Przejdź do treści

Na Wielką Sobotę – Rozważania

„Józef z Arymatei poszedł do Piłata i pro­sił go, aby mu pozwolił wziąść ciało Jezusa, a zdjąwszy je z krzyża, uwinął w prześcieradło białe i złożył w grobie wykutym w skale.”
(Św. Mar. roz. 15).

 

I. Józef z Arymatei otrzymawszy od Piłata pozwolenie, przyszedł na górę Kalwarii, aby oddać tę ostatnią pobożną usługę Jezusowi, któ­ry skonał na krzyżu.

Przedstaw sobie z jaką pobożnością Józef i ci co z nim przyszli, aby mu dopomóc do spełnienia tego dobrego uczynku, dotykali się najświętszego ciała Zbawiciela, zdejmując je z krzyża: ile łez wyleli, przypominając sobie co Jezus wycierpiał za życia, ale, przede wszystkim wyobraź sobie jakich uczuć doznawała Najświę­tsza Panna kiedy przyjęła w swe objęcia martwe zwłoki swego Boskiego Syna, jak widok ran, którymi to ciało było okryte, odnowił jej boleści, z jaką pobożnością je całowała, zlewając je łzami.

Zbliż się do tej Bolesnej Matki i z najgłębszym uszanowaniem oddaj cześć najświętszemu Ciału Jezusa, na łonie Matki Jego; proś tę Matkę Bolesną, aby ci wyjednała łaskę, żebyś umarł dla siebie, umarzając wszystkie twe wa­dy i niedoskonałości, a żył jedynie dla Jezusa.

II. Najświętsza Panna obmyła Ciało swego Boskiego Syna, namaściła je wonnymi olejkami i owinęła w białe prześcieradło. Następnie ten pobożny orszak zaniósł z uszanowaniem naj­świętsze Ciało na miejsce, gdzie miało być po­grzebane, a wszyscy przejęci byli najgłębszą czcią, pocieszając się wzajemnie nadzieją zmartwychwstania Jezusa

Przyłącz się duchem i sercem do tego świę­tego orszaku, oddaj ostatnią przysługę Jezuso­wi Chrystusowi, przygotuj Mu twe serce, aby było dla Niego świętym grobem, w którym by mógł spocząć, gdy Go przyjmujesz w Komunii świętej, ale trzeba, aby to serce Jem u było cał­kiem oddane bez podziału.

 

III. Kiedy ten pobożny orszak oddalił się, Jezus pozostał w grobie sam aż do dnia na­stępnego, w którym przysłano żołnierzy, aby go strzegli. 

Korzystaj z tego czasu, aby odbyć krótkie rekolekcje i pozostań w samotności i skupieniu przy tym świętym grobie. Oddaj cześć temu Boskiemu Ciału spoczy­wającemu w grobie; ucałuj z uszanowaniem kamień którym jest przywalony, pozostając tak przy tym najdroższym Zbawcy, przypomnij so­bie, co wycierpiał w czasie swej Męki i pobu­dzaj się do miłości i wdzięczności dla Niego.

 

Zastosowanie praktyczne

1. Spędź ten dzień w skupieniu, jakby pogrzebany z Jezusem Chrystusem.
2. Proś Pana Jezusa o łaskę abyś umarł dla świata, dla siebie i dla wszystkiego co jest na świecie.


Ks. Louis Abelly  – Nowy rok Jezusowy : rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła. Warszawa. Synowie St. Niemiry, 1908r.

 

Creative mail

Sign up for our newsletter and stay up to date

*

You agree to receive email communication from us by submitting this form and understand that your contact information will be stored with us.

Odpowiedz