Przejdź do treści

Zmartwychwstanie

Wszystkie ludzkie pułapki
straże, kamienie zastawili na Ciebie
Zmartwychwstania miało nie być
i gdzie to uchwalili ? w Twojej Świątyni
tam gdzie mieli czcić Boga
tam wydali wyrok ,skazali Go na śmierć
i marzyło im się wieczne zapomnienie
lecz przecież wiemy Zbawiciel Zmartwychwstał!
a ze świątyni ruiny się ostały
naród dumnie zowiący się wybranym
został wyniszczony i wygnany
historia koło zatoczyła
zamiast biczowania
gdzie Twoje ciało na kawałki rozrywali
rozszarpują metalowymi cęgami
niewinne dzieci baranki bez skazy
cierniową koronę z której się tak śmiali
zastąpili krzyża karykaturami
biskup Rzymu niczym arcykapłan wydaje rozkazy
w Twoich kościołach postawili bluźniercze obrazy
i najpierw Cię oprawcy ukrzyżowali
swoimi odstępstwami do krzyża przybijali
a teraz chcą zatrzymać Twoje Zmartwychwstanie
Głupcy jaka armia powstrzyma Boga?!
Faraona na morza dnie została.
Imperium Rzymskie chociaż padło przed Bogiem na kolana
tak potężne , niezwyciężone zostało zmiecione.
Do narodu wybranego Bóg wysyłał proroków
Jeremiasz grzmiał a kapłani mówili:
Bóg nie pozwoli Babilończykom wziąć Jeruzalem, ponieważ Jeruzalem jest Świętym Miastem; ma obietnicę.
i co z Jeruzalem zostało!?
Do nas Ukochany Zbawiciel Matkę Swoją Najdroższą posłał
W Fatimie ostrzegała , nakazywała a kapłani mówią:
Mamy obietnice , bramy piekielne Kościoła nie przemogą
Bałwochwalcy modlący się do jakiś ziemskich bożków
drwiący z Boskiej sprawiedliwości zapamiętajcie:
Jezus Chrystus zmartwychwstał!
Nie skrzywdzi tych co przy nim stali!
ale po was kamienia na kamieniu nie zostawi!
11.04.2020


Arkadiusz Niewolski

Odpowiedz