Przejdź do treści

Rozkwitnęła się Lilija

<<>>

Rozkwitnęła się lilija,
A ta jest Panna Maryja.
Zrodziła nam Syna,
Wesoła dla wszystkich nowina!
Złożyła Go na sianeczku,
w lichej stajence w żłóbeczku.
Pokłon Mu oddała,
jak Boga swojego witała.
O Święta Bogarodzico,
o Przenajświętsza Dziewico!
Tyś różdżka z Jessego,
dałaś kwiat zapachu wdzięcznego.
Niezmazanaś grzechu plamą,
stałaś się niebieską bramą,
przez którą Bóg wchodzi,
gdy się nam na ten świat dziś rodzi.
Pozwól, o Panno, prosimy,
niech prośby nasze złożymy,
bo Twoja przyczyna
jest w mocy skutecznej u Syna.
Spraw to, niech Syn Twój jedyny,
odpuściwszy nasze winy,
gdy na świat przychodzi,
przez łaskę w sercach się narodzi.
<<>>


Ze starego modlitewnika

Tagi:

Odpowiedz