Przejdź do treści

II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. XI

ROZDZIAŁ XI

O prawdziwej i fałszywej chwale, utrapieniach Św. Pawła, i t. d

1Daj Boże, abyście mało co wytrwali głupstwu memu, ale i znaszajcie mię, (Głupstwu memu. Przechwalaniu się mojemu: głupstwem bowiem jest przechwalać się i wyliczać swoje pochwały, chyba się znajduje słuszna  przyczyna, jaką miał Apostoł, który do tego się skłonił przez gorliwość, żeby obronić swoję Ewangelią i wiarę przed Koryntczykami przeciwko fałszywym prorokom — Mało co. Nieco. — Wytrwali. Przebaczyli. Ale i znaszajcie mię. Jak życzę, żebyście znosili moje głupstwo, tak też proszę, abyście i wy podobnież, jeśliby tego była potrzeba , postępowali.)

2abowiem was gorąco miłuję gorącą miłością Bożą. Bom was poszlubił czystą panną stawić jednemu mężowi, Chrystusowi. (Albowiem was gorąco miłuję gorącą miłością
Bożą. Jakby rzeki: Nie ubiegam się o tę oblubienicę dla siebie ale dla Chrystusa i Boga; nie dla mojej chwały i korzyści wszystko to czynię: Chrystus bowiem jest oblubieńcem, ja tylko przewodnikiem oblubienicy i dziewosłąbem. — Bom was poślubił ... jednemu mężowi. Przez wiarę, chrzest, Ewangelię jużem was poślubił Chrystusowi, żebym was doprowadził w dzień sądu dziewicami, to jest nienaruszonymi w wierze, nadziei i miłości, do małżeńskiego łoża chwały Chrystusowej)

3Lecz się boję, by jako wąż oszukał Ewę chytrością swą, nie były także skażone smysły wasze i nie odpadły od prostoty, która jest w Chrystusie. (Lecz się boję by . . nie były także skażone. Od fałszywych apostołów, jakby pogwałcicieli dziewictwa waszego. — Zmysły wasze. Rozumienie i sąd wasz. — Od prostoty która jest w Chrystusie. Od prostej, czystej, nieskalanej wiary, którą macie w Chrystusie.)
4Bo jeśli ten, który przychodzi, inszego Chrystusa opowieda, któregośmy nie opowiedali, abo bierzecie ducha innego któregoście nie wzięli, abo inszą Ewanielią, którejeście nie przyjęli, słusznie byście cierpieli. (Bo jeśli ten który przychodzi. Fałszywy apostoł jaki — Inszego Chrystusa opowiada. Innego Chrystusa i inną naukę doskonalszą opowiadał, której ja nie opowiadałem. — Albo bierzecie ducha innego. Jeślibyście inne zacniejsze dary Ducha Ś. odbierali od tych fałszywych apostołów, których przeze mnie nie odebraliście.— Słusznie byście cierpieli. Słusznie byście znosili takiego opowiadacza lub apostoła i jego słuchali: ale nic podobnego tacy fałszywi apostołowie pokazać nie mogą)
5Bo mniemam, żem ja nic mniej nie czynił niżli wieldzy Apostołowie. (Bo mniemam, żem ja nic mniej nie czynił. Albowiem niemniej doskonale wam rzeczy opowiadałem jak inni najwyżsi Apostołowie, jako to Piotr, Jakub i Jan.)

