Przejdź do treści

Jezuita James Martin orędownik zboczeń dostał list z poparciem jego „posługi” od Franciszka

W osobistym liście przesłanym do jezuity Jamesa Martina z 21 czerwca, Franciszek wyraził poparcie dla jego  „posługi” orędownika zboczeń i zachęcił go do „kontynuowania tej drogi”. 

„Chcę wam podziękować za waszą duszpasterską gorliwość i umiejętność bycia blisko ludzi, z bliskością, jaką miał Jezus i która odzwierciedla bliskość Boga” – napisał  Franciszek. „Styl Boga” składa się z trzech elementów: bliskości, współczucia i czułości. ” W ten sposób zbliża się do każdego z nas” – powiedział Franciszek pomijając że Bóg nie zbliża się do żyjących w grzechu.

„Modlę się, abyście kontynuowali tę drogę, będąc blisko, współczując i z wielką czułością”.

„I modlę się za waszych wiernych, waszą 'trzodę’ i wszystkich tych, których Pan powierza waszej opiece, abyście ich chronili i uczyli wzrastać w Miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa” 

Listem James Martin pochwalił się wczoraj na swoim koncie twitterowym, zamieszczając również drukowaną wersje odręcznego tekstu :

Zakłamanie tej wypowiedzi trudno nawet skomentować. 

Fałszować nauki Chrystusa posługując się Jego imieniem i przekonywać że to „styl Boga”, podczas gdy  Chrystus zawsze każdego, i to świadomego  popełnionych grzechów upominał ” Idź i nie grzesz więcej”;  jest największą przewrotnością i obrzydliwością.

Kościół Katolicki , co chyba trzeba niektórym przypomnieć, uczy że wobec wszystkich pogrążonych w grzechu nieczystości, a w tym przypadku mamy jeszcze do czynienia ze zboczeniami przeciwnymi naturze, wyrazem miłosierdzia i miłości jest pomoc w przezwyciężaniu ich stanu, a nie utwierdzanie w kłamstwie, że Bogu się to podoba. Jest to fałszywa „czułość” i największa zbrodnia jaką w tej sytuacji można uczynić. Widać jasno przez kogo i dokąd gnana jest  ta „trzoda”

Tylko tym cytatem można to wszystko podsumować:

 A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi. Pełni są też wszelakiej nieprawości….Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią. (Rz 1:28 -32)

 


Martwy wśród żywych
Odrzucam w przepaść wtrąconych Oczy widzą a dusza nie płacze Jestem zimny w stosunku do świata Gorący tam gdzie Twoja miłość nas oplata Martwy wśród żywych A u stóp wszystkie …
Człowiek myśli że jest bogiem, a stał się podnóżkiem diabła!
Każdy musi spojrzeć w lustro swojej duszy i dostrzec prawdę.  Bez tego Bóg nie usłyszy waszych wołań, ponieważ kierujecie je to kogoś innego. Do własnego ego, lub w najgorszym przypadku …
Czy będziesz zbawiony?
Czy jesteś przynajmniej na drodze pokuty? 1. Wielu co zgrzeszyło przeciw Panu Bogu swemu nie są na drodze pokuty, choć na niej być powinni, czy i ty do tych wielu …
O herezji ekumenizmu i obojętności wobec Prawdy – „Singulari quidem” Piusa IX
nie chcą widzieć żadnej różnicy między rozmaitymi wyznaniami wiary, wchodzą w przymierze ze wszystkimi i utrzymują, że port wiecznego zbawienia stoi otworem przed wszystkimi sekciarzami jakichkolwiek bądź religii. Mniejsza im …
Samolotowe brednie Bergoglio: Wierność Tradycji to „wstecznictwo” i „martwa wiara”
Znamienne jest że wstecznictwem nie są pogańskie starożytne rytuały, ale jest nim Tradycja katolicka wyrażona np. w tradycyjnej Mszy Św. której zakazał. Zdaniem Bergoglio to ci którzy przylgnęli do Tradycji …
O prawdziwym żalu za grzechy – Św. J.M. Vianney
Bez żalu jednak nie moglibyśmy się obejść – bez niego nie dostąpilibyśmy odpuszczenia grzechów. To właśnie z powodu braku żalu tak często zdarzają się świętokradzkie spowiedzi i komunie. Niestety, ludzie …
„Dzieci światła” – inne wydanie herezji ekumenizmu!
Katolik nie może w żadnym wypadku jednoczyć się ze złem, chociaż by ktoś to nazywał "mniejszym złem".
Zaufanie do Boga
Skoro my, którzy jesteśmy niczym, sami sobie nie możemy zgotować niczego poza upadkiem, w niczym nie powinniśmy sobie ufać. Z naszym Panem zaś będziemy odnosić same zwycięstwa, pod warunkiem, że …
Przecież to już było! – Pogańskie rytuały nie tylko Franciszka
Jakie są skutki takich "błogosławieństw" i modlitw z poganami widać od dawna. Franciszek nie jest pierwszy, ani nawet drugi.  Ekumenizm modernistów polega na tym, że możesz być "bratem" nawet dla …
Droga na Górę Karmel – Św. Jan od Krzyża (36) – O szkodach, jakie wiadomości o rzeczach nadprzyrodzonych sprawić mogą w duszy
Na pięć rodzajów szkód naraża się człowiek duchowy PIERWSZA: najczęściej myli się, biorąc jedno za drugie. DRUGA: wystawia się na niebezpieczeństwo popadnięcia w zarozumiałość i próżność. TRZECIA: ułatwia demonowi oszukiwanie …
Kto zerwał przymierze? Kto płaci straszliwą cenę za zdradę?
Jeżeli więc twierdzisz że Bóg nie karze, zaprzeczasz istocie Trójcy Przenajświętszej, która jest jednością. Twierdzisz, szaleńcze że Bóg Ojciec nie jest tym samym co Syn Boży – nasz Pan Jezus …
„Można być wierzącym i mimo to zgubić swą duszę na wieki” – O grzechach przeciwko wierze
Ale i wśród Katolików nie brak takich, którzy albo zaprzeczają piekła, albo odrzucają Boskie ustanowienie spowiedzi, albo upatrują w Najświętszym Sakramencie tylko Symbol Chrystusa, którzy nie uznają Opatrzności Bożej, a …

Odpowiedz