Przejdź do treści

Franciszek – siewca zamętu i zniszczenia!

Cofnijmy się tysiące lat w przeszłość. Izraelici przemierzają pustynie w swoim pochodzie do ziemi świętej. Stanowią jedność religijną, są,  można tak powiedzieć, kościołem. Jako zgromadzenie ludzi wierzących maja swoje struktury hierarchiczne i sposoby oddawania kultu.

Wszystkie zewnętrzne oznaki dla człowieka patrzącego z boku świadczą, że to kościół – wspólnota. Bogu to się podobało.  Wspomagał ich , karmił i prowadził. Kiedy jednak Go zdradzili i zaczęli oddawać cześć złotemu cielcowi ,

Czy Bóg to pochwalał?

Czy potraktował z pobłażaniem tych, którzy może poszli tylko za złym przykładem kapłanów?

NIE, kara była jak pamiętamy surowa.

Dlaczego? Odpowiedź jest w gruncie rzeczy prosta, a jednak tak trudna i niezrozumiała dla dzisiejszych modernistów,  którzy stawiają wyżej prawa ludzkie od Boskich. Bóg oczekuje posłuszeństwa, ale w sensie posłuszeństwa Jego prawu, a nie ludzkiemu. 

Słuchanie kogoś kto łamie prawa Boskie i uczy je łamać, jest takim samym przestępstwem jaki i łamanie tych praw z własnej inicjatywy. 

Znasz podstawy wiary,  musisz wiedzieć że pierwszym przykazaniem jest – ” nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną” .  Więc jak możesz uczestniczyć i wspierać ewidentne łamanie tego przykazania, przez jakiś kult matki ziemi , pachamamy,  czy innych szatańskich figurek na Tabernakulum.

Jeżeli Bóg nakazuje „Nie zabijaj”, to jest jednoznaczne, z tym, że nie masz prawa popierać  zabijania nienarodzonych,  chorych czy starszych,  ponieważ skazujesz się na potępienie.

Tutaj należy dodać,  że sprawiedliwość boska nie ma nic wspólnego z promowanym dzisiaj fałszywym miłosierdziem ponad wszystko.  Jeżeli zasługujesz na karę, to nie licz że mimo tego kara cię nie dosięgnie. Jeśli zasługujesz na śmierć, to karą powinna być śmierć.

Lewicowa propaganda chętnie wspierana dzisiaj przez hierarchię kościelną krzyczy,  że kara śmierci to zbrodnia, dlatego że istnieje prawdopodobieństwo pomyłki sądowej. Ale już w przypadku aborcji nie dają szans nienarodzonym dzieciom,  nie zabraniają zabijania,  chociaż pomyłki lekarskie zdarzają się dużo częściej niż sądowe. Tym bardziej,  że chodzi o miliony zabijanych istnień ludzkich w skali roku.

Ile jest wykonanych kar śmierci i  czy można to  porównywać z milionami zamordowanych dzieci? NIE

Bóg mówił do Jeremiasza, że niemiłe już Mu są ofiary składane przez ludzi, nie dlatego że forma mu przeszkadzała, ale dlatego że zdradzili.  Powstawiali innych bożków do świątyń, łamali przykazania, nie słuchali i odwrócili się od Boga plecami. Kara spotkała wszystkich,  a tylko nieliczni ocaleli.

Zastanówcie się!  Wśród nich byli też ci którzy twierdzili że posłusznie słuchają arcykapłanów.

Kto był bezpośrednim katem ? Babilon -pogańskie imperium

Przejdźmy do czasów Chrystusa. Ilu z tych którzy  krzyczeli: UKRZYŻUJ,  UKRZYŻUJ , słuchało arcykapłanów i uczonych w piśmie,  a nie Boga ?  Wszyscy. Czy kara była dla nich inna ? NIE

Kto był bezpośrednim katem ? Rzym-  pogańskie imperium.

Czasami można usłyszeć, że metody szatana już nie działają. że to przeżytek. Niestety to nieprawda. Metody stosowane przez zło są takie same,  ponieważ natura ludzka skażona grzechem jest zawsze skłonna do tego samego.  Te same żądze , te same pragnienia i ta sama chciwość.

Ludzie opuścili Boga gnani batami – swoimi namiętnościami, do zagłady. Zasłaniają się posłuszeństwem hierarchii kościelnej,  co też jest kłamstwem , ponieważ tak naprawdę interesuje ich tylko własne ja, a upadek pozostałości kościoła jest im na rękę. 

Myślą że jak tarzają się w błocie razem z pasterzami to kara dosięgnie tylko pasterzy. Ciężko wszystkim zrozumieć, że wilka nie interesuje kto popełnił błąd – owce czy pasterz, tylko brutalnie atakuje.

 Jeden rząd, jedna religia, globalistyczne nowe pogańskie imperium szykuje się do ostatecznego ataku i nie będzie zwracało uwagi na to, czy ktoś  posłuchał Bergoglio, czy z własnej inicjatywy drwił z Boga.

