Przejdź do treści

Dlaczego jestem wierny Mszy Świętej w rycie rzymskim?

Msza Święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim.
Msza posoborowa jest kultem reformowanym.
Związanie się z kultem katolickim jest obowiązkiem katolika, płynącym z wiary katolickiej.
Związanie się wyłączniedożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim – jest obowiązkiem katolika, płynącym z wiary katolickiej.
Nie chodzi o subiektywną opcję, lecz o decyzję umocowaną na obiektywnym fundamencie katolickiej wiary.
Cztery teksty wystarczą nam, aby poznać powagę kwestii i podjąć decyzję, jaka jest obowiązkiem katolika:

1. Sobór Trydencki, Sesja 7, 3 marca 1547, Dekret o sakramentach, Kanony o sakramentach w ogólności, Kanon 13.

2. Św. Pius V, Bulla Quo primum témpore.

3. Kard. Alfredo Ottaviani, Kard. Antonio Bacci, Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae (poprzedzona listem z dn. 25.09.1969 r.).

4. Michał Rzepka, Najsmutniejsza z rocznic albo Złote Gody Novus Ordo, czyli Krótka analiza informacyjna rytu Pawła VI.

Czytajmy po wielekroć i polecajmy naszym bliźnim, aby zaszczytny i naglący obowiązek przywracania katolickiego kultu był podejmowany na bazie rzetelnego rozumienia obiektywnych wymogów wiary katolickiej.

źródło : Ks. Jacek Bałemba SDB- actualia.blog

 


Punkt 1. „Dekret o sakramentach, Kanony o sakramentach w ogólności, Kanon 13.”

Gdyby ktoś mówił, że przyjęte i uznane obrzędy Kościoła Katolickiego, zwyczajowo stosowane przy uroczystym udzielaniu Sakramentów, mogą być lekceważone lub dowolnie i bez grzechu pomijane, lub zmieniane na inne nowe przez któregokolwiek Pasterza Kościołów – niech będzie wyklęty.

 

Punkt 2. Św. Pius V, Bulla Quo primum témpore.

Św. Pius V, Quo primum – wierność kapłańska

 
Punkt 3. Kard. Alfredo Ottaviani, Kard. Antonio Bacci, Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae

Krótka analiza krytyczna NOM (Nowej Mszy)

 

Punkt 4. Najsmutniejsza z rocznic albo Złote Gody Novus Ordo, czyli Krótka analiza informacyjna rytu Pawła VI.

Część 1:

Część 2:

 

Odpowiedz