6Bo chociam nie biegły w mowie, ale nie w umiejętności. Lecz we wszytkim okazaliśmy się wam. (Ale nie w umiejętności. Rzeczy Boskich, która przystoi mistrzowi kościelnemu —Lecz we wszystkiem okazaliśmy się wam. Jakby rzeki: Ale po co mnie te rzeczy wielokrotnie przypominać, gdy wy sami możecie być świadkami w tym względzie, którym się ja dostatecznie dałem poznać. Patrz Wujka.)
7Abo izalim grzechu się dopuścił, samego siebie uniżając, abyście wy byli wywyższeni? iżem wam darmo Ewanielią Bożą przepowiadał? ( Albo izalim grzechu się dopuścił. Czyliż to za złe mnie poczytujecie i jako występek zarzucacie, żem się nadmiar poniżył, i lichem się rzemiosłem robienia namiotów zajmowałem?— Abyście wy byli wywyższeni. Abyście wy byli bogatymi w bogactw a duchowne, i żeby wam przybyło ztąd chwały, iż więcej was ważyłem nad inne narody, albowiem z większą moją niewygodą wam służyłem, w ubóstwie wam opowiadając Ewangelią, i własnym kosztem siebie żywiąc, żeby wam nie być ciężarem.)
8Inszem kościoły złupił, biorąc opatrzenie na usługowanie wasze! (Inszem kościoły złupił. Od innych kościołów, chociaż były od was uboższemi, tak iż się zdawało, że są odzieranemi i ogołacanemi, brałem zapłatę na wydatki niezbędne, wam opowiadając Ewangelią.)
9A będąc u was i cierpiąc niedostatek, nie byłem ciężki nikomu, abowiem czego mi niedostawało, dołożyli bracia, którzy przyszli z Macedonijej i we wszytkim zachowałem się wam bez obciążenia, i zachowam. (Nie byłem ciężki nikomu . Ale pracowałem własnemi rękami, i żyłem z pieniędzy, które zkądinąd miałem.)

10Jest prawda Chrystusowa we mnie, iż to przechwalanie nie będzie zwątlone przeciwko mnie, w krainach Achajej. (Jest prawda Chrystusowa we mnie. Świadczę się prawdą Chrystusową, że nic nie wezmę od was na utrzymanie.— To przechwalanie. Iż wam darmo opowiadałem Ewangelią. — Nie będzie zwątlone przeci ko mnie. Nie zostanie przerwanem.)
11Czemu? Iż was nie miłuję? Bóg wie. (Czemu? iż was nie miłuję? Tak powiada, gdyż nie przyjmując nic od Koryntczyków, a inaczej postępując z innymi, zdawał się okazywać przez to ku nim jakieś zagniewanie.)
12A co czynię, czynić będę, abym odciął przyczynę tym, którzy przyczyny żądają; aby w czym się chlubią, byli nalezieni jako i my. ( A co czynię, czynić będę. Co czynię, gdy darmo opowiadam Ewangelią w Achai, to też i nadal czynić będę — Abym odciął przyczynę. Wyłudzania pieniędzy od was, jakby mnie w tem naśladowali. — Aby w czem się chlubią, byli nalezieni jako i my. Aby, gdy nas chcą naśladować, i z tego się przechwalają że są nam podobnym, w tem się też znaleźli i stali się nam podobnymi, iż nic od was nie biorą i nie są dla was ciężarem.)
13Abowiem takowi fałszywi Apostołowie są robotnicy zdradliwi, przemieniający się w Apostoły Chrystusowe. (Są robotnicy zdradliwi. Chytrzy, przewrotni. — Przemieniający się w Apostoły Chrystusowe. Biorący na się osobę Apostołów Chrystusowych, gdy jednak takimi nie są.)
14A nie dziw: abowiem sam szatan przemienia się w anjoła światłości. (A nie dziw. Ze się ośmielają przemieniać w apostołów.— W anioła światłości. W anioła dobrego, którego
nazywa aniołem światłości dla tego, iż aniołowie dobrzy, jako błogosławieni, mają zwyczaj w światłości i chwale się objawiać, gdy się ukazują ludziom; albo się nazywają aniołami ś iatłości dla tego, że są aniołami prawdy, sprawiedliwości, pobożności.)

