Przejdź do treści

Katolicki psychiatra o szkodliwości uwag Franciszka na temat homoseksualizmu

Po ostatnich uwagach Franciszka popierających związki cywilne osób tej samej płci, portal LifeSite zaprezentował rozmowę z dr. Christianem Spaemannem, katolickim psychiatrą i ekspertem „w dziedzinie homoseksualizmu”,  o wpływie wypowiedzi Franciszka na tzw. homoseksualistów oraz na kościół i całe społeczeństwo.

Poniżej cytujemy fragmenty:

„Żądanie związku cywilnego lub „małżeństwa” dla osób o skłonnościach homoseksualnych jest zwykle częścią kulturowego programu marksistowskiego, który pragnie zlikwidować wszystkie istotne różnice między ludźmi i więzami ludzkimi jako wyraz dyskryminacji, bez względu na cenę.” (…) 

„Kościół naucza, że ​​jedność między mężczyzną i kobietą, która opiera się na tak, które jest ważne na całe życie i które jest płodne, jest jedyną formą zjednoczenia seksualnego, które odpowiada godności mężczyzny- w odniesieniu do jego ciała, jego duszy i jego wymiaru duchowego – w którym może się rozwinąć znaczenie seksualności. W tym celu jest tylko jedna alternatywa – abstynencja seksualnaPod tym względem wszystkie inne akty seksualne naruszają w taki czy inny sposób godność człowieka i są obiektywnie grzeszne.

Pod wpływem teologii moralnej, która jest heretycka (…) dziś przedstawiciele Kościoła przedstawiają przykazania Boże dotyczące seksualności w sposób abstrakcyjny jako swego rodzaju „ideał ”a akty seksualne pozamałżeńskie są usprawiedliwiane na podstawie subiektywnych intencji, a nawet widziane w pozytywnym świetle. (…)  Przedstawiciele Kościoła podążają tutaj w tragiczny sposób za antychrześcijańską, gnostycką koncepcją wywyższenia człowieka nad jego stworzoną, cielesno-duchową naturę.(…)

Jeśli (..) nie staramy się pomagać zranionej osobie, dając przykład i głosząc uzdrawiający obraz czystości seksualnej, to jesteśmy bezlitośni. W rzeczywistości zdradzamy wtedy samego Chrystusa, którego spotykamy w naszym bliźnim. (…)

Obecnie próbuje się, wprowadzając normalizację homoseksualizmu jako sposobu życia w Kościele i konsekwentnie ukrywając fakty że Kościół ma ogromny problem z homoseksualizmem. 80 procent przypadków nadużyć w Kościele katolickim miało charakter homoseksualny. 

Związek między homoseksualizmem i pedofilią jest systematycznie zamiatany pod dywan. Pokusa wyjścia z tej sytuacji przez dostosowanie się do ducha czasu jest oczywiście wielka dla wielu przedstawicieli hierarchii kościelnej. W końcu nie ma prawie żadnej presji mediów na Kościół, aby zmierzyć się z tym problemem.”

Na pytanie o konsekwencje wypowiedzi Franciszka dla Kościoła i wierzących o „skłonnościach homoseksualnych” dr. Spaemannem stwierdza:  

„W szerszym kontekście stanowią zgubny i bardziej złożony element  osłabiający nauczanie Kościoła i promujący rozprzestrzenianie się nielegalnych [bluźnierczych] praktyk liturgicznych, które przez długi czas nie były kwestionowane przy pomocy środków dyscyplinarnych. Należy tu również wspomnieć o licznych nominacjach biskupów i kardynałów, które sprzyjają wtargnięciu do Kościoła ideologii świeckiej różnorodności. Wierni i cały świat są pozbawieni możliwości uzyskania istotnej wiedzy na temat znaczenia seksualności człowieka. Dla tych homoseksualnych wierzących, którzy dążą do abstynencji, stopniowo wycofuje się wsparcie kościoła i poparcia hierarchii.”(…)

Wypowiedz raczej nie potrzebuje komentarza. Warto jedynie podkreślić, że modernistycznemu kościołowi i jego hierarchii wcale nie zależy na szerzeniu katolickiej nauki, bo oprócz zewnętrznej skorupy mało ma już wspólnego z Kościołem Katolickim. Nie dotyczy to tylko przyzwolenia na zboczenia, poprzez rozmywanie nauki lub wręcz fałszowanie jej (słynne słowa Franciszka: „Kim ja jestem żeby osądzać?”), ale w ogóle o zielone światło dla innych grzechów.

Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. (1 Kor 6:10).

Te słowa odrzuca już, jak wskazują badania, od 40% (w Polsce) do 90% „katolików” na świecie i nadal uznają że są w Kościele Katolickim. Masowo odrzucana jest katolicka nauka w wielu innych kwestiach. Niestety nikt nie mówi wprost że odrzucając ją jesteś poza Kościołem.

Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara mówił św. Hieronim, Doktor Kościoła.

Nie wymyślona, zmieniona czy relatywizowana i rozmyta w ten sposób, że trudno określić czy czyn jest zły. Ci którzy głoszą lub zezwalają na głoszenie takich nauk skazują Cię na potępienie. Katolik ma rozum i wolę. Nikt go nigdy nie zwolnił z jej używania. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach trzeba się o własne zbawienie bać, bo nie jesteśmy bez winy. Szybko przyjmujemy „łatwe” nauki sprzyjające naszej grzeszności. Chrystus wyraźnie mówi że przez słuchanie fałszywych nauk nie osiągniemy Królestwa niebieskiego i stajemy się winnymi piekła.

‚Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.”( Mat. 23: 13,15)

Dzisiejsi „faryzeusze” też prowadzą do piekła. Ewangelia się nie zmieniła. Bez względu na to czy w to wierzysz , czy nie.

Całość wywiadu tutaj.


Źródło: Lifesitenews.com

Odpowiedz