Przejdź do treści

Samotne drzewa…

Ważną rzeczą jest, żeby dzisiaj w czasach apostazji zrozumieć kim jest najgorszy wróg. Może nie kim ale czym jest. Naszym, czyli ostatnich żywych katolików, tych którzy w tym zamęcie powszechnym próbują się utrzymać na tej wąskiej ścieżce, największym wrogiem jest osamotnienie pod względem ludzkim. Bóg jest z nami i prowadzi nas do Niego Niepokalana Królowa, jednak każdy z nas stoi jak te samotne drzewo na drodze modernistycznej powodzi która pędzi w przepaść piekielną . Atakowani bezlitośnie przez szatana i protestancko – modernistyczne tłumy heretyków zapuszczamy korzenie w tej skale modląc się po cichu: Panie niech się stanie wola Twoja.
Biedni są ci, co ciągle walczą z żydami , masonami , protestantami itp. To są wrogowie, ale nie można z nimi wygrać bez nawrócenia, bez oczyszczenia , bez śmierci i zmartwychwstania. Największym wrogiem, który już opanował większość wiernych jest mentalność masońska, modernizm oparty na fałszywym miłosierdziu i apostazja administracji . Ten cały dzisiejszy kościół modernistyczny stał się już sektą, Dotarcie do ich umysłów graniczy z cudem . My jednak musimy wierzyć że nasz Ukochany Zbawiciel dokona tego cudu jeżeli my będziemy wytrwale przekazywać Jego Ewangelię. Nie dyskutować, to nie ma sensu, tylko przekazywać, głosić i otrzepywać kurz zostawiając tych co odrzucają naszego Pana Jezusa Chrystus. Tyko w taki sposób możemy pokonać zło, inaczej to jest tylko pokrzykiwanie, którego i tak nikt nie słyszy
nie będą słyszeć , nie będą widzieć
drzewa się łamią
mało ich zostało…
 


Arkadiusz Niewolski

Odpowiedz