Oszustwo fatimskie! – Filmowa prezentacja wyników dochodzenia w sprawie fałszywej s. Łucji

Pełna prezentacja wyników dochodzenia Siostry Lucy Truth
Część 1- Uwagi wstępne, Eksperyment z publicznością na żywo, 0:00
Część 2 – Znaczenie s. Łucji. Dowody historyczne, fotograficzne i pisma ręcznego 5:44
Część 3 – Konklawe, Odtajnione dokumenty, Raporty kryminalistyczne, 25:12
W ustawieniach dostępne są POLSKIE NAPISY