Przejdź do treści

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA – O czytaniu Pisma Świętego.

1. Prawdy, nie zaś wymowy w Piśmie Świętem szukać należy. Całe Pismo Święte powinno być czytane w takim duchu, w jakim pisane było. Raczej pożytku, niż dowcipu szukać w nim mamy. Równie chętnie czytać powinniśmy księgi nabożne i proste, jak górne i głębokie. Niech cię w nich nie obchodzi powaga pisarza, nie badaj, czy wiele, czy mało sztuki pisania posiadał, lecz miłość czystej prawdy niech cię do czytania przynęca. Nie pytaj, kto to powiedział, lecz zważaj na to, co powiedziano.

2. Ludzie przemijają, lecz prawda Pańska trwa wiecznie. Bez względu na osoby, rożnymi drogami Bóg do nas przemawia. W czytaniu Pism Świętych często nam zawadza ciekawość nasza, gdy chcemy zrozumieć i roztrząsać to, co w prostocie ducha przyjąć należy. Jeśli je chcesz z pożytkiem czytać, czytaj z pokorą, z prostotą i z wiarą, a nigdy nie szukaj umiejętności dla próżnej chwały. Pytaj chętnie i milcząc przysłuchuj się słowom ludzi świętych. Nie lekceważ  przypowieści starców mądrych, nie bez przyczyny bowiem bywają powiadane.


Tomasz a Kempis – O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA. KSIĄG CZTERY. Kraków 1922 r. Wydawnictwo Księży Jezuitów

Odpowiedz