Przejdź do treści

Temat bardzo ważny!

17.06.2021 Actualia Wśród niedorzeczności krzewionych przez duchownych zmienionej religii są między innymi dwie herezje dotyczące rzeczy ostatecznych: apokatastaza oraz fałszywa nauka jakoby dopiero po śmierci była człowiekowi dana możliwość ostatecznego opowiedzenia się za Bogiem lub przeciw Bogu.
Kazanie jest przestrogą przed tymi niezwykle groźnymi herezjami!

Temat bardzo ważny!

 

Odpowiedz