Przejdź do treści

Modlitwa oddania się Panu Jezusowi

MODLITWA DO PANA JEZUSA
księdza Karola Antoniewicza

W ręce Twoje Panie oddaję życie, zdrowie moje ! Oddaję to wszystko co mam i czym je­stem ! Oddaję rozum, aby mnie w przepaść błędu nie w trącił; oddaję wolę, aby nigdy przeciwko Twojej nie powstała woli; oddaję pamięć, aby się nie błąkała po bezdrożach czczej i rozbujałej wy­obraźni; oddaję prace moje, abyś Ty je na zasłu­gę poświęcił; oddaję serce moje, aby nic oprócz Ciebie, a w Tobie wszystko kochało.

Panie! Ty mną rządź, kieruj, prowadź, strzeż i czuwaj nade mną, bo nic bez Ciebie, a wszyst­ko z Tobą uczynić wydołam, — Zadasz ranę ser­cu? o, niechaj ta rana wysławia Imię Twoje!  Wyciśniesz gorzką łzę oku? o, niechaj ta łza opowiada miłosierdzie Twoje! Zagoisz tę ranę, otrzesz tę łzę? o, niechaj wtenczas dusza moja w radości i pokoju rozgłasza miłosierdzie Twoje.

Panie! za życie dziękuję, od śmierci się nie wypraszam! i życie i śmierć jest darem Twoim!
Włożysz krzyż na mnie? przyjmę go w pokorze, pójdę z nim ślad w ślad za Tobą, pójdę ubogi za ubogim Chrystusem, prześladowany za prześla­dowanym, spotwarzony za spotwarzonym, ubi­czowany złością świata do Ciebie się przygarnę, a powtarzając modlitwę Twoją w Ogrójcu: Nie jako ja chcę, ale Ty , (i te słowa, coś mnie ich sam nauczył) Bądź wola Twoja! mam nadzieję w miłosierdziu Twoim, że przyjmiesz tę zupeł­ną ofiarę, którą czynię z siebie, i dasz mi łaskę, że w godzinę śmierci z miłością i wiarą zawo­łam do Ciebie: W ręce Twoje Panie oddaję ducha mojego! Amen.

Ks. Karol Antoniewicz


Przez Krzyż do Nieba. Przypomnienie missyi w W. Księstwie Poznańskióm odbytej, przez Ks. Karola Antoniewicza.WROCŁAW. Nakładem Ernesta Gunthera. 1869 r.

3 komentarze do “Modlitwa oddania się Panu Jezusowi”

    1. Kiedyś czytałam trochę o ks. Antoniewiczu ale wspomnienia dopiero przymierzałam się poczytać, dlatego bardzo dziękuję za ten link.. Zdecydowanie przyśpieszy realizację planu , nie tylko czytania, ale i udostępniania jego myśli czytelnikom, bo ze smutkiem stwierdzam że dotąd było tego za mało. Ks. Antoniewicz miał dar od Pana Boga w postaci wyrażenia głębokich myśli w prosty, przejmujący sposób, a do tego jego życie, było świadectwem ich prawdziwości. Szczególnie teraz potrzeba oswajania człowieka z krzyżem i cierpieniem, choć nie tylko o tym ks. Antoniewicz potrafił nadzwyczajnie pisać.

Leave a Reply to vrs Cancel reply