15Nie wielka tedy jest, jeśli słudzy jego przemieniają się jakoby słudzy sprawiedliwości: których koniec będzie podług uczynków ich. (Nie wielka tedy jest. To jest, niema się tedy czemu dziwić, jako rzeczy wielkiej, jeśli słudzy jego fałszywi apostołowie biorą na się kształt i postać sług sprawiedliwości.—Których koniec będzie podług uczynków ich. Którzy nareszcie w życiu wiecznem otrzymają godną siebie zapłatę. Albo oznacza, że nikt długo nie może się skrywać, gdyż namiętności i zdrady starannie ukrywane, wychodzą nareszcie na jaw.)
16Powtóre powiadam (by mię kto nie mniemał być bezrozumnym, a inaczej jako bezrozumnego przyjmicie mię, abym się ja też maluczko co przechwalał), (Powtóre powiadam . Żebyście mnie cierpliwie znosili, jeśli cokolwiek powiem na moję pochwałę — By mię kto nie mniemał być bezrozumnym . Z powodu opowiadania pochwał moich; albowiem słuszna jest przyczyna, dla czego to czynię.— A inaczej jako bez rozumnego p rzyjmijcie mię. Jeśli zaś tego od was wyjednać nie mogę, weźmijcie mię niejako za szalonego, tylko niech mnie wolno będzie nieco się pochwalić.— Abym się ja też maluczko co przechwalał. Jakby rzekł: Jeśli im wolno wiele, niech mnie wolno będzie choć nieco się przechwalać.)
17co mówię, nie mówię wedle Boga, ale jako w głupstwie, w tym przechwalaniu. (Nie mówię wedle Boga. Mam czynić to, co się nie bardzo zgadza z pokorą chrześcijańską, ale pomimo woli zchodzę do tego, i nie wprzódy się ośmielam wyliczać moje pochwały, jak poprosiwszy przebaczenia .— Ale jako w głupstwie. Albowiem rzeczą to jest głupiego i próżnego siebie i swoje przymioty wynosić.— W tem przechwalaniu . W tym przedmiocie chwały, gdyż mam zamiar się przechwalać z prac moich.)
18Gdyż wiele się ich przechwala wedle ciała i ja się przechwalać będę. (Wedle ciała. W rzeczach cielesnych i zewnętrznych, szlachetnością rodu, bogactwami, mądrością, i t.d. I ja się przechwalać będę. Z tychże samych rzeczy.)
19Abowiem radzi znosicie bezrozumne, będąc sami rozumnymi. (Abowiem radzi znosicie bezrozumne. Jest ironia; jakby rzekł: Znosiliście bezrozumnie się przechwalających owych fałszywych apostołów, spodziewam się tedy, że i mnie znosić zechcecie, gdy przed mądrym i mądrze i pożytecznie się przechwalam.)
20Bo znosicie, jeśli was kto w niewolą podbija, jeśli kto pożyra, jeśli kto bierze, jeśli się kto wynosi, jeśli was kto w gębę bije. (Jeśli was kto w niewolą podbija. Tych, którzy was z góry jako niewolników traktują . Oznacza wyniosłe panowanie fałszywych apostołów nad wiernymi Koryntskimi, że się z nimi prawie, jak z niewolnikami obchodzili. — Jeśli kto pożyra . Dobra wasze pożera. Oznacza nienasyconą chciwość fałszywych apostołów .— Jeśli kto bierze. To jest od was, obierając was z dóbr waszych. Inni  o datkach tłumaczą.— Jeśli się kto wynosi. Żeby za razem was poniżyć.—Jeśli was kto w gębę bije. Nie rękami ale obelgami, wyrzucając że byliście grzesznikami, bałwochwalcami, nieczystymi.)
