Modernizm w Kościele

Modernizm to ściek wszystkich herezji – św. Pius X

W jedności z papieżem Franciszkiem ?!

20 czerwca 2022 Franciszek przyjął na audiencji prywatnej znanego z promowania pogaństwa i pomniejszania roli Jezusa Chrystusa w zbawieniu Richarda Rohrem OFM . Ten człowiek nawet przez przeciwników jego działalności jest nazywany księdzem Kościoła Katolickiego  Jest to oczywistym kłamstwem, ponieważ jest on kapłanem dzisiejszej nowej religii – pogańskiej i odstępczej, kierowanej teraz przez argentyńskiego apostatę. Wygłasza on takie herezje i bluźnierstwa, że nawet dziecko znające tylko podstawy wiary powinno to odrzucić z wielkim obrzydzeniem… ale jak można się domyślać jest on w całkowitej zgodności z Franciszkiem.Czytaj dalej »W jedności z papieżem Franciszkiem ?!

Sprzedawcy śmierci! – Watykan sprzedaje monety promujące „potrzebę zaszczepienia się”

Watykan wyemitował nowy zestaw monet, z których jeden pokazuje młodą osobę w masce, w trakcie dźgania jej igłą, jak można się domyślać „przeciwko” COVID-19. Trudno chyba o propagandę w gorszym stylu.

Opis na watykańskiej stronie internetowej mówi, że Czytaj dalej »Sprzedawcy śmierci! – Watykan sprzedaje monety promujące „potrzebę zaszczepienia się”

Wywiad z abp. VIGANO: Biden i Bergoglio: przywódcy przewrotu – Głębokie państwo i głęboki Kościół

Publikujemy obszerny zapis wywiadu przeprowadzonego przez prawnika Reinera Füllmicha, współprzewodniczącego Corona Investigative Committee –Komitetu Śledczego ds Corony , z arcybiskupem Carlo Marią Viganò. Nagranie wywiadu, który został przeprowadzony przez telefon dostępne jest tutaj (od 2:49:35).

Czytaj dalej »Wywiad z abp. VIGANO: Biden i Bergoglio: przywódcy przewrotu – Głębokie państwo i głęboki Kościół

Franciszek szydzi i ogranicza ale na jedną zmianę się nie zgodzi !

Jorge Mario Bergoglio nazywa się „skromnie” biskupem Rzymu w bieli. Ta  skromność jest oczywiście jak to u apostaty argentyńskiego jest w zwyczaju,  tylko w słowach, ponieważ jeżeli chodzi o zwalczanie wszystkiego co ma chociaż lekkie znamiona katolicyzmu Franciszek posługuje się całą władzą papieską bez żadnych skrupułów.  Władzą – nie autorytetem, bo taki trzeba posiadać.  Bergoglio ma przyjaciela i orędownika wszystkich wynaturzeń jakie tylko u ludzi występują – niejakiego, zwanego w niektórych kręgach księdzem – Jamesa Martina. Ten bliski sercu Franciszka odstępca z dumą stwierdził ostatnio że:

 „dwie uroczystości — Miesiąc Najświętszego Serca i Miesiąc Dumy” „nie tylko nie są w konflikcie, ale też głęboko się uzupełniają. 

Czytaj dalej »Franciszek szydzi i ogranicza ale na jedną zmianę się nie zgodzi !

