Przejdź do treści

„Zdrowej nauki nie ścierpią” – Watykan zalecił zamknięcie seminarium za karę

Argentyński biskup, zamknął seminarium diecezjalne w San Rafael, ponieważ kapłani  związani z seminarium odmówili przestrzegania „zalecenia” udzielania Komunii św. do rąk.
Ks. Alejandro Miguel Ciarrocchi, rektor seminarium diecezjalnego został odwołany ze stanowiska po tym jak w imieniu seminarzystów bronił prawa do przyjmowania Najśw. Sakramentu zgodnie z  tradycją. Następnie seminarium zostało zamknięte z powodu „niezdyscyplinowanej reakcji” pozostałych duchownych, którzy zgodnie z sumieniem w dalszym ciągu udzielali swoim wiernym Komunii do ust. 
Nie pomogły prośby wiernych którzy zwrócili się do biskupa, aby pozwolił im przyjmować Komunię św. do ust i modlili się u drzwi seminarium i katedry.
Rzecznik diecezji San Rafael,  powiedział, że nakaz zamknięcia seminarium przyszedł z Kongregacji Watykańskiej do spraw Duchowieństwa, podlegającej Papieżowi. Jak stwierdził ks. Alvarez  seminarium zamknięto  zgodnie z instrukcjami Stolicy Apostolskiej”
AKTUALNOŚCI
 
Do jakich absurdów szkodliwych dla wierzących katolików można się jeszcze spodziewać w imię fałszywie rozumianego posłuszeństwa, aż trudno myśleć.
Prawo kanoniczne mówi przecież jasno że wierni mają prawo do przyjmowania Komunii Św. do ust.
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Instrukcji REDEMPTIONIS SACRAMENTUM zatwierdzonej w 2004 r przez Jan Pawła II wyraźnie stwierdza:  „szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie zabrania im ich przyjmowania”,”każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię świętą do ust
 
Dochodzi tutaj do kuriozalnej instrukcji kongregacji ds. duchowieństwa, sprzecznej z nauką KK i ustanowionym prawem, przedstawionym w dokumencie innej kongregacji watykańskiej.
Nikt nie ma prawa zakazywać księżom udzielania Komunii Św. do ust, a jednocześnie  księża ponoszą konsekwencje postępowania zgodnie z prawem kanonicznym i z sumieniem.
Doczekaliśmy się formalnego zalecenia Watykanu łamiącego sumienia duchownych i zwykłych wiernych katolików którym,  uniemożliwiono przyjmowanie Komunii w sposób zgodny z katolicką wiarą, że w każdej, najmniejszej cząstce konsekrowanej Hostii jest obecny żywy Bóg i nie wolno pod żadnym pozorem niekonsekrowanymi dłońmi Go dotykać. 
Nowe, forsowane „standardy”administracji watykańskiej zapewne są zgodne z jej (nie)wiarą ale sprzeczne z nauką Kościoła.
W ich interesie jest zamykanie największego seminarium w Argentynie, mającego opinię konserwatywnego. Na pewno nie chodzi o dobro wiernych i prawdziwego Kościoła Katolickiego.
Modernistyczny kościół  jest zdolny nawet do prześladowania wiernych którzy, mimo wysiłków modernistów, jeszcze trochę zachowali z prawd wiary,  w przeciwieństwie do administracji kościelnej.
Wszyscy w tym „braterskim”, ekumenicznym „kościele” mogą czuć się dobrze dopóki nie przejawiają swoim postępowaniem zdrowej nauki zgodnej z Objawieniem i Tradycją.
Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.” (2 Tym. 4:3-4)
AKTUALNOŚCI
A. Szaroleta


Źródło: lifesitenews.com, 

Odpowiedz