Przejdź do treści

Krucjata Różańcowa o nawrócenie! – Niedziela: Część chwalebna

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Niedziela – tajemnice chwalebne
Modlimy się o nawrócenie wszystkich grzeszników  i za dusze w czyśćcu cierpiące, a w szczególności za te o których nikt nie pamięta.
Dziękujemy Panu Bogu i NMP za opiekę w tygodniu który minął i prośmy o pomoc w nadchodzącym.

MODLITWA:
Bądź  pochwalony, Boże mój, Ojcze niebieski, żeś mnie stworzył na obraz i podobieństwo swoje, żeś mi dał duszę rozumną i nieśmiertelną.
Dzięki Tobie, Synu wieczny Boga, żeś się stał moim bratem , moim Odkupicielem, moim pośrednikiem, żeś mnie z Ojcem pojednał, od piekła wybawił, przez chrzest do swego Kościoła przyjął, że mnie Ciałem swojem karmisz i Krwią napawasz.
Dzięki Tobie za miłość, wcielenie się i narodzenie, za nauki i dobrodziejstwa, mękę i śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, które są zakładem naszej nieśmiertelności i zbawienia.
Boże, Duchu święty, co tylko dobrego myślę, mówię i czynię, wszystko to mam od Ciebie, od Ciebie prawdziwą wolę i czynne wypełnianie, przez Ciebie cnotliwie żyję. Ty na mnie wołasz, nim co dobrego uczynię, czekasz dopóki nie uczynię, dopomagasz, abym je uczynił.
Boże! Tyś od mojej młodości ojcowskie miał o mnie staranie. Tyś mnie cudownie prowadził, z niejednej nędzy wyratował, z nieszczęścia wybawił, w smutku pocieszył, w przeciwności rękę mi podał.
Gdym był chory, uzdrowiłeś mnie, gdym zgrzeszył, powolnym byłeś, gdym pokutował, darowałeś winy, gdym się modlił, wysłuchałeś mnie, gdym żył podług powołania, pobłogosławiłeś szczęśliwym wypadkiem, gdym miał trudności do pokonania, uprzątnąłeś je. Od mego dzieciństwa czuwałeś nade mną, w mojej młodości mną kierowałeś, na starość mnie nie opuścisz.
Dzięki Tobie za stan, któryś mi wskazał; za czas życia, któryś mi przeznaczył; za pomoc, którą mi dajesz do cnoty; za szczęście, któreś na mnie zesłał; za nieszczęście, któreś ode mnie odwrócił, albo któreś mi dopomógł znosie cierpliwie.
Chwalcie Pana wszyscy Aniołowie, chwalcie Pana wszyscy Święci i ludy.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św., jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1.Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2.Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3.Zesłanie Ducha Świętego
4.Wniebowzięcie NMP
5.Ukoronowanie NMP

Krucjata Różańcowa o nawrócenie!

0 komentarzy do “Krucjata Różańcowa o nawrócenie! – Niedziela: Część chwalebna”

  1. Pingback: Krucjata Różańcowa o nawrócenie! – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

Odpowiedz