Przejdź do treści

Sędziowie odważniejsi niż biskupi

Zamknięte kościoły i ograniczenia dostępu do sakramentów to naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Brytyjski Sędzia Sądu Najwyższego orzekł, że „ograniczenia w korzystaniu z kościołów rzymskokatolickich do wspólnego kultu i przyjmowania sakramentów pociąga za sobą ingerencję w art. 9 ust. 1 Konwencji”.

AKTUALNOŚCI

Na drogę sądową wystąpiła Lauren Monks, wraz ze swoim pracodawcą Simonem Dolanem  Stwierdziła, że jej, i jej synowi uniemożliwiono przyjmowanie Komunii Świętej i udział w mszach.  

Argumentowali że zakaz wykorzystywania miejsc kultu do celów kultu wspólnotowego pociągał za sobą naruszenie art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka , który daje każdemu „prawo do wolności myśli, sumienia i religii” i obejmuje wolność „manifestowania swojej religii lub wiary w uwielbieniu, nauczaniu, praktyce i przestrzeganiu”.

 

Podobne orzeczenia, jak to z Londynu, padły też we Francji, gdzie sąd administracyjny uznał, iż zamknięcie kościołów było niezgodne z prawem, oraz w Sądzie Rejonowym w Nowym Jorku.

 

W sytuacji, w której świeccy, czy też może niewierzący bardziej troszczą się o prawa katolików niż sami biskupi, należy się zapytać kogo ci drudzy się boją. Widać że bardziej „cezara” niż Boga. Ostatnio mieliśmy doskonałą okazje uświadomić sobie na jakiej drodze są nasi „pasterze”. Najwyższa pora patrzeć i pod swoje nogi….

 


Źródła: churchmilitant.com, judiciary.uk
AKTUALNOŚCI
 

Odpowiedz