21Mówię według zelżywości, jakobyśmy my słabymi byli w tej mierze. W czym kto śmie (w głupstwie mówię), śmiem i ja. (Mówię według zelżywości. To jest, gdy mówię, iż fałszywi apostołowie biją was w twarz, nie w prost mówię, ale co do obelg i wyrzutów, które wam w oczy miotają —Jakobyśmy my słabymi byli w tej mierze. Znosicie silnych, zuchwałych, groźnych i rozkazujących fałszywych apostołów; mnie zaś nie znosicie, alepogardzacie jako słabym , lękliwym, jak gdybym nie mógł w bardziej nakazujący sposób z wami się obchodzić, niż obchodziłem. Jakby rzekł Paweł: Mogłem bez wątpienia tej samej wolności i władzy względem was używać, której używali fałszywi apostołowie; ale dla pokory i wielkiej miłości ku wam, nie chciałem .— W czym kto śmie. Przechwalać się.— W głupstwie mówię. Mówię jak  głupi.— Śmiem i ja. To jest przechwalać się Sens jest: cokolwiek oni sobie przywłaszczają jako godnego chluby, i ja także sobie przywłaszczać będę.)
22Hebrejczycy są? I ja. Izraelczycy są? I ja. Nasieniem Abrahamowym są? I ja
23Słudzy Chrystusowi są? (Jako mniej mądry mówię): więcej ja. W pracach rozlicznych, w ciemnicach obficiej, w raziech nad miarę, w śmierciach częstokroć. (Słudzy Chrystusowi są. Przez ustępstwo to mówi: niech tak będzie, niech się nazywają sługami Chrystusowymi. — Jako mniej mądry mówię.  Jako niemądry i szalony mówię; jakby rzekł: Głupio mówię, ale przebaczcie mojemu głupstwu .— Więcej ja . Sługą Chrystusowym jestem. Raczej się mnie niż im należy to imię. W pracach rozlicznych. W greckim jest obficiej, więcej ja niż oni przeniosłem pracy dla Chrystusowej Ewangelii. — W ciemnicach obficiej. Częściej i dłużej dla Chrystusa przebywałem niż oni. — W raziech nad miarę. W znoszeniu razów cielesnych nad miarę, więcej niż to wyrazić i uwierzyć można.— W śmierciach. W niebezpieczeństw ach śmierci.)
24Od Żydów wziąłem po pięćkroć po czterdzieści plag bez jednej, (Wziąłem po pięćkroć po czterdzieści plag bez jednej. Rozkazał był Pan, Deut. 25, 5. aby liczba razów nie przechodziła czterdziestu: żeby tego nie przekroczyć, żydzi zadawali trzydzieście dziewięć plag.)
25trzykroć byłem bit rózgami, razem był ukamionowan, trzykrociem się z okrętem rozbił, przez dzień i przez noc byłem w głębi morskiej; (Trzykroć byłem bit rózgami. Że raz to się przytrafiło Apostołowi w Filippie wespół z Sylasem, opowiada ś. Łukasz w Dziejach Ap. 16, 23. Gdzie zaś to go spotkało raz drugi i trzeci, nikt, o ile wiemy, nie wspomina. — Razem był ukamienowan. W Listrze, Dzieje Ap, 14, 5. —  Trzykrociem się z okrętem rozbił. Gdzie i kiedy milczą pisarze; albowiem owe się rozbicie, o którem Łukasz 27, 18. przytrafiło się po napisaniu tego listu.—Przez dzień i prze z noc byłem w głębi morskiej. W środku morza miotany falami.)
26w drogach częstokroć, w niebezpieczeństwach rzek, w niebezpieczeństwach rozbójników, w niebezpieczeństwach od rodziny, w niebezpieczeństwach od poganów, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyniej, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywą bracią: (W drogach częstokroć. Przykrych , długich, niebezpiecznych, — W niebezpieczeństwach od rodziny . Od narodu mojego. Rozumie zasadzki, które nań często żydzi czynili. — Od poganów. Najczęściej przez żydów po budzonych, jak się pokazuje z Dziejów Ap. — W niebezpieczeństwach w mieście. Jako to: w Damaszku, Jerozolimie, Efezie i indziej. — W niebezpieczeństwach na pustyniej. W miejscach pustynnych, w których mu przeciwnicy zastawiali zasadzki. — W niebezpieczeństwach na morzu. Albowiem oprócz miotania wzburzonych bałwanów, trzeba było ulegać niebezpieczeństwom ze strony rozbójników morskich i zasadzek nieprzyjacielskich, a zwłaszcza żydów; czego mamy przykład. Dzieje Ap. 20, 3. gdzie się opisuje, iż gdy płynął do Syryi, uczynione nań były zasadzki od żydów. — W niebezpieczeństwach między fałszywą bracią. W niebezpieczeństwach, których doznałem ze strony fałszywych i obłudnych chrześcian.)
