Przejdź do treści

herezje

„Potrzebujemy więcej ludzi takich jak ty” – powiedział  Franciszek do homoseksualnego aktywisty działającego na rzecz „katolików LGBT”

Profesor Aaron Bianco, będący w „małżeństwie” z mężczyzną, uczestniczył jako zaproszony gość w Międzynarodowej Konferencji Teologii Moralnej w Rzymie, która odbyła się w dniach 11-14 maja.

Los Angeles Times publikuje relację ze spotkania aktywisty z Franciszkiem::

Bianco mówił podchodząc do Franciszka  „Pracuję z katolikami LGBT w Stanach Zjednoczonych i chcę podziękować za mówienie, że wszyscy ludzie powinni czuć się mile widziani w kościele”.

Franciszek ścisnął rękę Bianco. „Powiedział: ’Musisz kontynuować tę pracę, ponieważ oni muszą czuć się mile widziani w kościele, a my potrzebujemy więcej ludzi takich jak ty’. ”

Czytaj dalej »„Potrzebujemy więcej ludzi takich jak ty” – powiedział  Franciszek do homoseksualnego aktywisty działającego na rzecz „katolików LGBT”

W jedności z papieżem Franciszkiem ?!

20 czerwca 2022 Franciszek przyjął na audiencji prywatnej znanego z promowania pogaństwa i pomniejszania roli Jezusa Chrystusa w zbawieniu Richarda Rohrem OFM . Ten człowiek nawet przez przeciwników jego działalności jest nazywany księdzem Kościoła Katolickiego  Jest to oczywistym kłamstwem, ponieważ jest on kapłanem dzisiejszej nowej religii – pogańskiej i odstępczej, kierowanej teraz przez argentyńskiego apostatę. Wygłasza on takie herezje i bluźnierstwa, że nawet dziecko znające tylko podstawy wiary powinno to odrzucić z wielkim obrzydzeniem… ale jak można się domyślać jest on w całkowitej zgodności z Franciszkiem.Czytaj dalej »W jedności z papieżem Franciszkiem ?!

Sprzedawcy śmierci! – Watykan sprzedaje monety promujące „potrzebę zaszczepienia się”

Watykan wyemitował nowy zestaw monet, z których jeden pokazuje młodą osobę w masce, w trakcie dźgania jej igłą, jak można się domyślać „przeciwko” COVID-19. Trudno chyba o propagandę w gorszym stylu.

Opis na watykańskiej stronie internetowej mówi, że Czytaj dalej »Sprzedawcy śmierci! – Watykan sprzedaje monety promujące „potrzebę zaszczepienia się”

Franciszek szydzi i ogranicza ale na jedną zmianę się nie zgodzi !

Jorge Mario Bergoglio nazywa się „skromnie” biskupem Rzymu w bieli. Ta  skromność jest oczywiście jak to u apostaty argentyńskiego jest w zwyczaju,  tylko w słowach, ponieważ jeżeli chodzi o zwalczanie wszystkiego co ma chociaż lekkie znamiona katolicyzmu Franciszek posługuje się całą władzą papieską bez żadnych skrupułów.  Władzą – nie autorytetem, bo taki trzeba posiadać.  Bergoglio ma przyjaciela i orędownika wszystkich wynaturzeń jakie tylko u ludzi występują – niejakiego, zwanego w niektórych kręgach księdzem – Jamesa Martina. Ten bliski sercu Franciszka odstępca z dumą stwierdził ostatnio że:

 „dwie uroczystości — Miesiąc Najświętszego Serca i Miesiąc Dumy” „nie tylko nie są w konflikcie, ale też głęboko się uzupełniają. 

Czytaj dalej »Franciszek szydzi i ogranicza ale na jedną zmianę się nie zgodzi !

Nie żyjcie złudzeniami – Przymierze (obietnica) zostało zerwane!

Po Soborze Watykańskim II powstał w Kościele tak zwany ruch oporu przeciwko zmianom – ogólnie nazwijmy je modernistycznymi. Cały ten ruch opiera się na jednej podstawowej zasadzie, że Bóg obiecał.

Dotyczy to wszystkich –  tzw. tradycjonalistów w tym wiernych Bractwa, sedewakantystów, czy też innych grup i kapłanów. Tutaj tkwi podstawowy błąd, dlatego podziały miedzy jednymi i drugimi, a także wśród nich samych nie ustają. W Bractwie do tego z powodu jego hierarchii flirtującej z bluźnierczym Watykanem.

Czytaj dalej »Nie żyjcie złudzeniami – Przymierze (obietnica) zostało zerwane!

„Wobec modernizmu Kościół w niwecz się obraca” – Św. J.S. Pelczar

Racjonalizm

Na polu teologicznym racjonalizm poczynił straszne spustoszenia między protestantami, tak że z nauki Lutra, Zwinglego, Kalwina i innych koryfeuszów reformacji pozostały ledwie liche strzępy. Pod wpływem filozofii niemieckiej i hiperkrytycyzmu historycznego wielka część teologów protestanckich, zwłaszcza ze szkoły tubingskiej (1), zanegowała Boski początek chrystianizmu i autentyczność ksiąg świętych, a Dawid Strauss († 1874) posunął się tak daleko, że życie Jezusa Chrystusa nazwał personifikacją ogólnej idei religijnej, Ewangelie zbiorem mitów, Boga osobowego wytworem ludzkiego ducha. Wskutek „Kulturkampfu” pruskiego, wzmogło się niedowiarstwo w Niemczech protestanckich, a podczas gdy sami pastorowie (np. Lasko, Sydow i t.p.) występowali bezkarnie przeciwko Bóstwu Chrystusa Pana, znaczna część ludności, osobliwie po miastach, przestała chrzcić swe dzieci i uczęszczać do zborów. Tak samo w czasach najnowszych fundamentalne dogmaty chrystianizmu zaczepili jawnie, niektórzy pastorowie, jak Traub, Andersen, Jatho, Heydorn i inni, a wiele osób świeckich idzie za nimi i porzuca Kościół urzędowy. Z drugiej strony z protestantyzmu wychodzą coraz nowe sekty z kierunkiem pseudomistycznym lub racjonalistycznym; tak protestantyzm stał się pomostem ateizmu.Czytaj dalej »„Wobec modernizmu Kościół w niwecz się obraca” – Św. J.S. Pelczar

Grzechy przeciwko Duchowi Św. – cz.II. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej

Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej

Prawda chrześcijańska jest to nauka Wiary chrześcijańskiej i nauka obyczajów chrześcijańskich. Chrystus Pan, Apostołowie i Kościół święty nauczają nas, co mamy wierzyć i co mamy czynić dla zbawienia. „Uznana” prawda chrześcijańska znaczy te prawdy, które człowiek zna, poznaje, albo które znać powinien.Czytaj dalej »Grzechy przeciwko Duchowi Św. – cz.II. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej

Herezje próbą wierności Bogu – Św. Jan Chryzostom: O strzeżeniu się fałszywych proroków

Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilcy drapieżni; z owoców ich poznacie je”

— Ew. u św. Mat. r. 7.

 

Tak słudzy szatana wtedy najbardziej chrześcijaninowi szkodzą, gdy się za chrześcijan podają. Dlatego Chrystus Pan ostrzega uczniów swoich przed nimi, a przez nich i nas wszystkich mówiąc: — “Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków“.

Czytaj dalej »Herezje próbą wierności Bogu – Św. Jan Chryzostom: O strzeżeniu się fałszywych proroków