Przenajświętsza Ofiara

MSZA ŚWIĘTA

 

Msza św. jest bezkrwawem powtórzeniem męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Jest to Wielki Piątek, ponawiający się w biegu wieków. Przez nią spływają na nas w większej obfitości owoce Odkupienia, ona jest ośrodkiem całej naszej religji.

Św. Jan Chryzostom zapew08ca442d69ac98b355556c4dff2ef0f3nia, że tyle znaczy jedna Msza święta, ile śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu.
Msza święta jest najważniejszem nabożeństwem i powinniśmy na niej bywać w miarę możności codziennie, ponieważ jest źródłem największych łask.
Godnymi politowania są chrześcijanie, którzy nie uczęszczają na Mszę św. choćby tylko w niedziele i święta, którzy ją opuszczają z lada błahego powodu, którzy nawet podczas konsekracji i Podniesienia nie zginają kolan, by ukorzyć się przed nieskończonym Majestatem Boga.
Dla ożywienia wiary w tę Tajemnicę nieskończonej Miłości Serca Jezusa ku nam warto przytoczyć to, co opowiada wielki apostoł czci Najśw. Serca Jezusowego O. Mateo Crawley:
Czytaj dalej »MSZA ŚWIĘTA

Wywiad z ojcem Pio

Ojcze, czym jest msza święta, którą sprawujesz? 

– Świętym dopełnieniem męki Jezusa.

Ile cierpisz, Ojcze, podczas mszy świętej?

– Wszystko to, co wycierpiał Jezus podczas swej męki, cierpię nieadekwatnie również ja, w stopniu możliwym dla stworzenia, którym jest człowiek. 
A wszystko to dzieje się, mimo moich win i tylko dzięki Jego dobroci. 

Jakie jest, Ojcze, twoje fiat?– Cierpieć i zawsze cierpieć za braci na wygnaniu i za królestwo Boże.

Podczas Najświętszej Ofiary bierzesz na siebie, Ojcze, nasze nieprawości?

– Nie można czynić inaczej, bo jest to częścią Najświętszej Ofiary. 

Dlaczego niemal zawsze płaczesz, Ojcze, czytając Ewangelię ?

– A dla Ciebie to mała rzecz, że Bóg rozmawia ze swoimi stworzeniami? 
I że Bóg doznaje sprzeciwu ze strony stworzeń? 
I że wciąż jest raniony przez ich niewdzięczność i niedowiarstwo?

Dlaczego tak bardzo cierpisz, Ojcze, podczas konsekracji?

– Ponieważ właśnie wtedy następuje nowe i przedziwne zniszczenie 
i stworzenie. Tajemnice Najwyższego Króla nie odsłaniają się bez ich znieważania. 
Pytasz – dlaczego cierpię? Chciałbym wylewać nie łezki, ale strumienie łez! 
Nie zastanawiasz się nad straszliwą tajemnicą? 
Bóg jest ofiarą naszych grzechów! My jesteśmy Jego zabójcami!

Jaką chwałę oddaje Bogu msza święta? 

– Chwałę nieskończoną.

Co powinniśmy czynić podczas mszy świętej?

– Współczuć i kochać.

Jak winniśmy uczestniczyć we mszy świętej? 

Tak, jak uczestniczyła w niej Matka Najświętsza oraz pobożne niewiasty. 
Jak uczestniczył święty Jan w ofierze eucharystycznej oraz w krwawej ofierze krzyża. 

Jakie dobra otrzymujemy uczestnicząc we mszy świętej?

– Nie można ich wyliczyć. Zobaczy je pan w raju. 

Co znaczy, że Syn Boży wcielił się, by wsławić swego Ojca?

– Stwórcę i stworzenia dzieli odległość nieskończona. 
W jaki sposób stworzenie mogłoby wznieść się do Boga i zostać przyjęte do raju? Syn Boży wcielił się w stworzenie, przyjął je i uzdolnił do tego. 
Jest mostem pomiędzy Bogiem i człowiekiem. 

Winniśmy dać coś, czego brakuje męce Jezusa? Co to jest?

– Jezus odkupił nas, ale pragnie naszej współpracy; tego właśnie brakuje.

O co prosić Jezusa ukrzyżowanego, o Miłość? 

– Tak, proś także, byś cierpiał dla Jego miłości. 
Jezus musiał cierpieć, nim wszedł do chwały. 
Przyłączmy się do Niego. 

Powiedz mi, Ojcze, słowo o Jezusie ukoronowanym cierniem…

– Nigdy nie cofać się przed próbami, które Jezus przygotowuje dla dusz wybranych, lecz wielkodusznie zgodzić się iść za Jezusem, jeśli już nie z radością, to przynajmniej bez sprzeciwów; idź za Nim ulegle. 
Niech podtrzymuje Cię zawsze myśl o towarzyszącej ci łasce Bożej 
i o nagrodzie, którą zachował dla ciebie Jezus. 

Na czym polega doskonałość chrześcijańska?

– Na pełnieniu woli Boga i woli tego, kto Boga zastępuje, pełnieniu zawsze; wtedy gdy jest ona dla nas słodka i wtedy gdy jest gorzka… 
Polega na dostosowaniu się do woli Oblubieńca. 

Bardzo boje się śmierci!

– Mówimy Panu by posłał nam śmierć, gdy będziemy w łasce Bożej, wspomagani przez Niego, przez Jego Matkę i świętego Józefa, po odbyciu czyśćca już już tutaj. 

Jak powinienem przebyć czyściec tu, na ziemi, by zaraz pójść do nieba?

– przyjmując wszystko z rąk Boga. Ofiarowując wszystko Jemu, 
z miłością i dziękczynieniem, by dał nam możliwość przejścia z łoża śmierci do raju. 

Jaka pokuta najbardziej podoba się Bogu?

– Ból z powodu naszych grzechów; niesienie z pogodnym poddaniem się swojego krzyża. 

Jaką drogą dojdę do zbawienia? 

– Drogą miłosierdzia.

Medytacji nie przypisuję wielkiego znaczenia! 

– Poprzez modlitwę szukamy Boga; poprzez medytację znajduje się Go i rozkoszuje Nim. 

Ojcze, coraz bardziej zdaję sobie sprawę, że jesteś cały dla wszystkich.

– Sprostuj. Cały dla każdego. Każdy może powiedzieć ; Ten ojciec jest cały mój. Stygmaty wiary, s.119-123Czytaj dalej »Wywiad z ojcem Pio