Przejdź do treści

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA i o przezorności w działaniu.

 1. Nie należy wierzyć ani wszelkiemu słowu, ani wszelkiemu natchnieniu;
  lecz ostrożnie i z wielkim rozmysłem rzecz każdą podług Boga rozważać trzeba.
  Niestety! tak słabi jesteśmy, iż łacniej to co złe niż dobre wierzymy i mówimy o drugich. Ale człowiek doskonały, nie wierzy łatwo opowiadaniu kogobądź, bo zna ułomność ludzką, ku złemu pochopną, a w mowie do błędu skłonną.
 2. Wielka to mądrość nie być porywczym w działaniu, i nie stać upor- j
  nie przy własnem rozumieniu. Do tej mądrości należy także, nie wierzyć słowom czyim bądź; a rzeczy słyszanych, albo tych, które się nam
  zdają, nie roznosić skwapliwie pomiędzy ludzi.
  Radź się męża cnotliwego i sumiennego, szukaj raczej nauki u lepszego
  od ciebie, niż żebyś miał iść za własnym domysłem. Dobry żywot czyni człowieka mądrym wedle Boga i doświadczonym we wielu rzeczach.
  Im kto w sobie pokorniejszym, a Bogu podległejszym się stanie; tym
  więcej mądrości i pokoju we wszystkim mieć będzie

Tomasz a Kempis – O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA. KSIĄG CZTERY. Kraków 1922 r. Wydawnictwo Księży Jezuitów

Odpowiedz