Przejdź do treści

Modlitwa błagalna za grzeszników

 O Jezu, którego Serce tak bardzo umiłowało ludzi, żeś dla nich przyjął naturę ludzką i zstąpił z nieba na ziemię, by tutaj, wśród nas. przez prace, trudy, cierpienia i krwawą Mękę wyjednać nam zbawienie — ulituj się nad tylu naszymi zbłąkanymi braćmi, którzy odeszli od Ciebie, podeptali święte przykazania Twoje i oddali się na służbę szatana.
O Jezu, racz ich nawrócić!

Ulituj się nad tymi, którzy dopuszczają się najcięższych grzechów i występków, pociągając złym przykładem dusze sprawiedliwe na drogę grzechu.
O Jezu, racz ich nawrócić!

Ulituj się nad tymi, którzy bezczeszczą świątynie Twoje, dopuszczając się najcięższych świętokradztw i zniewag.
O Jezu, racz ich nawrócić!

Ulituj się nad tymi, którzy w swym zaślepieniu i nienawiści szatańskiej zaprzeczają istnieniu Twemu i walczą z Tobą, dopuszczając się okrutnego prześladowania sług Ołtarza i dusz wyłącznie na służbę Twoją poświęconych.
O Jezu, racz ich nawrócić!

Ulituj się nad tymi, którzy nastają na życie i mienie bliźniego, dopuszczając się niesłychanych zbrodni i kradzieży.
O Jezu, racz ich nawrócić!

Ulituj się wreszcie nad tymi, którzy dopuściwszy się najcięższych nadużyć i zbrodni, bez skruchy, żalu i pokuty sami odbierają sobie życie, narażając się na wieczne potępienie.
0 Jezu, racz ich nawrócić!


O Jezu, na widok tych wszystkich grzechów i zbrodni padam w najgłębszym żalu do stóp Twych Najświętszych i wołam z głębi duszy: Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twemu, a nie bądź na i nas zagniewany na wieki ! (3 razy)

Nawróć nas, Boże Zbawicielu nasz, a odwróć gniew Twój od nas !(3 razy)

Nie odwracaj, Najsłodszy Jezu, zagniewanego Oblicza Twego od tych dusz nieszczęsnych! Wszak żeś i dla nich poniósł krwawą Mękę i wylał Najświętszą Krew aż do ostatniej kropelki… wszak żeś i dla nich umarł w strasznych cierpieniach na krzyżu… Okaż im Twe miłosierdzie i dla nieskończonych zasług Twej bolesnej Męki, racz na nie miłosiernie wejrzeć, racz zmiękczyć ich serce żalem za popełnione grzechy, racz je zawrócić z drogi zatracenia i przyprowadzić do owczarni Twojej.

Amen.


„Przepuść Panie. Krótkie nabożeństwo za nawrócenie grzeszników”, Kraków. 1938r.,  str.11-13

Odpowiedz