Przejdź do treści

Mądre głowy… – kard. Jan Bona

Duch ludzki pobudza uczonych i chci­wych wiedzy do uczenia się i badania rzeczy Boskich i nadprzyrodzonych, aby się wy­wyższyli ponad innych, aby siebie samych głosili, aby zadosyćuczynili ciekawości. Stąd pochodzą wzniosłe, nadzwyczajne i bystre słowa, jakie wielu głosi i pisze, a których owocem jest świerzbienie uszu, nie zaś zbawienie lub nawrócenie bliźnich.
Stąd to na­puszyste rozprawy filozoficzne o cnocie, pozbawione ducha i życia, rozrywają duszę i zaprzątają ją czczymi marzeniami, a woli nie zdołają zapalić do pobożności, do miłości i zjednoczenia z Bogiem. Albowiem mowa, będąca owocem natury, może w sobie za­wierać wiele dobrego, lecz mało przynosi korzyści i jest podobna do miedzi brząkającej i do cymbału brzmiącego. Przeciwnie słowa ożywione duchem Bożym, chociażby były nieliczne i proste, przecież obfity owoc wydają.
Nadto duch ludzki zwykł się łatwo rozpraszać i wylewać na zewnątrz, lub delektować się mnóstwem i rozmaitością dobrych myśli; atoli przez to traci jedność, o którą najwięcej się rozchodzi i która jest jedynie konieczną.

Z tekstu : O rozpoznawaniu duchów – Kard. J.Bona cz. XI – O duchu ludzkim i jego odmianach


Kard. Jan Bona – O rozpoznawaniu duchów.  Przełożył Ks. Dr. Jan BernackiTARNÓW.  Nakładem tłumacza. Drukiem Józefa Pisza 1891.

Odpowiedz