Maryja

Najświętsze Imię Maryi

Najświetniejszym czynem chylącej się do upadku Polski, czynem, który ją okrył sławą i blaskiem w oczach całej Europy i chrześcijaństwa, to odsiecz Wiednia przez wojska polskie, którymi osobiście dowodził nasz dzielny król, Jan III Sobieski. To ostatni czyn wielki z szeregu tych, którymi naród dowiódł, że jest przedmurzem chrze­ścijaństwa, że się poświęca szczytnie i bezinteresownie dla najwyższych ideałów ludzkości: wiary i wolności. Na pamiątkę owego pogromu, który spotkał Turków pod Wiedniem, zamierzających w niepohamowanej dotąd ambicji kościoły stolicy cesarskiej i Rzymu zamienić w stajnie dla koni, ustanowił Papież uroczystość Imienia Maryi, którą obchodzimy zaraz  po Narodzeniu Najświętszej Panny.
Czytaj dalej »Najświętsze Imię Maryi

Maryja Matką grzeszników SKRUSZONYCH – Św. A.M. Liguori

Przenajświętsza Panna oświadczyła razu pewnego świętej Brygidzie, że jest Matką nie tylko sprawiedli­wych i niewinnych, lecz i grzeszników, byle mieli pragnienie poprawy. „Jestem, powiedziała, jakby Matką wszystkich grzeszników pragnących poprawić się.
O! zaiste, gdy grzesznik, stanowiący zmieni swoje postępowanie, upada do nóg Maryi, znajduje w Niej matkę najmiłościwszą i najlitościwszą, nie­równie skoszą w przygarnięciu go do siebie i pora­towaniu, aniżeli najprzywiązańsza matka rodzona!Czytaj dalej »Maryja Matką grzeszników SKRUSZONYCH – Św. A.M. Liguori

Za martwą wiarę nie zdobędziesz Nieba – Środki do nabycia prawdziwego nabożeństwa do NMP Cz.1

Środki do nabycia prawdziwego nabożeństwa
względem Matki Najświętszej.

1. Wola ma zawsze za przewodnika rozum. Bez niego nie postawi kroku naprzód, bo jest władzą bez światła, władzą podobną do nieszczęśliwego ślepca, którego ktoś musi prowadzić. Dlatego mówi św. Augustyn: »Wola powstaje z rozumu czyli poznania« (1). Ale rozum ludzki, choć jest odblaskiem światłości bożej, choć nie jest władzą ślepą, poznaje przedmioty powoli, częściowo i stopniowo, musi się w nie wpatrywać. Rozum jako strażnik woli, musi uważnie patrzyć z wyżyny, na wzór stróża, któremu Bóg polecił uważać na wozy, które w czasie nocnym szły do Babilonu (2).Czytaj dalej »Za martwą wiarę nie zdobędziesz Nieba – Środki do nabycia prawdziwego nabożeństwa do NMP Cz.1

Maj – miesiąc Maryi (Rozważania, dzień 22 – 28)

Kontynuujemy i polecamy ciąg dalszy rozważań pochodzących z książeczki pt. „MIESIĄC MAJ POŚWIĘCONY NAJŚWIĘTSZEJ PANNIE MARYI.” z 1896 roku.

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 22) – Uwaga trzecia o boleściach Maryi.

«« »»

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 23) – Uwaga o radościach Maryi

«« »»

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 24) – Uwaga druga o radościach Maryi

«« »»

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 25) – Uwaga trzecia o radościach Maryi.

«« »»

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 26) – Następujace uwagi maja za cel zwykłe życia Maryi sprawy i uczucia

«« »»

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 27) – Uwaga: jakie były rozmowy Maryi?

«« »»

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 28) – Uwaga: Jakie były sprawy w życiu Maryi.

Czytaj dalej »Maj – miesiąc Maryi (Rozważania, dzień 22 – 28)

Niewolnik Maryi – O współdziałaniu z Maryją

Jak ma wyglądać nasze współdziałanie z Maryją, owo czynne Jej uznanie? Przede wszystkim musi posiadać cechę jakości, a następnie ilości.

Pierwsza wymaga urobienia sobie właściwego sądu o roli i wielkości Maryi. Wymaga też gorącego pragnienia, by Ją czcić i miłować jak należy. Jest to składnik zasadniczy, niestety, często pomijany, z czego rodzą się pewne uprzedzenia do dzieła św. Ludwika Grigniona.Czytaj dalej »Niewolnik Maryi – O współdziałaniu z Maryją

Maj – miesiąc Maryi (Rozważania, dzień 8 -14)

Polecamy ciąg dalszy rozważań pochodzących z książeczki pt.„MIESIĄC MAJ POŚWIĘCONY NAJŚWIĘTSZEJ PANNIE MARYI.” z 1896 roku, które publikowaliśmy na naszej stronie dwa lata temu. Dla ułatwienia dostępu bez konieczności codziennego wyszukiwania, publikujemy  linki do rozważań na rozpoczynający się tydzień. Zapraszamy do codziennej chwili skupienia na Matce Bożej, uzupełnionej odpowiednią do treści rozważań modlitwą..Czytaj dalej »Maj – miesiąc Maryi (Rozważania, dzień 8 -14)

Ratunek w Niepokalanym Sercu Maryi – Cz.1

1. Miłosierdzie

Dla człowieka zawsze tu na ziemi nieszczęśliwego i cierpiącego, miłosierdzie tak jest pożądanemi słodkiem, iż poganie nawet miłosierdziu ołtarze stawiali i czcili je jako bóstwo. My robić tego nie potrzebujemy; Marya jest Matką miłosierdzia.

Marya jest jakoby wcielonem w sercu matki miłosierdziem Boskiem, iżby tem dostępniejszem było dla ludzi.(…)

Pan Bóg od początku świata rozdziela i do skończenia świata rozdzielać będzie pomiędzy grzeszników dobrodziejstwa Swej łaskawości dla przewidzianych modlitw Bogarodzicy i wielkiej ku Niej miłości. Marya niezawodnie chciała to wyrazić słowami kantyku : A miłosierdzie Jego od pokolenia do pokolenia, bojącym się Go.Czytaj dalej »Ratunek w Niepokalanym Sercu Maryi – Cz.1