27w pracej i w kłopocie, w niespaniu częstym, w głodzie i w pragnieniu, w pościech częstych, w zimnie i nagości  (W pracy. W znużeniu. — W pościech częstych. Które dobrowolnie podejmował, albowiem głód i pragnienie, o których wprzódy powiedział, z konieczności i ubóstwa przenosił.)
28oprócz tych rzeczy, które zewnątrz są: naleganie na mię co dzień, staranie o wszytkie kościoły.(Oprócz tych rzeczy , które zewnątrz są. Jakby rzekł: To com dotychczas wyliczał dotykało mnie i pochodziło zewnątrz; ale dodajmy te rzeczy, które wewewnątrz duszę ranią, a mianowicie te które następują.— Naleganie na mię co dzień. Ciężar spraw, któremi codziennie jestem obarczany. — Staranie o wszystkie kościoły. O wiele; to jest o te, które sam był założył, i którym sam przez się albo przez swoich uczniów opowiadał Ewangelią.)
29Któż choruje, a ja nie choruję? Któż się zgarsza, a ja nie bywam upalon? (Któż choruje. Boleje, cierpi. Kto z wiernych choruje na duszy, nachyla się do upadku , skłonnym jest do grzechu , a ja nie choruję przez wewnętrzne uczucie spółubolewania, bojąc się i troskliwie strzegąc, żeby brat słaby nie upadł? — Któż się zgarsza. Cierpi zgorszenie, i już się skłania do upadku. — A ja nie bywam upalon. Już to boleścią, jakby to było mojem złem, które ponosi bliźni, gdy się gorszy; już gorliwością, żeby go uleczyć i zgorszenie usunąć.)
30Jeśli się potrzeba przechwalać: z tego, co krewkości mojej jest, przechwalać się będę. (Z tego co krew kości mojej jest, przechwalać się będę. Z utrapień , biczów, prześladowań i cierpień podjętych dla Chrystusa, z powodu których wydaję się słabym, wzgardzonym, krewkim, godnym pogardy.)
31Bóg i Ociec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest na wieki błogosławiony, wie, iż nie kłamam. (Wie iż nie kłamam. Niech będzie świadkiem tej prawdy.)
32W Damaszku, narodu starosta króla Arety strzegł miasta Damasceńskiego, aby mię poimał, (Narodu starosta króla Arety. Ten który imieniem króla Arety rządził narodem. W greckim jest, satrapa króla Arety , który w imieniu króla rządził Damaszkiem. — Strzegł miasta Damasceńskiego. Rozstawił był żołnierzy w miejscach właściwych, żebym nie mógł uciec z Damaszku.— Aby mię pojmał. I wydał moim przeciwnikom żydom.)
33i byłem przez okno w koszu z muru spuszczon, i takem uszedł z rąk jego. (Przez okno. Przez mury miasta, w nocy od uczniów spuszczony. Patrz Dzieje Ap. 9, 24 i 25.)
 

Wykład X . J. Wujka.

6. Bo choć i ani nie biegły w mowie. Jako na on czas fałszywi apostołowie przechodzili prawe Apostoły wymową i gładkiemi słowy: tak nie dziw, że i dziś niektórzy heretycy są wymowniejszy niźli katolicy. Bo to ich własny obyczaj, przez słodkie namowy i wytworne słowa zwodzić serca prostych a niewinnych ludzi. (Rzym . 16, 18).
 


 

Odpowiedz