemi nieszczęśliwego i cierpiącego, miłosierdzie tak jest pożądanemi słodkiem, iż poganie nawet miłosierdziu ołtarze stawiali i czcili je jako bóstwo. My robić tego nie potrzebujemy; Marya jest Matką miłosierdzia.

Marya jest jakoby wcielonem w sercu matki miłosierdziem Boskiem, iżby tem dostępniejszem było dla ludzi.(…)

Pan Bóg od początku świata rozdziela i do skończenia świata rozdzielać będzie pomiędzy grzeszników dobrodziejstwa Swej łaskawości dla przewidzianych modlitw Bogarodzicy i wielkiej ku Niej miłości. Marya niezawodnie chciała to wyrazić słowami kantyku : A miłosierdzie Jego od pokolenia do pokolenia, bojącym się Go.Czytaj dalej »Ratunek w Niepokalanym Sercu Maryi – Cz.1

Czego żąda Królowa Niebieska – Św. bp. Józef S. Pelczar

Zaiste, dobrym jest Pan, iż nas powołał do wiary katolickiej, a w niej otworzył nam skarbnicę swej prawdy i łaski.(…)

A na co zgromadził? Oto by Mu złożyć dzięki za przywilej Niepokalanego Poczęcia, dany Najświętszej Pannie, i za dogmatyczne tegoż przywileju orzeczenie i za wszystkie łaski, za przyczyną Niepokalanej użyczone nam i ojcom naszym i narodowi całemu i wszystkim wiekom. Zaprawdę, ten to jest dzień, który Pan sam sprawił.Czytaj dalej »Czego żąda Królowa Niebieska – Św. bp. Józef S. Pelczar

Majowy Zew – O istocie czci Maryi (Rycerz Niepokalanej, 1935)

Rokrocznie czarowny maj roztacza przepych barw, kwiecia i woni. Rokrocznie w tym miesiącu wieczorny dzwon zwołuje do świątyń czcicieli Niepokalanej, by po dniu pracy i znoju spocząć u stóp najlepszej z matek i opowiedzieć Jej swe bóle i troski Rokrocznie gromadzą się dzieci i rycerstwo Maryji przed Jej ołtarzami i figurami, uwieńczonymi świeżym kwieciem, by ukochanej Hetmance powierzyć swe sprawy, wysłuchać Jej rad i poleceń.Czytaj dalej »Majowy Zew – O istocie czci Maryi (Rycerz Niepokalanej, 1935)