Przejdź do treści

Na środę po niedzieli Palmowej – Rozważania

„A żołnierze uplótłszy koronę z ciernia, wło­żyli ją na głowę Jezusa, szatą szkarłatną odziali Go i przez szyderstwo zginali przed Nim kolana”. (Św. Jan roz. 19).

I. Całe ciało Jezusa Chrystusa poszarpane było biczowaniem, tylko Boska Jego głowa wol­na była od ran, ale Jezus chciał aby i ta część Jego ciała dotknięta została cierpieniem przez cierniową koronę, którą na nią wtłoczyli, aby to święte człowieczeństwo, które dla nas przyjął, całe oddane było na cierpienie i tym sposobem stało się całopalną ofiarą za nas.

Uznaj i błogosław wielką miłość tego Boskie­go Zbawcy względem ciebie; nic nie oszczędza siebie, wszystko oddaje dla naszego zbawienia. A ty, jak względem Niego postępujesz? czy mo­żesz prawdziwie powiedzieć, że chcesz, aby cała twoja istota poświęcona została dla Jego miłości i chwały?

II. Rozważ, jak wielkiej boleści doznał Jezus Chrystus, kiedy okrutni kaci włożyli Mu na gło­wę tę koronę, najeżoną kolcami i kiedy ją wci­skali, uderzając w nią gwałtownie; patrz w du­chu wiary, jak kolce przebijają skórę i wytacza­ją krew, płynącą ze wszech stron.
O córko Syońska, duszo wierna, przypatrz się Królowi twemu i Bogu, w tej bolesnej koronie. Aby ci okazać swą miłość przywiódł się do tego smutnego stanu i aby zawrzeć z tobą związek nierozerwalny, mający trwać przez całą wieczność.

III. Rozważ, jak wielkie było zaślepienie Ży­dów, którzy widząc Jezusa zranionego biczowa­niem, oblanego krwią i pogrążonego w boleści, zamiast się wzruszyć tym widokiem, unoszą się zaciętą złością i zaczynają wołać: Niech będzie
ukrzyżowany!

O jak niebezpiecznie jest doprowadzać swe serce do zatwardziałości przez grzechy nałogowe i przywyknąć do złego; trzeba wcześnie starać się o wykorzenienie najmniejszych wad, z obawy, aby ulegając złym skłonnościom i nie pracując
nad swoją poprawą, nie popaść w końcu w za­ślepienie i zatwardziałość serca!
Zastanów się co masz czynić, aby zapobiec temu nieszczęściu.

Zastosowanie praktyczne.

1. Jeżeli wraz z Jezusem nosić będziesz ko­ronę cierniową, będziesz miał udział w Jego ko­ronie chwały.
2. Przełóż tę koronę nad koronę wszystkich królów ziemskich.


Ks. Louis Abelly  – Nowy rok Jezusowy : rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła. Warszawa. Synowie St. Niemiry, 1908r.

Odpowiedz