Tak, Bóg na to pozwoli , ponieważ skala odstępstwa wiernych jest tak duża,  jak w Sodomie i Gomorze. Zrównano Boga Przedwiecznego z jakimiś bożkami, zlikwidowano Ofiarę Mszy Sw. Ludzkość tarza się w obrzydliwych zboczeniach i brodzi w krwi niewinnych nienarodzonych. Zastąpiono Krzyż pogańskimi rytuałami,  a Ewangelię masońskimi herezjami.

Ślepcami są ci, którzy mówią,  że to tylko jakieś  reformy. 

Nie,  szatan nie chce zmian.  On chce zniszczenia , wymazania imienia Pana Boga naszego Jezusa Chrystusa. 

Uderzenia Bergoglio są dokładnie zaplanowane i precyzyjne. Przykładów można podawać wiele, lecz chciałbym zwrócić uwagę na ostatnie jego posunięcia. Przez wiele lat wspierał ruchy lewicowe w Kościele, droga synodalna Niemiec też uzyskiwała wsparcie Watykanu;  przynajmniej nie była atakowana tak, jak wszelkie przejawy prawdziwego kultu katolickiego.

Bergoglio oficjalnie wspierał też homoseksualistów i nagle Kongregacja zakazuje błogosławieństw takich par. Pytanie: dlaczego ? Po co takie posunięcie? Ponieważ im nie chodzi tylko o reformy;  o jakiś tam lewicowy , modernistyczny kościół tylko o całkowite rozczłonkowanie i zniszczenie. Następuje praktycznie schizma zwolenników LGBT,  na co oczywiście Watykan już nie reaguje. Taki był cel tych działań.

Jednak to nie zadziałało w Polsce, gdzie jeszcze przetrwały jakieś resztki wiary, choć nie mającej już nic wspólnego z katolicyzmem, to jednak jeszcze konserwatywnej w tych głównych sprawach. W Niemczech do ostatecznego rozbicia wykorzystano liberalne poglądy społeczeństwa,  atakując konserwatywnym zakazem błogosławieństw par LGBT, a w Polskie konserwatywne społeczeństwo uderzono wyciągając haki  na hierarchię kościelną, związane z nadużyciami seksualnymi. 

Wiadomo, że to jest prawda  Dzisiejszy kościół modernistyczny jest wytworem Soboru Watykańskiego II i wspieranie różnych zboczeń jest w nim od początku. Jan Paweł II i jego prawa ręka sami takich ludzi promowali,  a Bergoglio,  nawet ostatnio, mianował nowych kardynałów którzy w takie sprawy byli zamieszani lub je popierają. Chodzi jednak nie o oczyszczenie,  tylko o zniszczenie ostatnich. 

Jedyna kara jaka ich spotka to odejście na spokojna emeryturę. Bergoglio nie kiwnął nawet palcem po raporcie Vigano a jeszcze wykorzystywał głównego oskarżonego McCorricka do rozmów z chińskimi komunistami.

Ludzi powiązanych z różnymi  brudnymi sprawami się awansuje i muszą być posłuszni, a w zamian za to są nietykalni. Czasami są poświęcani w imię wyższych celów,  ale i tak żadne poważne konsekwencje ich nie spotykają. Główny cel tych działań jest inny niż podaje oficjalna narracja Watykanu. Jest nim wyludnienie kościołów. Polska musi dołączyć do czołówki ateistycznej Europy 

Uderzenie to jest tym bardziej bolesne,  że na medialnej scenie Polski praktycznie nie ma żadnych mediów tzw Tradycji katolickiej i Polacy są odcięci od informacji ze świata. To co na świecie już jest powszechnie wiadome,  tutaj nawet nie dotarło. W anglojęzycznej części świata jest pełno niezależnych informacji. W Polsce praktycznie żadnych.

Bergoglio wraz z masonami i wielkimi tego świata tworzy zbrodniczą utopię globalistyczną i widocznie wzrok bestii jednego rządu i jednej religii zaczyna dostrzegać Polskę. Jedyną dobrą wiadomością jest to,  że jednak widzą jeszcze jakieś zagrożenie w Polakach. 

Niech każdy się zastanowi kogo chce oszukać wspierając działania posoborowego tworu?

Boga?

Jeżeli tak, to trzeba być albo ateistą, albo szaleńcem, ponieważ Bóg nie pozwoli z siebie drwić!

Kiedyś było znane takie powiedzenie : 

Pan Bóg nierychliwy ale sprawiedliwy! 

Przyjdzie czas, już jest czas zapłaty za wszystko i każdy będzie musiał się zmierzyć z Prawdą i  przekona się,  że powtarzanie jak magicznego zaklęcia słów : Bóg nam obiecał nic nie pomoże.


Arkadiusz Niewolski

Odpowiedz