Przejdź do treści

Agnieszka

Jak poważny będzie niedobór żywności?

HISTORIA W SKRÓCIE

  • Staje się coraz bardziej oczywiste, że poważne niedobory żywności będą nieuniknione, w mniejszym lub większym stopniu na całym świecie, a ceny żywności, która jest dostępna, będą nadal rosły
  • Koszty środków produkcji rolnej, takich jak olej napędowy i nawozy, gwałtownie rosną z powodu niedoborów – spowodowanych przez połączenie celowych i przypadkowych zdarzeń – a koszty te znajdą odzwierciedlenie w cenach żywności dla konsumentów jesienią i w przyszłym roku
  • Tajemnicze pożary, domniemane wybuchy ptasiej grypy i inne niewytłumaczalne zdarzenia zabijają zwierzęta gospodarskie i niszczą kluczową infrastrukturę. Od końca kwietnia 2021 r. co najmniej 96 gospodarstw rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego i centrów dystrybucji żywności w Stanach Zjednoczonych zostało uszkodzonych lub zniszczonych
  • W kwietniu 2022 roku indeks światowych cen żywności wzrósł o 58,5% powyżej średniej z lat 2014-2016, ze względu na zbieżność popandemicznego popytu globalnego, ekstremalnych warunków pogodowych, zmniejszających się zapasów żywności, wysokich cen energii, wąskich gardeł w łańcuchach dostaw, ograniczeń eksportowych, podatków i konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.
  • Wszystkie te czynniki razem wzięte sprawiają, że gwarantowane są niedobory żywności, inflacja żywności, a w niektórych miejscach może dojść do klęski głodu, dlatego teraz jest czas na przygotowania.

Czytaj dalej »Jak poważny będzie niedobór żywności?

Historia cudownego obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

W piętnastym wieku mieszkał na wyspie Krecie, czyli Kandyi, pobożny kupiec, który miał wielkie nabożeństwo do Matki Boskiej; a za największy skarb domu swojego poczytywał obraz cudowny Najświętszej Panny Maryi, przed którym się zazwyczaj modlił. W owym czasie wielu Kreteńczyków, obawiając się najazdu tureckiego, postanowiło opuścić tę wyspę i szukać spokoju w odległych krainach. Ów poczciwy kupiec wybrał się z innymi; a nie chcąc, ażeby obraz Najświętszej Panny Maryi był wystawionym na zniewagi niewiernej tłuszczy, zabrał go z sobą i wsiadł na okręt, odpływający do Włoch.Czytaj dalej »Historia cudownego obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Droga na Górę Karmel – Św. Jan od Krzyża (32) – O przyrodzonych pojmowaniach pamięci i jak powinna się ona opróżnić, ażeby dusza mogła zjednoczyć się z Bogiem

KSIĘGA TRZECIA

Omawia się w niej oczyszczenie i Noc czynną pamięci i woli, oraz podaje naukę dla duszy, jak się zachować ma odnośnie do pojmowań obydwu tych władz, iżby w nich doszła do zjednoczenia z Bogiem, w doskonałej nadziei i miłości

WYJAŚNIENIE

Gdyśmy już dopełnili pouczenia umysłu, pierwszej z władz duszy, za pomocą wszelkich jego pojmowań, w pierwszej cnocie teologicznej, którą jest Wiara, iżby w zakresie tej władzy dusza za pośrednictwem czystości Wiary mogła zje­dnoczyć się z Bogiem, zostaje teraz uczynić to samo wzglę­dem dwu innych władz duszy, którymi są pamięć i wola, oczyszczając je również odnośnie do ich działania tak, aby według obu tych władz doszła do zjednoczenia z Bogiem w doskonałej nadziei i miłości. Uskuteczni się to pokrótce w tej trzeciej księdze; albowiem po skończeniu z umysłem, który jest jakby zbiorem wszystkich przedmiotów, jakie do owych władz się przedostają, przebyliśmy już wielką część drogi i nie potrzeba nam rozszerzać się zbytnio nad tymi władzami. Niepodobna bowiem, by człowiek duchowy, jeśli gruntownie wyćwiczy umysł we Wierze według podanej mu nauki, nie nabył jej również odnośnie do dwu władz innych w pozostałych cnotach, kiedy działania jednych zależne są od drugich. Czytaj dalej »Droga na Górę Karmel – Św. Jan od Krzyża (32) – O przyrodzonych pojmowaniach pamięci i jak powinna się ona opróżnić, ażeby dusza mogła zjednoczyć się z Bogiem

