Przejdź do treści

Niepokalane Serce – Matka Boga

NMP ostatni raz przemówiła w Fatimie

Historia cudownego obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

W piętnastym wieku mieszkał na wyspie Krecie, czyli Kandyi, pobożny kupiec, który miał wielkie nabożeństwo do Matki Boskiej; a za największy skarb domu swojego poczytywał obraz cudowny Najświętszej Panny Maryi, przed którym się zazwyczaj modlił. W owym czasie wielu Kreteńczyków, obawiając się najazdu tureckiego, postanowiło opuścić tę wyspę i szukać spokoju w odległych krainach. Ów poczciwy kupiec wybrał się z innymi; a nie chcąc, ażeby obraz Najświętszej Panny Maryi był wystawionym na zniewagi niewiernej tłuszczy, zabrał go z sobą i wsiadł na okręt, odpływający do Włoch.Czytaj dalej »Historia cudownego obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Za martwą wiarę nie zdobędziesz Nieba – Środki do nabycia prawdziwego nabożeństwa do NMP Cz.1

Środki do nabycia prawdziwego nabożeństwa
względem Matki Najświętszej.

1. Wola ma zawsze za przewodnika rozum. Bez niego nie postawi kroku naprzód, bo jest władzą bez światła, władzą podobną do nieszczęśliwego ślepca, którego ktoś musi prowadzić. Dlatego mówi św. Augustyn: »Wola powstaje z rozumu czyli poznania« (1). Ale rozum ludzki, choć jest odblaskiem światłości bożej, choć nie jest władzą ślepą, poznaje przedmioty powoli, częściowo i stopniowo, musi się w nie wpatrywać. Rozum jako strażnik woli, musi uważnie patrzyć z wyżyny, na wzór stróża, któremu Bóg polecił uważać na wozy, które w czasie nocnym szły do Babilonu (2).Czytaj dalej »Za martwą wiarę nie zdobędziesz Nieba – Środki do nabycia prawdziwego nabożeństwa do NMP Cz.1

Niewolnik Maryi – O współdziałaniu z Maryją

Jak ma wyglądać nasze współdziałanie z Maryją, owo czynne Jej uznanie? Przede wszystkim musi posiadać cechę jakości, a następnie ilości.

Pierwsza wymaga urobienia sobie właściwego sądu o roli i wielkości Maryi. Wymaga też gorącego pragnienia, by Ją czcić i miłować jak należy. Jest to składnik zasadniczy, niestety, często pomijany, z czego rodzą się pewne uprzedzenia do dzieła św. Ludwika Grigniona.Czytaj dalej »Niewolnik Maryi – O współdziałaniu z Maryją

Zostań niewolnikiem Maryi ! – O doskonałym nabożeństwie do NMP

Niepokalana

1. Żyjemy dzisiaj w czasach, w których słowa „kryzys” i „katastrofa” należą do określeń używanych prawie codziennie na oznaczenie niepowodzeń i nieszczęść porządku ekonomicznego i gospodarczego. Jednak głębszymi są rany ducha, którymi poważna część współczesnej ludzkości jest obarczona niby posagiem śmiercionośnym.

Dotyczą one naprzód dziedziny skutków grzechu pierworodnego, w której najpierw pycha i zarozumiałość wyrażająca się w wybitnie egocentrycznym i indywidualistycznym a antyteocentrycznym nastawieniu „nowoczesnej” nauki, sztuki i kultury święci niebywałe a ponure triumfy, w której nadto pożądliwość oczu popycha ludzi „nowoczesnych” do straszliwej niczym niehamowanej ni okiełzanej gonitwy za mamoną i dobrami tego świata z zupełnym prawie zapomnieniem o celu nadprzyrodzonym człowieka, – w której wreszcie pożądliwość ciała spowodowała falę niemoralności i wyuzdania zmysłowego, co zatrute owoce rodzi w agitacji pornograficznej i w upadku cnoty czystości zarówno w życiu osobistym i rodzinnym jak i w zachowaniu się społecznym i publicznymCzytaj dalej »Zostań niewolnikiem Maryi ! – O doskonałym nabożeństwie do NMP

