Przejdź do treści

Na czwartek po niedzieli Palmowej – Rozważania

„Jezus wziąwszy krzyż, poszedł na miejsce zwane Kalwaryą“.

I. Jezus został skazany na śmierć przez nie­cnego Piłata, który, będąc przekonany o niewinności Jezusa, nie śmiał tego przyznać, bojąc się Cesarza rzymskiego i Żydów. Boski Zbawca słyszy wyrok swej śmierci, wydany przed wie­ki, przez Boga Ojca swego i przyjmuje pokor­nie ciężar krzyża, który kaci kładą na Jego ramiona. Chociaż osłabiony, zupełnie krwi i sił po­zbawiony, wziąwszy jednak krzyż idzie na Kalwarję.

Naucz się z przykładu tego Boskiego Zbawcy jak masz się chętnie poddawać rozporządzeniom Boskiej Opatrzności względem ciebie i we wszystkiem co się spotka w życiu, widzieć kierunek tej Opatrzności, nawet w prześladowaniach ja­kie ponosić będziesz od złych ludzi. Przyjmuj krzyże i strapienia, skądkolwiek bądź pochodzą­ce jako zesłane ci z wyraźnej woli Bożej.

II. Patrz jak niewinny Jezus idzie przez uli­ce Jerozolimy, mając głowę pokłutą cierniem całe ciało krwią zlane, obarczony ciężkim krzy­żem, wobec niezliczonego ludu możesz rozpoznać drogę którą postępuje ten Boski Zbawca, po śladach krwi, płynącej z ran Jego i słyszeć te słowa, które przemawia w głębi twego serca:  Kto chce iść za mną, niech się zaprze siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie.

Zastanów się, czy szczerze pragniesz iść za Jezusem na Kalwarię, czy chcesz być towarzy­szem Jego cierpień, przez to okażesz, że masz dla Niego prawdziwą miłość.

III. Jezus Chrystus tak był przyciśnięty brzemieniem tego ciężkiego krzyża, że Mu za­brakło sił, a nikt się nie znalazł aby Mu ulżyć i pomóc do dźwigania tego ciężaru; żaden z uczniów Jego nie miał odwagi, dać Mu tego dowodu miłości, musieli zmusić do tego czło­wieka obcego, którego spotkali na drodze.

O! jak mało jest osób chcących dźwigać krzyż swój z Jezusem! Ci którzy się zobowiązali ko­chać Go i iść za Nim, wymawiają się od tego jak i inni, pod różnymi pozorami.

Zastosowanie praktyczne.

1. Uczcij w duchu krzyż Zbawcy twego.
2. Proś o łaskę, abyś dźwigał swój krzyż dla miłości Jego.


Ks. Louis Abelly  – Nowy rok Jezusowy : rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła. Warszawa. Synowie St. Niemiry, 1908r.

Odpowiedz