Przejdź do treści

Wspomnienie św. Piusa X

21 sierpnia obchodzimy wspomnienie liturgiczne św. Piusa X. Zmarł 106 lat temu, 20 sierpnia 1914 r. W 1954 r. został kanonizowany przez papieża Piusa XII.

Ojciec Pio nazwał go „najczystszym człowiekiem, który postawił stopę w Watykanie po św. Piotrze”.

Papież Pius X wydał siedemnaście encyklik. Warto dziś przypomnieć szczególnie jedną:Pascendi dominici gregis O zasadach modernistów. Każdy kto widzi problemy współczesnego Kościoła znajdzie w niej opis wszystkich błędów, wypaczeń i herezji niszczących katolicyzm. Ponad 100 lat temu święty papież przed wszystkim ostrzegał. Modernizm który dziś zawładnął Kościołem nazwał wtedy ściekiem wszystkich herezji

Napisał m.in:

„Do bezzwłocznego wystąpienia w tej sprawie zniewala nas przede wszystkim ten powód, że zwolennicy błędów nie znajdują się już wśród otwartych jedynie nieprzyjaciół, ale, nad czym najwięcej boleć i czego lękać się trzeba: kryją się w łonie i wnętrzu Kościoła i o tyle są niebezpieczniejsi, o ile trudniej ich rozpoznać. – Mamy na myśli, Czcigodni Bracia, wielu z pośród katolików świeckich, a nawet, co najsmutniejsza, z pośród kapłanów, którzy z pozornej ku Kościołowi miłości, bez głębszego wykształcenia filozoficznego i teologicznego, a co gorzej, aż do szpiku kości przejęci zapatrywaniami, głoszonymi przez przeciwników Kościoła, zuchwale narzucają się na odnowicieli Kościoła i w zwartym szeregu zaczepiają butnie najświętsze sprawy w dziele Chrystusowym, nie oszczędzając nawet Osoby Boskiego Zbawiciela, w której nie widzą w świętokradzkim zapędzie nic więcej, jak tylko zwykłego, prostego człowieka.”

„Zapewniamy, że, gdyby ktoś był zapragnął zestawić treść wszystkich błędów około wiary, nie mógłby tego uczynić dokładniej, jak to uczynili moderniści. A nawet posunęli się oni dalej, niwecząc nie tylko religię katolicką, ale, jak już zaznaczyliśmy, niwecząc zupełnie religię wszelką.”

Całość encykliki „Pascendi dominici gregis” dostępna TUTAJ


Odpowiedz