„Wobec modernizmu Kościół w niwecz się obraca” – Św. J.S. Pelczar

Racjonalizm

Na polu teologicznym racjonalizm poczynił straszne spustoszenia między protestantami, tak że z nauki Lutra, Zwinglego, Kalwina i innych koryfeuszów reformacji pozostały ledwie liche strzępy. Pod wpływem filozofii niemieckiej i hiperkrytycyzmu historycznego wielka część teologów protestanckich, zwłaszcza ze szkoły tubingskiej (1), zanegowała Boski początek chrystianizmu i autentyczność ksiąg świętych, a Dawid Strauss († 1874) posunął się tak daleko, że życie Jezusa Chrystusa nazwał personifikacją ogólnej idei religijnej, Ewangelie zbiorem mitów, Boga osobowego wytworem ludzkiego ducha. Wskutek „Kulturkampfu” pruskiego, wzmogło się niedowiarstwo w Niemczech protestanckich, a podczas gdy sami pastorowie (np. Lasko, Sydow i t.p.) występowali bezkarnie przeciwko Bóstwu Chrystusa Pana, znaczna część ludności, osobliwie po miastach, przestała chrzcić swe dzieci i uczęszczać do zborów. Tak samo w czasach najnowszych fundamentalne dogmaty chrystianizmu zaczepili jawnie, niektórzy pastorowie, jak Traub, Andersen, Jatho, Heydorn i inni, a wiele osób świeckich idzie za nimi i porzuca Kościół urzędowy. Z drugiej strony z protestantyzmu wychodzą coraz nowe sekty z kierunkiem pseudomistycznym lub racjonalistycznym; tak protestantyzm stał się pomostem ateizmu.Czytaj dalej »„Wobec modernizmu Kościół w niwecz się obraca” – Św. J.S. Pelczar

Vigano: Franciszek wybrał kardynałów ze względu na ich zepsucie

Komentarz arcybiskupa Carlo Marii Viganò na temat nominacji nowych kardynałów. Tekst w wersji oryginalnej – angielskiej, można przeczytać między innymi tutaj. 

USQUE AD EFFUSIONEM SANGUINIS: W sprawie nominacji na najbliższy konsystorz

Gdybyśmy mogli zapytać świętego Grzegorza Wielkiego, świętego Piusa V, błogosławionego Piusa IX, świętego Piusa X i czcigodnego Piusa XII, czym kierowali się przy podejmowaniu decyzji o wyborze prałatów do obdarzenia ich świętym szkarłatem kardynalatu, usłyszelibyśmy od każdego z nich, bez wyjątku, że głównym wymogiem, aby zostać Książętami Świętego Kościoła Rzymskiego, jest świętość życia, doskonałość w poszczególnych cnotach, erudycja w dyscyplinach kościelnych, mądrość w sprawowaniu władzy oraz wierność Stolicy Apostolskiej i Wikariuszowi Chrystusa. Wielu z kardynałów powołanych przez tych papieży zostało później papieżami; inni wyróżnili się wkładem w rządzenie Kościołem; jeszcze inni zasłużyli na wyniesienie do chwały ołtarzy i ogłoszenie ich doktorami Kościoła, jak święci Karol Boromeusz i Robert Bellarmin.Czytaj dalej »Vigano: Franciszek wybrał kardynałów ze względu na ich zepsucie

Do profanacji Najświętszego Sakramentu jest potrzebna konsekracja !

Jak wygląda dzisiejszy kościół modernistyczny ?  Zrobiłem krótkie podsumowanie :

1.Masoneria chwali papieży posoborowych. Dlaczego ten fakt  umieściłem na pierwszym miejscu? Ilustruje on ślepotę lub ignorancje ludzi uważających że są katolikami. Twierdzą oni, że masoneria to zło pochodzące od szatana, a ja dodam że jeszcze gorzej bo i od człowieka,  a jednocześnie nie zastanawia ich fakt, że masoni popierają wszystkie zmiany w kościele, a nawet w nich aktywnie uczestniczą.

2.Twierdzenie że Bóg jest równy z Pachamamą,  Buddą,  Allahem, czy innymi bożkami pogańskimi. Fałszywy ekumenizm , którego największymi promotorami byli JPII i Benedykt XVI jest niczym innym jak łamaniem pierwszego przykazania. A więc prostą drogą do piekła.

3.Wspieranie ludzi w grzechu, zamiast ich nawracania.Czytaj dalej »Do profanacji Najświętszego Sakramentu jest potrzebna konsekracja !

Doktor teologii (nie)moralnej – nowy kardynał mianowany przez Franciszka

Franciszek 29 maja mianował 16 nowych kardynałów elektorów mających prawo głosu na konklawe, w tym biskupa Roberta McElroya z San Diego w Kalifornii.

McElroy, który po raz pierwszy został biskupem pomocniczym San Francisco w 2010 r., a następnie mianowany biskupem San Diego przez Franciszka w 2015 r. Prasa już wydaje okrzyki zachwytu że „wybór przez Franciszka nowego kardynała McElroya to niewątpliwy znak dla kościoła w USA”Czytaj dalej »Doktor teologii (nie)moralnej – nowy kardynał mianowany przez Franciszka