Przejdź do treści

Wielka Loża Hiszpanii chwali Franciszka !

Nie trzeba było długo czekać na reakcje masonerii, na komunistyczny bełkot Bergoglio. Poniżej przedstawimy tekst z głównej strony Grande Oriente Español.

Nie ma co się dziwić, że loża jest zachwycona postawą Franciszka, łączy ich bardzo dużo. Po pierwsze zamiłowanie do komunizmu, a po drugie te same hasła: równość i braterstwo,  ale po trzecie i to najważniejsze – hipokryzja i fałsz. Pisałem o tym komentując encyklikę  TUTAJ .  Zwracałem też już nie raz uwagę, że pod tymi hasłami i dla tej szatańskiej ideologii wymordowano miliony ludzi na świecie. Żadna ideologia nie doprowadziła do tak wielkich ofiar w ludziach, w wyniku represji, głodu czy zwykłej zawiści ludzkiej, jak komunizm. Zaczynając od rewolucji francuskiej z jej ludobójstwem, a kończąc na dzisiejszych Chinach, czy Korei Północnej. Zawsze gdzieś w tle było widać masonów. Jako jawnych uczestników i przywódców, lub jako sponsorów.

Bergoglio encykliką  „Fratelli Tutti” oficjalnie przypieczętował przekształcenie dzisiejszego modernistycznego kościoła w wielką lożę masońską 

Oto fragmenty  komentarza loży masońskiej:

„300 lat temu narodziła się nowoczesna masoneria. Wielka zasada tej szkoły inicjacyjnej nie zmieniła się od trzech stuleci: budowa powszechnego braterstwa, w którym ludzie nazywają się braćmi poza swoimi wyznaniami, ideologiami, kolorem skóry, społecznym pochodzeniem, ich językiem, kulturą lub narodowością……

Najnowsza encyklika papieża Franciszka pokazuje, jak daleko jest  obecny Kościół katolicki od swoich dawnych stanowisk. We „Fratelli Tutti” Papież przyjmuje Powszechne Braterstwo, wielką zasadę współczesnej masonerii.

„Mam nadzieję, że w tym czasie, w którym żyjemy, uznając godność każdej osoby ludzkiej, możemy wspólnie odrodzić ogólnoświatowe pragnienie braterstwa ” – mówi, opowiadając się za  „otwartą wspólnotą braterską, która pozwala nam bardziej rozpoznawać, cenić i kochać każdego człowieka. Poza fizyczną bliskością, poza miejscem we wszechświecie, w którym się urodził lub gdzie mieszka ”. 

Aby zbudować to Powszechne Braterstwo, Papież opowiada się za horyzontem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, „ niewystarczająco powszechnej ”.

Pisze on o roli świata cyfrowego, którego funkcjonowanie sprzyja zamkniętym obiegom ludzi myślących w ten sam sposób i ułatwia rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, które zachęcają do uprzedzeń i nienawiści.

Należy przyznać, że fanatyzmy, które prowadzą do niszczenia innych, są również popełniane przez osoby religijne, nie wykluczając chrześcijan, którzy mogą być częścią sieci przemocy werbalnej za pośrednictwem Internetu i różnych forów lub przestrzeni wymiany cyfrowej. w kręgach katolickich można stracić granice, zniesławienie i pomówienie są często naturalizowane, a wszelka etyka i szacunek dla  innych wydają się być pomijane ”– dodaje.”

 

Co tutaj komentować . Obowiązuje nakaz ucieczki od modernistów i zwrócenie się ku Tradycji i Prawdzie.

Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę ,że masoni i inne globalistyczne i lewackie organizacje czy instytucje dostrzegają jak daleko od tradycyjnej, prawdziwej nauki Kościoła Katolickiego jest obecny modernistyczny twór. Nie widzą tego jednak wierni. Można wskazać wiele środowisk, grup które twierdzą że zwalczają np. masonerie i jednocześnie popierają administracje watykańska.

Jak daleko od prawdy katolickiej jest dzisiejszy kościół modernistyczny można sobie porównać  czytając np. te słowa :

Chcielibyśmy, aby waszą zasadą było przede wszystkim zdarcie maski z masonerii i pozwolenie, by była postrzegana taką, jaka jest; oraz kazania i listy pasterskie, aby pouczać ludzi o sztuczkach stosowanych przez tego rodzaju społeczeństwa w zwodzeniu ludzi i wabieniu ich do swoich szeregów, o zepsuciu ich opinii i niegodziwości ich czynów.

(Papież Leon XIII)

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1917 r. Katolik był karany automatyczną ekskomuniką za wstąpienie do masonerii (zob. Kan. 2335 ). Dzisiaj „oświecone” doktryny loży są rozpowszechniane przez samą administracje watykańską lub jak coraz częściej się słyszy sektę Santa Marta  od miejsca zamieszkania Franciszka. Nawiasem mówiąc, ekskomunika została uchylona w 1983 r. przez  Jana Pawła II i jego lojalnego poddanego, wówczas – Kardynała Josepha Ratzingera, obecnie „Emerytowanego Papieża” Benedykta XVI  (zob. Kanon Novus Ordo 1374  i Deklaracja o stowarzyszeniach masońskich ).

Podsumowując można zauważyć ,że od Jana XXIII  następowało systematyczne zbliżenie kursów masonerii i modernistów aż do dzisiejszego zrównania ideologicznego.

 


Arkadiusz Niewolski

żródła:Grande Oriente Español

Tagi: