Przejdź do treści

Google nie chce, abyś badał PSYCHOZĘ FORMUJĄCĄ MASY

TREŚĆ W SKRÓCIE

 • Formacja masowa obejmuje tworzenie stanu hipnozy wokół wspólnego konsensusu
 • Osoby znajdujące się pod jej wpływem obsesyjnie skupiają się na niepowodzeniach normalnego świata lub na konkretnym wydarzeniu czy osobie, która staje się centrum uwagi i może skutecznie kontrolować masy
 • Formacja masowa może wystąpić w społeczeństwie z poczuciem izolacji społecznej i nieokreślonym niepokojem wśród dużej liczby ludzi; prowadzi do myślenia totalitarnego i ostatecznie do państw totalitarnych”
 • Po tym, jak dr Robert Malone wspomniał o masowej formacji w odcinku The Joe Rogan Experience, określenie to stało się popularne
 • Technokraci szybko podjęli działania, manipulując wynikami wyszukiwania i zalewając Google propagandą mającą na celu zdyskredytowanie Malone’a i teorii psychozy masowej.

Pod koniec 2021 r. termin „psychoza masowego formowania” miał wartość 0 w Trendach Google, co oznacza, że ​​nie ma wystarczającej ilości danych, aby termin ten pojawił się nawet na wykresach. Następnie, 31 grudnia, dr Robert Malone, wynalazca technologii podstawowej platformy szczepionkowej mRNA i DNA, wspomniał o tym w  odcinku The Joe Rogan Experience, który oglądało ponad 50 milionów ludzi. 2

Termin, który dostarcza spójnego wyjaśnienia, dlaczego tak wiele osób padło ofiarą niewiarygodnych kłamstw i propagandy głównego nurtu narracji o COVID-19, stał się popularny. 2 stycznia 2022 psychoza formacji masowej osiągnęła w Google Trends wartość 100, co oznacza, że ​​osiągnęła szczyt popularności.

Google manipuluje rzeczywistością wokół „masowej psychozy formacyjnej”

Technokraci szybko podjęli działania, dodając rzadko spotykane ostrzeżenie, które pojawiło się dla tych, którzy szukali nagle popularnego wyrażenia na początku 2022 roku. Było na nim napisane: „Wygląda na to, że te wyniki szybko się zmieniają. Jeśli ten temat jest nowy, może minąć trochę czasu, zanim wyniki zostaną dodane przez wiarygodne źródła”. 4

W rzeczywistości temat nie jest nowy. Mattias Desmet, profesor psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii, który ma na swoim koncie 126 publikacji, 5 bada je od wielu lat, a samo zjawisko sięga ponad stu lat wstecz. Jedną z najwcześniejszych prac na ten temat, według Malone’a, jest książka z 1841 roku zatytułowana „Extraordinary Popular Delusions and The Madness of Crowds”, która szczegółowo opisuje „irracjonalne zachowania tłumów”. 6

Nie znajdziesz tego – przynajmniej nie łatwo – wyszukując dziś w Google hasło „mass formation psychosis”, ponieważ wszystkie te informacje zostały skutecznie ukryte przez Big Tech. To, co można znaleźć, to wyniki starannie przygotowanych i sprawdzonych linków do stron, które pomagają kontrolować narrację głównego nurtu na ten temat. Ma to na celu nie tylko przekręcenie znaczenia tego terminu, ale także zdyskredytowanie Malone’a – klasyczne orwellowskie posunięcie z gatunku doublespeak.

W czołówce wyników wyszukiwania znajdują się takie nagłówki, jak „Naukowiec zwalczający szczepionki przeciw wściekliźnie twierdzi, że 'psychoza masowego powstawania’ spowodowała, że ludzie zaczęli stosować szczepionki COVID-19. Psychologowie twierdzą, że nie ma czegoś takiego” (Business Insider 7 ) i „Weryfikacja faktów – brak dowodów na pandemiczną„ psychozę formowania się masy”, mówią eksperci w rozmowie z Reuters” (Reuters 8 ). Wywiad Rogana z Malone został również usunięty przez YouTube.

