KATOLIK w czasach apostazji

Dzisiejsi „prorocy” – Biedni, nieświadomi na usługach szatana, a może jednak wyrachowani i sprytni?

wyniki powinny zainteresować, choćby z czystej uczciwości, każdego – ale pan Krajski stwierdza, że to nieprawda, chociaż jak przyznaje nie zapoznał się nawet z tymi dowodami. Ignorancja? Niestety nie – to czysta kalkulacja finansowa. Książki muszą się sprzedawać, niezależnie od treści w nich zawartych. Tu przecież nie chodzi o prawdę, tu chodzi o pieniądze, a to nie powinien być Bóg katolików.

AKTUALNOŚCI


FATIMA – Odrzucone przesłanie


NAUKA KATOLICKA

Droga na Górę Karmel – Św. Jan od Krzyża (44) – O szkodach, jakie odnosi dusza, z pragnienia dóbr zmysłowych i o korzyściach z ich wypierania się

jeżeli dusza żyje życiem duchowym po umartwieniu życia cielesnego, jasną jest rzeczą, że nie napotykając na opór, gdy wszystkie uczynki jej i poruszenia są już duchowe, iść może ze wszystkim do Boga. Stąd to pochodzi, że człowiek czystego serca we wszystkim znajduje poznanie Boga radosne i miłe, czyste, prawdziwe i duchowe, pełne wesela i miłości.

OPINIE

Chiny przyspieszają upadek zachodu!

Osłabiony kryzysem zachód wcale nie przerodzi się w totalitarne państwo jak to się marzy globalistom, tylko stanie się łatwym łupem dla takich potęg jak Chiny, Indie czy też Rosja. Zresztą kraje te nie zastosowały, a jak już to na małą skalę, „szczepionek” opartych na mRNA. Wiedziały że są one po prostu bronią biologiczną