Przejdź do treści

Na święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – 21 Listopada

I. W Pieśni nad pieśniami przedstawiona jest Najświętsza Panna jako woń, wydobywa­jąca się z kadzideł wsypanych na ogień.
W ofiarowaniu swem zaczęła składać Bogu ofiarę najmilszą, oddając Mu swe dziewicze ciało, jako świątynię, serce swe jako ołtarz; na którym ustawicznie gorzał ogień miłości Bożej, wydający woń świętych uczuć.

Wysławiaj i błogosław Boga za wszystkie łaski, któremi obdarzył tę Najświętszą Pannę, a szczególniej za te łaski, jakie otrzymała w tym dniu, w którym się oddała i ofiarowała Bogu, aby Mu służyć w Jego świątyni.

Proś Ją, aby ci wyjednała tę łaskę, żebyś od dnia dzisiejszego oddał się zupełnie Bogu, na Jego służbę i dla Jego chwały.

 

II. Rozważ, z jaką pobożnością i gorliwo­ścią Najświętsza Panna ofiarowała się Bogu w dniu dzisiejszym, z jakiem uszanowaniem zło­żyła hołd Jego Boskiemu Majestatowi, z jaką pokorą wyznała swoją nędzę, uważając się za nicość w porównaniu z nieskończoną Istotą Bo­ga; rozważ z jaką miłością ofiarowała się cał­kowicie, najdoskonalej na Jego służbę i dla Jego chwały, aby żyć i pracować tylko dla Niego.

Za przykładem tej Najświętszej Panny, ofia­ruj się Bogu, nie jakobyś do Niego jeszcze nie należał, ale uznając, że jesteś Jego własnością i że zupełnie od Niego zależysz, przyjmując z całego serca tę zależność i uległość Jego Boskiemu Majestatowi.

 

III. Najświętsza Panna, złożywszy tę ofia­rę Bogu, nie cofnęła jej przez całe życie i co­dziennie wydawała woń nowych cnót przed tro­nem Boskiego Majestatu, czyniąc wszystko, co wiedziała, że Mu jest najmilszem, napełniając dom, w którym przebywała wonią swej pokory, skromności, posłuszeństwa, miłości, pobożności i innych cnót.

Szczęśliwe były te osoby, które widziały tę najczystszą i najniewinniejszą Pannę w świę­tem schronieniu, w jakiem przebywała, które rozmawiały z Nią i miały udział w łaskach, jakie Bóg ustawicznie zlewał na Nią!
Przenieś się w duchu do tego świętego do­ mu; ucałuj ślady Jej nóg i proś J ą o łaskę, abyś naśladował Jej cnoty, szczególniej tę, która jest dla ciebie najpotrzebniejszą.

 

Zastosowanie praktyczne.

1. Ofiaruj się Bogu bez zastrzeżenia, przy­rzekając służyć Mu wiernie do śmierci.

2. Złącz twoją ofiarę z ofiarą Maryi, aby przez to milszą była ofiara twoja Bogu.

Niewolnik Maryi – 33 dni przygotowania


Ks. Louis Abelly  – Nowy rok Jezusowy : rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła. Warszawa. Synowie St. Niemiry, 1908r.

Tagi:

Odpowiedz