Przejdź do treści

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA -0 uzbrajaniu się w cierpliwość w walce z pożądliwościami

1. Uczeń: Panie Boże, widzę, że mi wiele cierpliwości potrzeba, bo na li­czne przeciwności natrafiam w tem życiu. Jakkolwiek bowiem staram się za­pewnić sobie pokój, życie moje nie może być bez walki i bez boleści.

 

2. Chrystus: Tak jest, mój synu. Lecz chcę, abyś nie takiego szukał pokoju, któryby był wolny od po­kus i nie natrafiał na przeciwności. Ale rozumiej, żeś i wtedy pokój znalazł, kiedy cię nawiedzają roz­maite utrapienia i kiedy cię liczne doświadczają przeciwności.
Jeśli powiesz, że niewiele znieść możesz, to jakże kiedyś wytrzymasz ogień czyścowy?

Z dwojga złego zawsze mniejsze zło wybierać należy. Abyś przeto uniknąć mógł kar wiecznych, usiłuj zło doczesne mę­żnym umysłem dla Boga znosić.
Czy myślisz, że ludzie tego świata mało albo nic nie cierpią? Przeko­nasz się, że nie tak jest, choćbyś o to pytał tych nawet, którzy roz­koszy świata najbardziej szukają.

Uczeń: Mają oni liczne pociechy i dogadzają swoim zachciankom; dla­tego też mało ważą swe troski.

 

3. Chrystus: Dajmy na to, że tak jest, że mają wszystko, czego tylko pragną: lecz czy sądzisz, że to długo potrwa?
Oto, jak dym ustaną (Psalm 18. 20.) ci, którzy obfitują na świecie, i nie pozostanie im ani wspomnienie minionych ra­dości. Lecz i za życia jeszcze nie znaj­dują w nich ukojenia bez goryczy, bez wstrętu i trwogi. Albowiem to samo, co sprawia im przyjemność, częstokroć też za karę przynosi im boleść.
I słusznie tak się dzieje: iż nie do­stępują tych pociech bez zawstydzenia i goryczy, skoro szukają ich nieumiarkowanie i gonią za niemi.

 

4. O! jak krótkie i zwodnicze, jak występne i sromotne są te roz­kosze! A jednak ludzie w ślepocie i upo­jeniu tego nie widzą; lecz jak by­dlęta bezrozumne, dla marnej ucie­chy w znikomem tem życiu gubią duszę swoją.
Ty więc, synu, nie chodź za pożądliwościami twojemi, a odwracaj się od woli twojej (Ekkl 8. 30.); kochaj się w Panu, a da tobie prośbę serca twego (Psalm 34.4.).

 

5. Zaiste, jeśli chcesz prawdziwie radować się i ode mnie obfitszą mieć pociechę, oto w pogardzie świata i w zaniechaniu wszelkich niskich rozkoszy znajdziesz błogosławień­stwo swoje i obfitego dostąpisz we­sela.
A im dalej się usuniesz od wszel­kiej pociechy, jaką stworzenia dać mogą, tem słodsze i obfitsze pocie­szenie znajdziesz we mnie.
Lecz w początkach nie osiągniesz tego bez pewnego udręczenia i bez uciążliwej walki. Nałóg zastarzały przeszkadzać ci będzie, lecz dobremu nawyknieniu ulegnie. Ciało szemrać będzie, lecz duch żarliwy poskromi je.
Wąż stary podżegać i drażnić cię będzie, ale modlitwą odpędzisz go: nadto pracą użyteczną zabronisz mu przystępu do duszy.

 


Tomasz a Kempis – O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA. KSIĄG CZTERY.Kraków 1922 r. Wydawnictwo Księży Jezuitów

Odpowiedz