Miesiąc z Sercem Jezusa – Rozważania na każdy dzień (tydzień piąty)

Ostatnie pięć dni czerwca i ostatnie nauki o Najświętszym Sercu Jezusa. Niech uwieńczeniem tego miesiąca, jeśli ktoś jeszcze się tego nie podjął, będzie wynagradzanie Najświętszemu Sercu za wszelkie nasze i nie nasze zniewagi i grzechy. Bo jak pisze w encyklice O obowiązku zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Jezusowemu papież Pius XI :”na­gląca pobudka sprawiedliwości i miłości domaga się od nas w szczególniejszy sposób wynagrodzenia i ekspiacji. Jest to pobudka sprawiedliwości — aby zadośćuczynić za obrazę wyrządzoną Bogu naszymi przewinieniami i przywrócić pokutą naruszony porządek. Jest to po­budka miłości — aby współczuć z Chrystusem cierpią­cym i nasyconym zelżywościami, i by pocieszyć go nieco w miarę naszej nieudolności.

Ponieważ bowiem wszyscy jesteśmy grzesznikami i obciążają nas liczne wykrocze­nia, winniśmy oddawać Bogu nie tylko cześć adoracji, składając Najwyższemu jego Majestatowi należne mu hołdy, nie tylko cześć modlitwy, która uznaje jego naj­ wyższe panowanie, nie tylko cześć dziękczynienia, która sławi jego szczodrobliwość bezgraniczną; winniśmy nadto czynić zadość Bogu mścicielowi za nasze niezliczone grzechy, przewinienia i zaniedbania. 

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 26) – Jezus w pohańbieniu

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 27) – Śmierć Jezusa – Jego testament

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 28) – Trzy otchłanie Serca Jezusa

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 29) – Trzy chwały Jezusa

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 30) – Trzy serca: Jezus, Marya, Józef

Czytaj dalej »Miesiąc z Sercem Jezusa – Rozważania na każdy dzień (tydzień piąty)

Ci sami podejrzani ludzie są właścicielami Big Pharmy i mediów

HISTORIA W SKRÓCIE

  • Big Pharma i media głównego nurtu są w dużej mierze własnością dwóch firm zarządzających aktywami: BlackRock i Vanguard
  • Firmy farmaceutyczne kierują reakcjami na program COVID-19 – z których wszystkie, jak dotąd, raczej zagrażają zdrowiu publicznemu niż je optymalizują – a media głównego nurtu są chętnymi wspólnikami w szerzeniu ich propagandy, fałszywej oficjalnej narracji, która prowadzi społeczeństwo na manowce i napędza strach oparty na kłamstwach
  • Vanguard i BlackRock są największymi właścicielami Time Warner, Comcast, Disney i News Corp – czterech z sześciu firm medialnych, które kontrolują ponad 90% amerykańskiego rynku medialnego.
  • BlackRock i Vanguard tworzą tajny monopol, który jest właścicielem niemal wszystkiego innego, co można sobie wyobrazić. Łącznie posiadają udziały w 1600 amerykańskich firmach, których łączne przychody w 2015 roku wyniosły 9,1 biliona dolarów. Jeśli dodać do tego trzeciego co do wielkości globalnego właściciela, firmę State Street, to ich łączna własność obejmuje prawie 90% wszystkich firm z indeksu S&P 500.

  • Vanguard jest największym udziałowcem BlackRock. Z drugiej strony, sama firma Vanguard ma unikalną strukturę, która sprawia, że jej własność jest trudniejsza do rozróżnienia, ale wiele z najstarszych, najbogatszych rodzin na świecie może być powiązanych z funduszami Vanguard.

Czytaj dalej »Ci sami podejrzani ludzie są właścicielami Big Pharmy i mediów

„Potrzebujemy więcej ludzi takich jak ty” – powiedział  Franciszek do homoseksualnego aktywisty działającego na rzecz „katolików LGBT”

Profesor Aaron Bianco, będący w „małżeństwie” z mężczyzną, uczestniczył jako zaproszony gość w Międzynarodowej Konferencji Teologii Moralnej w Rzymie, która odbyła się w dniach 11-14 maja.

