Przejdź do treści

Kościół

Ratunek w Niepokalanym Sercu Maryi – Cz.1

1. Miłosierdzie

Dla człowieka zawsze tu na ziemi nieszczęśliwego i cierpiącego, miłosierdzie tak jest pożądanemi słodkiem, iż poganie nawet miłosierdziu ołtarze stawiali i czcili je jako bóstwo. My robić tego nie potrzebujemy; Marya jest Matką miłosierdzia.

Marya jest jakoby wcielonem w sercu matki miłosierdziem Boskiem, iżby tem dostępniejszem było dla ludzi.(…)

Pan Bóg od początku świata rozdziela i do skończenia świata rozdzielać będzie pomiędzy grzeszników dobrodziejstwa Swej łaskawości dla przewidzianych modlitw Bogarodzicy i wielkiej ku Niej miłości. Marya niezawodnie chciała to wyrazić słowami kantyku : A miłosierdzie Jego od pokolenia do pokolenia, bojącym się Go.Czytaj dalej »Ratunek w Niepokalanym Sercu Maryi – Cz.1

Czego żąda Królowa Niebieska – Św. bp. Józef S. Pelczar

Zaiste, dobrym jest Pan, iż nas powołał do wiary katolickiej, a w niej otworzył nam skarbnicę swej prawdy i łaski.(…)

A na co zgromadził? Oto by Mu złożyć dzięki za przywilej Niepokalanego Poczęcia, dany Najświętszej Pannie, i za dogmatyczne tegoż przywileju orzeczenie i za wszystkie łaski, za przyczyną Niepokalanej użyczone nam i ojcom naszym i narodowi całemu i wszystkim wiekom. Zaprawdę, ten to jest dzień, który Pan sam sprawił.Czytaj dalej »Czego żąda Królowa Niebieska – Św. bp. Józef S. Pelczar

Cztery tysiące lat oczekiwania

„Weselcie się, a chwalcie społem pustki Jeruzalem, bo Pan ucieszył lud swój,
odkupi Jeruzalem. Zgotował Pan ramię święte swoje przed oczyma
wszech narodów; i ujrzą wszystkie kończyny ziemi zbawienie Boga naszego”
(Iz. 52, 9-10).

Tak się odzywał Prorok Izajasz do ludu swojego. Rodzaj ludzki przez grzech utracił ono pierwsze zbawienie od Boga, dane w raju. Odtąd tysiące lat wyczekiwał na drugie zbawienie, które Bóg obiecał. To drugie zbawienie widzieli Patriarchowie jakoby w mroku; jaśniej widzieli je Prorocy, – dziś to zbawienie stawa przed nami już w ciele, we widomej, dotykalnej postaci: „Słowo stało się ciałem…”.

Cztery niedziele adwentowe przypominają cztery tysiące lat wyczekiwania za spełnieniem się onej wielkiej obietnicy Pańskiej. Tyle czasu było potrzeba, zanim się zjawiło to drugie zbawienie od Boga.

Cztery tysiące lat!...Czytaj dalej »Cztery tysiące lat oczekiwania

Grzechy przeciwko Duchowi Św. – cz.II. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej

Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej

Prawda chrześcijańska jest to nauka Wiary chrześcijańskiej i nauka obyczajów chrześcijańskich. Chrystus Pan, Apostołowie i Kościół święty nauczają nas, co mamy wierzyć i co mamy czynić dla zbawienia. „Uznana” prawda chrześcijańska znaczy te prawdy, które człowiek zna, poznaje, albo które znać powinien.Czytaj dalej »Grzechy przeciwko Duchowi Św. – cz.II. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej

Ułuda nowoczesnej religijności.

NOWOCZESNA RELIGIJNOŚĆ

1. „Jakkolwiek różne mogłyby być poglądy ludzi, powiada D. F. Strauss, na to jednak wszyscy się godzą, że uzdolnienie religijne jest przywilejem natury ludzkiej; owszem, że należy je uważać za najdostojniejszy tytuł w godności człowieczej”.

A jeżeli tak jest, to pytanie dotyczące prawdziwej religijności jest podstawowym pytaniem ludzkiego istnienia. Nawet nowoczesny świat, pogrążony w panteizmie i materializmie, chce mieć swoją religijność. Nowoczesna religijność chce być powszechną; nie opiera się ona na przedmiotowej prawdzie, ale na podmiotowej potrzebie serca. Tak Grenlandczyk, który po obfitym rybołówstwie maści swego bożka tranem, a po nieudanej wyprawie ćwiczy go batogiem, jak i najbieglejszy uczony, który chrystianizm drwinami i żartami zbywa, – obaj stoją na tym samym poziomie: starają się swoje potrzeby uczuciowe zaspokoić.Czytaj dalej »Ułuda nowoczesnej religijności.

Herezje próbą wierności Bogu – Św. Jan Chryzostom: O strzeżeniu się fałszywych proroków

Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilcy drapieżni; z owoców ich poznacie je”

— Ew. u św. Mat. r. 7.

 

Tak słudzy szatana wtedy najbardziej chrześcijaninowi szkodzą, gdy się za chrześcijan podają. Dlatego Chrystus Pan ostrzega uczniów swoich przed nimi, a przez nich i nas wszystkich mówiąc: — “Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków“.

Czytaj dalej »Herezje próbą wierności Bogu – Św. Jan Chryzostom: O strzeżeniu się fałszywych proroków

Apokalipsa

Czarna mgła snuje się po watykańskich korytarzach

nieprzenikniona dusząca ciemność

ogarnęła tych co prowadzić mieli do Bram Niebieskich

Wśród wrzasku pogan i wycia charyzmatycznych sekt

kroczy bestia a jej imię to człowiek zwany papieżem

wybrany my zniszczyć ostatnich co trwają w wierze

następca tej której rana śmiertelna została uleczona

w masońskim obłędzie tańczy i śpiewa o ludzkiej potędze

jego słudzy jak psy pasterskie zaganiają owce na rzeż

to kapłani o twarzach zniekształconych

z rękami spalonymi , gnają wszystkich na śmierć

wierni oddają pokłon na tronach siedzącym

karmieni jadem szatańskiej Gospy

Czytaj dalej »Apokalipsa