Co oburzające, jednym z „ekspertów weryfikujących fakty”, wykorzystywanym przez AP do dyskredytowania Malone’a i psychozy formacji masowej jest Jay Van Bavel, adiunkt psychologii i neuronauki na Uniwersytecie Nowojorskim, który nie tylko stwierdził, że nigdy nie słyszał o tym zdaniu i mógł nie znaleźć go w recenzowanej literaturze, ale także zachęca do korzystania z „nauki behawioralnej” do „popychania” i „motywowania” ludzi do przestrzegania oficjalnej narracji COVID-19. 9 10 stycznia Malone napisał: 10

W tym przypadku mamy do czynienia z zadziwiająco skoordynowanym wysiłkiem mającym na celu zastrzelenie posłańca i czynne zabójstwo mojej osoby (lub „obronę”) jako surogata, przy jednoczesnym unikaniu jakichkolwiek odniesień do wysoce wiarygodnego profesora akademickiego, dr Mattiasa Desmeta, który rzeczywiście opracował tę teorię i udokumentował obszerne dowody w przygotowywanej książce naukowej.

… W tej skoordynowanej propagandowej i cenzorskiej reakcji wyraźnie widać ręce kierowanej przez BBC Trusted News Initiative, naukowo-technologicznej elity, międzynarodowych funduszy inwestycyjnych i ich sojuszników ze Światowego Forum Ekonomicznego, które kontrolują firmę Pfizer i większość Big Pharma, Legacy Media i Big Tech (oraz wiele rządów krajowych), działających w czasie rzeczywistym, aby stłumić rosnącą świadomość opinii publicznej, że została ona aktywnie zmanipulowana przy użyciu narzędzi psychologii tłumu w celu wygenerowania klinicznie znaczącego strachu i lęku przed COVID-19 (inaczej zwanego „koronafobią”), aby posunąć naprzód swoje agendy na skalę globalną. „

 

Co to jest psychoza masowa?

Na powyższym filmie można zobaczyć, jak Thomas Patrick Carrigan przeprowadza wywiad z Malone, Desmetem i certyfikowanym internistą i kardiologiem dr Peterem McCullough na temat psychozy powstawania masy. Nie dajcie się zmylić terminem masa, to tylko psychologiczne określenie tłumu. Formowanie tłumu jest tym samym, co formowanie masy.

Formacja to nagłe zjednoczenie się grupy (tłumu) wokół wspólnego konsensusu. Desmet mówi, że woli termin „formacja masowa”, a nie „psychoza masowa”, ponieważ nie chce używać terminu diagnostycznego, a słowo „psychoza” jest naznaczone piętnem i ma znaczenie medyczne. Tak czy inaczej, oba terminy mają to samo znaczenie, które wiąże się z powstawaniem stanu hipnotycznego.

Nadchodząca książka Desmeta „Psychologia totalitaryzmu” wyjaśnia, że ​​masowa formacja wzrosła w ciągu ostatnich 200 lat. Na wielką skalę formacja masowa prowadzi do myślenia totalitarnego, a ostatecznie do państw totalitarnych.  Opisuje on szczegółowo cztery warunki niezbędne do osiągnięcia masowej formacji na dużą skalę, do których należą dysonans poznawczy i ból psychiczny – czynniki, które często sprawiają, że ludzie desperacko pragną zmiany i ucieczki: 11

 1. Poczucie izolacji społecznej i osamotnienia wśród dużej liczby ludzi.
 2. Poczucie, że życie jest bezcelowe i pozbawione sensu.
 3. Wysoki poziom swobodnie płynącego lęku [Ogólne poczucie niepokoju, które nie jest związane z żadnym konkretnym przedmiotem lub sytuacją – przyp. niewolnikmaryi.com ]
 4. Wysoki poziom frustracji i agresji swobodnie płynącej

Według skróconego fragmentu książki Desmeta: 12

„Jeśli w tych warunkach za pośrednictwem środków masowego przekazu rozpowszechniana jest narracja, która wskazuje na obiekt lęku i podaje strategię radzenia sobie z nim, wówczas cały swobodnie unoszący się lęk może zostać skojarzony z tym obiektem i można zaobserwować ogromną chęć uczestnictwa w strategii radzenia sobie z obiektem lęku

Jednocześnie pole uwagi zawęża się, aż zawiera tylko tę część rzeczywistości, na którą wskazuje narracja, a ludzie tracą zdolność uwzględniania innych aspektów rzeczywistości (co często czyni je całkowicie irracjonalnymi)”.

 

Im bardziej absurdalne, tym większy sukces.

