Przejdź do treści

Rozmyślania o pokucie cz. 5 – Żal za grzechy

Rozmyślania o pokucie cz. 4 – Codzienny rachunek sumienia

 

Żal za grzechy. Jego objawy.

1. Zgrzeszyłem, przebacz mi Panie, bła­gam pokornie. Żałują mocno.
2. Słusznieś mię opuścił, łaskę swoją zmniej­szył, własnym siłom zostawił. Czuję niemoc moją.

1 .

a. Wieloma nieprawościami splamiłem się. jak syn marnotrawny postąpiłem sobie, niebacznem postępowaniem swojem dane mi przez ciebie Panie dobra łaski zmarnowałem, niedo­statek i głód teraz ponoszę: głód duchowy, brak łaski.
b. Uchybień dopuszczam się co dzień, mniejszych lub większych, najgorszem jest to, że pozwalam, aby wiele grzechów przeszło bez żalu i skruchy odpowiedniej. Rzeczami zewnę­trznemu i próżną ciekawością opanowany, nie mogę rychło wrócić do łez zbawiennych.
c. Skutkiem tego pomnażają się we mnie co dzień ciemności grzechowe, i jako przeszkody tamują łaskę i usuwają Boską pociechę. Czują aż nadto dobrze, że to się dzieje z wielką szkodą moją, tem bardziej, że się żalem nie przejmuję i skruchy nie okazuję.
d. Wiem, że jest niedobrze ze mną, a jed­nak nie dźwigam się z tej niemocy mojej,
z dnia na dzień poprawę odkładam, tak sam siebie zwodząc i łudząc. Wejrzyj Panie i wspo­móż mię, silniej, wyraźniej, postaw przed oczy­ma mojemi straszny sąd twój i piekło ze wszystkiemi jego okropnościami. Gdyby to wszystko żywo stało przed oczyma mojemi, pewmobym się przeraził mocno, za przeszłość żałował, na przyszłość odmianę przyrzekał.
 

2.

a. Gdyby wiele lat żył człowiek, czyż dla­tego się poprawi? Kto wie, czy gorszym czy
lepszym się stanie? Niepewnym jest postęp człowieka i koniec, i wątpliwa wytrwałość
jego, z powodu złych okoliczności i niebez­piecznych pokus.
b. Niektórzy po nawroceniu się dobrymi i pokornymi byli, potem stali się opornymi
i przewrotnymi. Przedtem byli ostrożni i po­bożni, skruszeni i milczący; potem stali się
zuchwali i rozwiąźli, gadatliwi i nieskromni. Pierwej złych myśli się chronili; potem ze sło­wami i czynami nie bardzo się rachowali— w ten sposób złe, nie powstrzymywane na ra­zie, coraz bardziej się wzmaga i zgubę gotuję.
c. Któż więc lękać się nie powinien i oględ­nym nie być: skoro dobrym i skromnym czasem upaść się zdarza? Któż wie, do jakich ja zaliczonym zostanę — do potępionych, czy do wybranych?
d. Wszyscy próbie podlegają, a któż kogo zapewni, że się nie spali, skoro próba jest
ogniem?
e. Każdy powinien się lękać, nadziei jednak nie tracić; wszelako nie ubezpieczać się
bezzasadnie i gnuśności nie oddawać.
f. Złoto z próby wychodzi świetnie, a źdźbło podlega spaleniu: patrz więc, czem ty jesteś i jak z różnych prób wyjdziesz?
g. Słaby jestem sam z siebie, moc moja w Tobie jedynie Panie. Niepokój mię ogarnia, wskutek długiego ucisku, jakiego doznawałem od nieprawości moich, nie widzę końca bólu i trwogi mojej. Do czego człowiek nawyknie, to mu trudno z tego wybrnąć, pomimo chęci i postanowień nieraz czynionych.
h. Ramię moje osłabło, nie mam się do kogo zwrócić, ten coby mię przyjął i uleczył, nie ukazuję się wcale. Tyś Panie jedyna moja nadzieja, korzę się przed Tobą, uznaję winęmoją, żałuję bardzo i o przebaczenie błagam.
 

3.

a. Znam dobroć Twoją i miłosierdzie Two­je Panie, wiem, że mnie przebaczysz, że miłościwy mi będziesz; to mi otuchę wlewa, sil­niejszym czyni i chętniejszym do powstania z upadku.
b. Ale żem był dotąd tak niewdzięczny za skarby Twej łaski, żem się poważył obrazić
Ciebie grzechami mymi, nad tem boleję mocno i chciałbym rzewnemi łzami opłakać to stra­szne zapomnienie się moje.
c. Prócz łez i żalu serdecznego, nic nic mam cobym Ci mógł ofiarować mój Panie, co
jest, to wszystko Twoje jest. Przyjmij błagam ofiarę pokory, maluczkości mojej, i niech ci wszystko będzie przyznane, cokolwiek mi udzie­lić raczysz.
d. Szczęśliwa godzina, kiedy się budzi we mnie żal za grzechy. Błogosławiona łza, doskonałą skruchą wywołana, po należytem roz­patrzeniu różnych brudów grzechowych.
e. Brudów tych jest tyle, że je bez drżenia rozpatrywać trudno. Ale że zaniedbany dom niechętnie nawiedzasz Panie, owszem, zmysło­wym chuciom często na igraszkę zostawiasz, więc pomimo trudności brudy moje rozpatruję z tą myślą, że domem mojego serca nie wzgardzisz.
f. Splamione sumienie moje zbawienniejszego środka zaradzczego nie znajduje nad żal i modlitwę, bezustannie zanoszoną do Pana nad Pany.
g. Sameś powiedział Panie, że niechcesz śmierci niezbożnego , ale żeby się nawrócił i żył; korzystam z tej łaski twojej, nawracam się, do stóp twych przypadam i o łaskę przebaczenia proszę usilnie.

Akt strzelisty.

Ufam, że stosownie do obietnicy, wszy­stkie nieprawości moje w niepamięć puścisz Panie, że to com dobrego kiedy uczynił, od­żyje i wagę mieć będzie przed Tobą. Najgorętsze pragnienie moje ziści się i dzięki za to łaskę nigdy z ust moich nie zejdą. Amen.
 


Ks. Antoni Chmielowski – ROZMYŚLANIA O POKUCIE I JEJ WARUNKACH, Petersburg, 1908 r.

0 komentarzy do “Rozmyślania o pokucie cz. 5 – Żal za grzechy”

  1. Pingback: Rozmyślania o pokucie cz. 6 – Pobudki do żalu za grzechy. – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

Odpowiedz