Przejdź do treści

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA- O niestałości serca i o zwracaniu  myśli naszych do Boga, jako do ostatecznego celu

O niestałości serca i o zwracaniu  myśli naszych do Boga, jako do ostatecznego celu naszego.

1. Chrystus. Synu, nie dowierzaj uczuciu twemu; to, które dziś jest, prędko się zmieni na inne.
Póki ci życia stanie, przemianom podlegać będziesz, chociażbyś nie chciał; tak iż ci się zdarzy być we­sołym i znowu smutnym; uspokojo­nym i znowu zatrwożonym; naboż­nym i znowu nienabożnym; pilnym i znowu niedbałym; poważnym i zno­wu lekkim
Lecz człowiek mądry i duchowo wyrobiony wznosi się nad tę zmien­ność; nie zważa na to, co w sobie odczuwa, lub z której strony wieje wiatr niestałości; lecz całem wytęże­niem myśli zmierza ku należnemu i pożądanemu celowi.

Albowiem tym sposobem będzie mógł zawsze pozostać jednym i tym samym niewzruszenie, skoro wśród tylu rozlicznych wydarzeń okiem szczerej intencji stale we mnie wpa­trywać się będzie.

 

2. A im czystsze będzie wejrzenie myśli jego, tem stateczniej wśród rozmaitych burz przechodzić będzie.
Lecz u wielu ten wzrok czystej in­tencji zaćmiewa się, bo chciwie się zwraca ku rzeczom ponętnym, które się nastręczają.
Albowiem rzadko trafia się czło­wiek, któryby był zupełnie wolny od skazy szukania samego siebie.
Tak niegdyś Żydzi przyszli do Betanji, do Marty i Marji: nietylko dla Jezusa, ale żeby byli ujrzeli Łazarza, którego wzbudził od umarłych (Jan 12. 9).

Trzeba więc oczyścić oko intencji, aby było szczere i prawe, i aby po­mijając wszystko pośrednie, do mnie jednego zmierzało.

 


Tomasz a Kempis – O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA. KSIĄG CZTERY.Kraków 1922 r. Wydawnictwo Księży Jezuitów

Odpowiedz