Przejdź do treści

Rozpędzanie wiernych i likwidacja duszpasterstwa związanego z Mszą Świętą w rycie rzymskim i ks. Jackiem Bałembą

 

Ponad trzy tygodnie temu informowaliśmy o „ciemnych chmurach nad Międzyborzem” i sytuacji ks. Jacka Bałemby SDB : 

Ks. Jacek Bałemba prosi o modlitwę

 ks. Jacek Bałemba udostępnił na blogu kolejne informacje:

” Kilka dni temu otrzymałem od ks. inspektora Jarosława Pizonia SDB pisemne polecenie udania się w nowe miejsce do dnia 1 sierpnia br. Tym samym – nie wprost – został wyrażony zamiar rozpędzenia wiernych przybywających na Mszę Świętą w rycie rzymskim do Międzyborza i zlikwidowania tutejszego duszpasterstwa związanego z Mszą Świętą w rycie rzymskim.

Na dzisiaj sytuacja przedstawia się następująco:

  1. Wszystkie celebracje i dyżury w konfesjonale odbywają się codziennie według zwyczajnego rozkładu.
  2. By uniknąć wszelkich niedopowiedzeń: Nawet teoretycznie nie biorę pod uwagę odprawienia kiedykolwiek mszy posoborowej – ani indywidualnie, ani w koncelebrze. NumquamNever!
    Potwierdzam moją decyzję wyłącznegodożywotniego i nieodwołalnego związania się z Mszą Świętą w rycie rzymskim. Traktuję ją jako niedyspensowalny obowiązek kapłana katolickiego, wynikający z wiary katolickiej.
    – więcej
  3. Kontynuujmy codziennie modlitwę do Matki Bożej i do Św. Józefa – o światło dla kapłana i dla wiernych przybywających na Mszę Świętą w rycie rzymskim do Międzyborza, abyśmy wiedzieli, co wobec zakomunikowanych zamiarów – wyrzucenia duszpasterstwa związanego z Mszą Świętą w rycie rzymskim – czynić nam należy. Tę intencję dodajmy do codziennego Różańca i do codziennie odmawianej Litanii do Św. Józefa.

Trwajmy w skupieniu przed Bogiem na modlitwie. Przede wszystkim oczyszczajmy własne sumienia z własnych grzechów.”

Źródło:

Nasze sprawy (4)


Znamienne jest traktowanie wiernych i kapłana jak wrogów dlatego że zdecydowali się związać z Mszą Świętą Wszechczasów, która stała się dla modernistycznego kościoła niewygodną pozostałością katolicką , którą najlepiej zlikwidować,  albo zepchnąć wiernych do skansenów w duszpasterstwach indultowych gdzie spokojnie będą indoktrynowani niekatolicką fałszywą nauką pod szyldem Tradycji, a samą Mszę w rycie rzymskim traktuje się raczej jak rekonstrukcję historyczną dla koneserów . Nikt nie jest zainteresowany,  jak to ujął ks. Inspektor Jarosław Pizoń SDB „rozwojem duszpasterstwa Tradycji ” przez kapłana który prawdziwą, niezmutowaną katolicką naukę przekazuje.

Przykre  jest to tym bardziej że wierny Bogu kapłan zostaje sam. Przemilczany przez wszystkich. Przez tzw. „przyjaciół” czy „obrońców” Tradycji….a nawet tych, którzy uznaje się, że na katolicką naukę opartą na Ewangelii i Tradycji mają (z wiadomych względów) monopol. Modernistom natomiast łatwo nagłośnić trudności  kapłanów którzy, owszem chętnie pochwalą się sprawowaniem Mszy Św. w rycie rzymskim, ale jednocześnie konsekwentni w swojej postawie nie są, i mamią wiernych powtarzaniem uspokajających, niezgodnych z prawdą formułek o „zwyczajnej” i „nadzwyczajnej formie” tego samego rytu rzymskiego.  Służąc w ten sposób i uwiarygadniając fałszywe nauki i modernistyczny kościół. Więcej szkodząc, niż przynosząc pożytku. 

 Wiernym też jest wygodnie całej prawdy nie dostrzegać. Konserwatywnie myślący m.in o przyjmowaniu Komunii Św. są „usatysfakcjonowani”  wiążąc się z indultowymi duszpasterstwami. Liturgiczne patologie jakoby ich już nie dotyczą, a z patologiami duchowymi, czy w nauczaniu, szczególnie jeśli się z nich nie zdaje sprawy,  żyje się całkiem komfortowo.  Ignorancja nie usprawiedliwia. Jest coś takiego jak ignorancja zawiniona.  Można być przekonanym, że jest się katolikiem, nie będąc nim de facto.

 

Nikomu nie przejdzie przez gardło stwierdzenie, że mamy dwa kościoły – fałszywy ze zmutowaną Ewangelią, nauką i kultem, oraz Kościół Katolicki z nauką zgodną z Tradycją Kościoła i Ewangelią oraz z katolicką ustanowioną „po wszystkie czasy” Mszą Św. w rycie rzymskim. 

 

Jest taki kapłan który to mówi. Co się wtedy robi? Udaje że się nie widzi; bo nam nie odpowiada to co mówi: 

” Pan nasz Jezus Chrystus obiecał: „Ja wam poślę od Ojca Ducha prawdy” (J 15, 26).
W wierności Duchowi prawdy i w wierności Kościołowi Katolickiemu, kierujemy nasze kroki na Mszę Świętą w rycie rzymskim. Jest to kult katolicki. Miły Niebu, dla dusz w najwyższym stopniu zbawienny, doskonały w każdym detalu.
W wierności Duchowi prawdy i w wierności Kościołowi Katolickiemu kierujemy nasze kroki na Mszę Świętą, podczas której głoszona jest katolicka nauka, odwieczna, niezmienna, pewna, do zbawienia prowadząca. Słowo Prawdy.
Nie jesteśmy częścią posoborowej parafii. Jesteśmy w kościele, budowli powstałej dla tej Mszy Świętej. Kapłan składa Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej w rycie rzymskim na ołtarzu z relikwiami, zbudowanym dla tej Mszy Świętej.
W wierności Duchowi Prawdy i w wierności Kościołowi Katolickiemu, kontynuujemy to, co Kościół Katolicki czynił od wieków. Kapłan czyni to, co do wieków należy do katolickiego kapłana: składa Najwyższemu Majestatowi Bożemu Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej w rycie rzymskim i głosi wiernym nieskazitelną, katolicką doktrynę.
Nie jesteśmy częścią posoborowej parafii. Nie jesteśmy duszpasterstwem indultowym. Jesteśmy duszpasterstwem katolickim. Czynimy to, co od wieków czynił Kościół Katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół, założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Pisał Św. Hieronim doktor Kościoła: Ecclesia ibi est, ubi fides vera est. – „Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”.
Tutaj jest prawdziwa wiara – wyrażona w kulcie i w doktrynie. Na ołtarzu i na ambonie.
Tutaj jest prawdziwa wiara – katolicka.
Tutaj jest prawdziwy Kościół – katolicki.” – źródło

 


Agnieszka Szaroleta

 

Odpowiedz