Los Angeles Times publikuje relację ze spotkania aktywisty z Franciszkiem::

Bianco mówił podchodząc do Franciszka  „Pracuję z katolikami LGBT w Stanach Zjednoczonych i chcę podziękować za mówienie, że wszyscy ludzie powinni czuć się mile widziani w kościele”.

Franciszek ścisnął rękę Bianco. „Powiedział: ’Musisz kontynuować tę pracę, ponieważ oni muszą czuć się mile widziani w kościele, a my potrzebujemy więcej ludzi takich jak ty’. ”

Czytaj dalej »„Potrzebujemy więcej ludzi takich jak ty” – powiedział  Franciszek do homoseksualnego aktywisty działającego na rzecz „katolików LGBT”

O obowiązku zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Jezusowemu: Encyklika „Miserentissimus Redemptor”- Pius XI

Czcigodni Bracia! Pozdrowienie Wam i błogosła­wieństwo apostolskie!

Chrystus po wsze czasy z Kościołem.

Najmiłosierniejszy nasz Zbawiciel, dokonawszy na drzewie krzyża zbawienia rodzaju ludzkiego, a chcąc przed odejściem z tego świata i wstąpieniem do Ojca pocieszyć strwożonych swych apostołów i uczniów, rzekł do nich: Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata (Mat. 28, 30). Słowo to, zaprawdę radosne nad wyraz, źródłem jest przeobfitym nadziei i pokoju ducha. Ono też, Czcigodni Bracia, samo się nam nasuwa, ilekroć z tego miejsca jakby z wyniosłej strażnicy spoglądamy na całe społeczeństwo ludzkie, nękane takim ogromem zła i nieszczęść, i patrzymy na sam Kościół, wystawiony bezustannie na napaści i pod­stępne zamachy.Czytaj dalej »O obowiązku zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Jezusowemu: Encyklika „Miserentissimus Redemptor”- Pius XI

WIELKA OBIETNICA Najświętszego Serca. Cz. I – Jej sens i znaczenie

 W miesiącu maju r. 16861) św. Małgorzata-Marja pisała do Matki de Saumaise:
„Pewnego piątku podczas Komunii świętej (Zbawi­ciel) rzekł te słowa do swej niegodnej służebnicy, jeśli się nie myli: 

Przyrzekam ci w nadmiernym miłosierdziu mego Serca, że jego miłość wszechmocna tym wszyst­kim, którzy przyjmą komunię w dziewięć pierwszych piątków miesiąca bez przerwy, udzieli łaski ostatecznej pokuty. Nie umrą w jego niełasce ani niezaopatrzeni św. sakramentami, gdyż moje Boskie Serce będzie im pewną ostoją w ostatniej chwili.*’

Słowa te wypowiadają nadzwyczajną łaskę, którą  nazwano później powszechnie Wielką Obietnicą.(…)Czytaj dalej »WIELKA OBIETNICA Najświętszego Serca. Cz. I – Jej sens i znaczenie

Praktyka nabożeństwa do Najśw. Serca Jezusa (Cz.2) – Metoda poświęcenia się Najświętszemu Sercu

 

§ 2. Metoda.

Proste, jakeśmy dopiero co widzieli, jest okre­ślenie prawdziwej świętości. „Synu mój, porzuć sa­mego siebie, a znajdziesz mnie.“ Prosta więc też będzie metoda prowadząca do niej. Ta, którą poda­jemy, nie jest ani kłopotliwa ani zawiła.

Obejmuje ona poświęcenie się Bożemu Sercu, oddanie się całkowite i na wieczne czasy, oraz PEŁNE PRAKTYKOWANIE JEDNEJ Z DZIEWIĘCIU „PRZYSŁUG”, ażeby uwidoczniać i ożywiać tę ofiarę z samego siebie. Wymaga jeszcze warunku przedwstępnego, który chcemy wyłożyć.

Czytaj dalej »Praktyka nabożeństwa do Najśw. Serca Jezusa (Cz.2) – Metoda poświęcenia się Najświętszemu Sercu