Przejdź do treści

Aktualności NiewolnikMaryi.com – 15.06.2021

Węgry wprowadzają zakaz promowania homoseksualizmu i transpłciowości wśród dzieci

Poprawka prawna została dodana do ustawy przeciwko pedofilii. Ideologia LGBT w szkołach, a także w reklamach i innych środkach masowego przekazu zostałaby skutecznie zakazana na mocy ustawy antypedofilijskiej W ostatnich latach Węgry zintensyfikowały wysiłki na rzecz ochrony tradycyjnych wartości i dziedzictwa większości chrześcijańskiego narodu przed lewicowym, pro-LGBT aktywizmem

„Matka jest kobietą, ojciec jest mężczyzną” – głosiła poprawka, która zakazuje adopcji osób tej samej płci

https://www.lifesitenews.com/news/hungary-moves-to-prohibit-promotion-of-homosexuality-transgenderism-to-children?utm_source=top_news&utm_campaign=catholic


Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie skarg konstytucyjnych wniesionych w związku z odrzuceniem wniosków o zawarcie małżeństw osób tej samej płci

Artykuł 18 Konstytucji RP jednoznacznie definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny oraz stanowi, że znajduje się ono „pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Materiały z prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, poprzedzających uchwalenie konstytucji, potwierdzają, że sformułowanie w ten sposób art. 18 było celowym zabiegiem, mającym zapobiec wprowadzaniu do prawa możliwości zawierania małżeństw pomiędzy osobami tej samej płci

https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/stanowisko-prokuratora-generalnego-w-sprawie-skarg-konstytucyjnych-wniesionych-w-zwiazku-z-odrzuceniem-wnioskow-o-zawarcie-malzenstw-osob-tej-samej-plci/


Chiny brutalnie torturują Ujgurów w obozach koncentracyjnych 

„Powiesili mnie z sufitu. Przykuli mnie łańcuchem do ściany i bili plastikowymi, drewnianymi, elektrycznymi pałkami i biczem z metalowego drutu. Wbijali mi igły pod paznokcie”  tak wygląda życie w obozach zarządzanych przez komunistów chińskich . Watykan jednak współpracuje z nimi pisaliśmy o tym TUTAJ a Franciszkowi to nie przeszkadza w opowiadaniu masońskich i komunistycznych haseł o biedzie , braterstwie i równości. To jest cecha wszystkich komunistycznych przywódców . Hipokryzja i kłamstwa. 

https://www.lifesitenews.com/news/china-tortures-uyghurs-in-brutal-concentration-camps-to-implement-one-china-policy-witnesses-testify

Odpowiedz