Ratunek w Niepokalanym Sercu Maryi – Cz.1

1. Miłosierdzie

Dla człowieka zawsze tu na ziemi nieszczęśliwego i cierpiącego, miłosierdzie tak jest pożądanemi słodkiem, iż poganie nawet miłosierdziu ołtarze stawiali i czcili je jako bóstwo. My robić tego nie potrzebujemy; Marya jest Matką miłosierdzia.

Marya jest jakoby wcielonem w sercu matki miłosierdziem Boskiem, iżby tem dostępniejszem było dla ludzi.(…)

Pan Bóg od początku świata rozdziela i do skończenia świata rozdzielać będzie pomiędzy grzeszników dobrodziejstwa Swej łaskawości dla przewidzianych modlitw Bogarodzicy i wielkiej ku Niej miłości. Marya niezawodnie chciała to wyrazić słowami kantyku : A miłosierdzie Jego od pokolenia do pokolenia, bojącym się Go.Czytaj dalej »Ratunek w Niepokalanym Sercu Maryi – Cz.1

Czego żąda Królowa Niebieska – Św. bp. Józef S. Pelczar

Zaiste, dobrym jest Pan, iż nas powołał do wiary katolickiej, a w niej otworzył nam skarbnicę swej prawdy i łaski.(…)

A na co zgromadził? Oto by Mu złożyć dzięki za przywilej Niepokalanego Poczęcia, dany Najświętszej Pannie, i za dogmatyczne tegoż przywileju orzeczenie i za wszystkie łaski, za przyczyną Niepokalanej użyczone nam i ojcom naszym i narodowi całemu i wszystkim wiekom. Zaprawdę, ten to jest dzień, który Pan sam sprawił.Czytaj dalej »Czego żąda Królowa Niebieska – Św. bp. Józef S. Pelczar

O tym jak NMP przewiduje bliską już mękę i śmierć Syna

Przenajświętsza Panna przewiduje bliską już mękę i śmierć Syna.

Chociaż coraz liczniejsze cuda, jakie Pan Jezus czynił nie tylko w Kafarnaum, gdzie najczęściej przebywali na które Matka Boża patrzała, lecz i po całej ziemi Żydowskiej, gdzie tylko stanęła Boska stopa Jego, napełniały Ją niewymowną pociechą, gdyż widziała przez to szerzącą się chwałę Bożą, — to jednak coraz to częściej nasuwała się Jej myśl o Męce, która najdroższego Syna Jej czekała; coraz częściej i coraz to żywszy obraz śmierci, jaką miał ponieść za zbawienie ludzi, przedstawiając się Jej wyobraźni, morzem boleści zalewał Jej macierzyńskie serce.

Miecz boleści przepowiedziany Jej przez Symeona, a od owej chwili bezustannie tkwiący w Jej Przebłogosławionej duszy, teraz, im bardziej zbliżała się męka i śmierć Jej Syna na którą patrzeć miała, coraz to dotkliwiej czuć się Jej dawał; coraz to głębiej w macierzyńskie Jej serce się wtłaczał, jakby miotał się w nim okrutnie, coraz to sroższe zadając cierpienia.Czytaj dalej »O tym jak NMP przewiduje bliską już mękę i śmierć Syna

Zawsze razem

Nie myśl że odeszłem

Że świat pokonał mnie

ja tylko ukryłem się

W płaszczu miłości Twej

Bo chcę być tam

Tam gdzie jesteś Ty

.

Nie płacze chociaż łzy

Widzisz w oczach mych

w samotności odnajduję Ciebie

W cichości serca miłość płonie

Tak bardzo kocham

Czytaj dalej »Zawsze razem