Przejdź do treści

Katolik ma prawo powiedzieć: Jesteś heretykiem!

Wydaje się że największym sukcesem modernistów jest przekonanie wiernych, że obowiązuje fałszywie pojęte posłuszeństwo. Posłuszeństwo nie Bogu ale ludziom, a zwłaszcza hierarchii dzisiejszego modernistycznego kościoła. Ostatecznym argumentem jawnych heretyków w próbie dyskusji jest :

Jak śmiesz podważać słowa biskupa , papieża itp! 

Kim ty jesteś, żeby to robić!

Dlatego piszę o próbie dyskusji , ponieważ modernizm to sekta, a więc racjonalne argumenty do nich nie docierają. Stworzyli wiarę opartą na kłamstwie i fałszu, tak jak komuniści, zresztą opartą na tych samych hasłach i zasadach, a więc jedyną ich bronią jest atak takimi jak wyżej stwierdzeniami .

Katolicy muszą jednak pamiętać, że zło trzeba zwalczać, a nie mu przytakiwać lub udawać że nic się nie widzi. Wygodną rzeczą jest iść ramię w ramię z większością. Nie narażamy się wtedy na kpiny, szyderstwa, opluwania, ale musimy pamiętać o tym że:

  1. Większość krzyczała ”ukrzyżuj”,  tylko bardzo nieliczni stali pod krzyżem, a nawet nieliczni to za duże słowo.
  2. Nigdzie, absolutnie nigdzie nie znajdziemy potwierdzenia na to, że większość zostanie zbawiona.
  3. Tylko nieliczni dotrą do celu, bo ścieżka jest wąska

Katolik ma prawo, a nawet obowiązek powiedzieć głośno : Non possumus!

Poniżej znajduje się fragment książki z 1886 roku LIBERALISM IS A SIN autorstwa ks. Felix Sarda y Salvany. Została ona zatwierdzona i pochwalona przez Watykańską Świętą Kongregację Indeksu (zajmującą się Indeksem Ksiąg Zakazanych), za papieża Leona XIII. Książka odsłania idee i taktykę modernistów, zwanych wówczas liberałami.

….Ale całkowicie fałszywe jest udawanie, że rozum nie może nic zrobić, że nie ma żadnej funkcji w sprawach wiary; fałszywym jest udawanie, że niższe światło, oświecone przez Boga w ludzkim rozumieniu, w ogóle nie może świecić, ponieważ nie świeci tak silnie ani tak wyraźnie, jak światło nadrzędne. Tak, wiernym wolno, a nawet nakazuje się, aby podawali powód swojej wiary, wyciągali z niej konsekwencje, stosowali ją, wyciągali z niej analogie i analogie.

W ten sposób, używając swojego rozumu, wierni mogą podejrzewać i oceniać ortodoksję każdej nowej doktryny przedstawionej im, porównując ją z doktryną już zdefiniowaną. Jeśli nie jest w zgodzie, mogą z tym walczyć jako złem i słusznie piętnować, jak złą książkę lub czasopismo, które je podtrzymuje. Nie mogą oczywiście zdefiniować tego ex cathedra, ale mogą zgodnie z prawem uważać to za przewrotne i za takie uznać, ostrzec innych przed nim, podnieść okrzyk strachu i zadać mu pierwszy cios. Wierny świecki może to wszystko zrobić i robił to przez cały czas przy aplauzie Kościoła.

…Jaki byłby pożytek z reguły wiary i moralności, gdyby wierni w każdym konkretnym przypadku nie mogli sami z siebie ich zastosować, lub gdyby byli stale zobowiązani do konsultacji z Papieżem lub biskupem diecezjalnym?

…nic nie może być wygodniejsze dla liberalizmu niż włożenie tego legalnego kagańca do ust i piór ich najbardziej zdeterminowanych przeciwników. Byłby to naprawdę wielki triumf dla nich, pod pretekstem, że nikt oprócz Papieża i biskupów nie może mówić z najmniejszą władzą, a tym samym narzucić ciszę świeckim orędownikom wiary.

Liberalizm chciałby rozbrojenia takich krzyżowców…

Arkadiusz Niewolski


Żródła : http://www.liberalismisasin.com/, https://novusordowatch.org/2020/08/who-are-you-to-judge-who-is-a-heretic/

OSTATNIE WPISY:

Odpowiedz