Ludzie chcą pozbyć się poczucia izolacji społecznej i niepokoju. W tym celu formacja masowa polega na obsesyjnym skupianiu się na niepowodzeniu normalnego świata lub na konkretnym wydarzeniu lub osobie, która staje się przedmiotem uwagi — a im bardziej absurdalna staje się narracja, tym lepiej. Desmet mówi w powyższym filmie: 13

„Narracja, która prowadzi do masowego formowania się, zwykle staje się coraz bardziej absurdalna, a dziwne jest to, że ludzie wydają się tego nie zauważać… Powodem, dla którego ludzie kupują narrację, nie jest przede wszystkim to, że narracja jest poprawna, naukowa lub dokładna.

Powodem, dla którego ludzie kupują narrację, jest to, że tworzy ona nową więź społeczną. Dlatego typowo podczas formacji masowej ludzie, którzy nie chcą podporządkować się masom, którzy nie zgadzają się z narracją, są zazwyczaj [oskarżani] o brak postawy obywatelskiej i solidarności”.

Desmet mówi, że im bardziej absurdalna staje się narracja i otaczające ją środki, tym większy sukces odniosą dla pewnej części populacji, zwykle około 30%, ponieważ środki działają jak rytuały, poprzez które jednostka pokazuje, że jest mniej ważne niż zbiorowość: 14

„Rytuał to rodzaj zachowania pozbawiony pragmatycznego znaczenia i sensu, który jest zachowaniem symbolicznym, poprzez które jednostka pokazuje, że należy do zbiorowości i chce poświęcić coś z siebie, co jest ważne, na rzecz zbiorowości

Inną ironią jest to, że im wyższy poziom edukacji, tym bardziej ludzie są zazwyczaj podatni na masową formację, mówi Desmet. „Ludzie, którzy starają się uzyskać wyższe stopnie, to zazwyczaj ludzie, którzy uważają, że status społeczny jest bardzo ważny. I to może być powód, dla którego są którego są skłonni podporządkować się narracji głównego nurtu”.15 Może to również wyjaśniać, dlaczego tak wielu lekarzy i naukowców kupiło propagandę, ignorując naukę na rzecz narracji zbiorowej.

 

Fanatyzm pozwala na kłamstwa i manipulacje

Ci, którzy są pod wpływem psychozy masowego formowania, są tak przekonani, że ich narracja uratuje świat, że czują się usprawiedliwieni, stosując taktyki manipulacyjne i kłamstwa, aby go chronić, wyjaśnia Desmet, dając przykład platońskiego szlachetnego kłamstwa – poglądu, że w przypadku osób o wysokim statusie lub wyznaczonych przywódców publicznych kłamstwo jest dopuszczalne, jeśli jest dokonywane w interesie dobra wspólnego. Według Desmeta: 16

„Kiedy zrozumiesz naturę masowej formacji, zrozumiemy też, co można z nią zrobić. Nie oznacza to jednak, że łatwo jest coś z tym zrobić. Proces formowania masy jest rodzajem hipnozy. Większość uczonych zgadza się, że bardzo trudno jest wybudzić ludzi z takiego stanu formacji masowej. Formacja masowa jest zjawiskiem, które jest prowokowane przez głos.

To głos lidera, głos, głos rozpowszechniany raz po raz przez środki masowego przekazu, który utrzymuje ludzi w uścisku formacji masowej, a sam przywódca jest również uchwycony w tym procesie formacji masowej (…) zarówno hipnotyzer, jak i hipnotyzowani są włączeni w ten proces”.

Kto jest dzisiaj liderem? „Eksperci. Można powiedzieć, że autorytety i technokraci” – mówi Desmet. Wyjście wymaga odwagi mówienia prawdy, nawet jeśli jest to zazwyczaj niezwykle niebezpieczne.

Starożytni Grecy mieli na to słowo — parrezja, czyli posiadanie odwagi mówienia prawdy pomimo niebezpieczeństwa. Ale jak wyjaśnia Desmet, podczas gdy ci, którzy próbują ujawnić wiedzę, która jest w konflikcie z narracją, narażają się na ryzyko, jeśli nikt nie mówi prawdy, społeczeństwo nie może dalej funkcjonować.

 

Cztery kroki do zakończenia psychozy formacji masowej

Pierwszym krokiem do zakończenia formacji masowej, która jest również najważniejsza, jest sprzeciwianie się oficjalnej narracji, jeśli coś wydaje się wam nie tak. „Jeśli chcesz, aby formacja masowa była mniej głęboka, to jest kwintesencją tego, że są ludzie, którzy nadal mówią i [są] dysonansowym głosem w społeczeństwie, ponieważ zakłóci to proces masowej formacji” – mówi Desmet. 17

Drugi krok polega na nawiązaniu kontaktu z innymi ludźmi w realnym świecie, , którzy mają podobne poglądy jak Ty lub czują, że coś jest nie tak. Tworzenie małych sieci w Twojej społeczności pomoże Ci przerwać cykl formowania masowego. Ważne jest jednak, aby mówiąc ludziom o prawdzie nie próbować sprowadzać ich do „starej normalności” – to właśnie ona doprowadziła ich do masowej formacji. Według Desmeta: 18

„Jeśli próbujemy przekonać ludzi lub wprowadzić inną narrację, [ważne], abyśmy nie próbowali przekonywać ludzi do powrotu do starej normalności, ponieważ stara normalność, to jest to, przed czym ludzie próbowali uciec przez proces formacji masowej. Właśnie dlatego, że stara normalność była nie do zniesienia, ludzie byli wrażliwi na proces formacji masowej.

Powinniśmy spróbować wspólnie zbudować nową normalność, która nie będzie normalnością technokratyczną czy transhumanistyczną. Powinniśmy pokazać ludziom, że są inne opcje. Istnieją inne możliwości ucieczki od starej normalności

W skrócie, Desmet zaleca następujące cztery kroki, aby uwolnić się od psychozy masowej formacji i wprowadzić korzystne zmiany w jednym kręgu społecznym na raz:

 1. Nie przestawaj zabierać głosu
 2. Staraj się nawiązać kontakt z innymi osobami o podobnych poglądach
 3. Skonstruuj razem narrację o nowej normalności – nie mylić z „nową normalnością”, którą próbują promować ruchy transhumanistyczne i technokratyczne – pokazując ludziom, że istnieją inne możliwości ucieczki od starej normalności
 4. Zawsze trzymaj się zasad oporu bez przemocy

Ostatni krok jest ważny, ponieważ jeśli użyjesz agresji w jakiejkolwiek formie, nawet w sposób, w jaki mówisz, zostanie ona użyta przez masy tylko jako usprawiedliwienie przez masy, że miały rację sprzeciwiając się tobie. Odporność na przemoc jest najskuteczniejszą strategią, ponieważ próbujesz przeciwstawić się psychozie formowania się masy wokół ciebie.

Jak odwrócić psychozę tworzenia masy?

Chociaż głęboko doceniam opis Desmeta i Malone’a, w jaki sposób klika była w stanie oszukać większość populacji, jest to najlepszy opis tego, jak wygląda całe pranie mózgu i rozwiązanie jak wyjść z matrixa.

Wszyscy mamy zdolność generowania rzeczywistości za pomocą naszych umysłów, i to jest to co tak skutecznie wykorzystno. Dlaczego? Ponieważ nigdy w historii ludzkości nie istniały narzędzia, by tego dokonać. Najpierw radio, potem telewizja, a następnie media społecznościowe zwiększyły skuteczność prania mózgów w postępie geometrycznym.

Polecam obejrzenie tego filmu kilka razy i udostępnienie go znajomym, ponieważ pomoże im to zrozumieć — jak możemy naprawić szkody. Musimy uwolnić nasze umysły od ich zawłaszczenia i wykorzystać je do konstruktywnych celów – nie destrukcyjnych.


Żródło: Mercola.com

Przypisy

1  Trial Site News May 30, 2021

2,  4  Bojownik Kościoła 11 stycznia 2022 r.

3  Trendy Google, psychoza formacji masowej

5  Uniwersytet w Gandawie, profesor Mattias Desmet, Bibliografia akademicka

6,  10,  11,  12  Kim jest Robert Malone 10 stycznia 2022 r.

7  Business Insider 9 stycznia 2022

8  Reuters 7 stycznia 2022 r

9  Post millenium 10 stycznia 2022 r.

13  Rumble 4 stycznia 2022, 25:47

14  Rumble 4 stycznia 2022, 27:26

15  Rumble 4 stycznia 2022, 43:58

16  Rumble 4 stycznia 2022, 50:00

17,  18  Rumble 4 stycznia 2022, 52:00

Odpowiedz