Przejdź do treści

Modlitwa św. Karola Boromeusza do Anioła stróża

W Imię przenajświętszej Trójcy, Ojca, Syna i Ducha św. ja nieszczęśliwy i nędzny grzesznik oświadczam w obecności Twojej św. Aniele Boży, wierny mój Stróżu, że pragnę umierać w jedynej prawdziwej wierze apostolskiej, rzymsko – katolickiej, w której pomarli wszyscy Święci Pańscy, a poza którą nie masz zbawienia.

Oświadczam, że pragnę wyjść z życia tego wspomożona i wsparta opieką, ożywiona mocną ufnością w miłosierdzie Boże, pomimo wielkości i mnóstwa grzechów m oich. W reszcie proszę Cie wyjednaj mi u Pana Boga mojego ostatnie trzy łaski: pierwsza, abym nie wyszła z tego świata nieposilona Sakramentami kościoła; druga, aby Zbawiciel nasz Jezus Chrystus raczył uśmierzyć i uspokoić boleści i tęsknotę serca mojego, darując mi jedną łzę z owych, które na krzyżu wylewał, i żeby najsłodsza Matka Jego przynajmniej jedno mi spojrzenie darowała z owych, które w Synu swoim konającym zatopiła i żeby z nieprzebranej litości swojej raczyła umieścić mnie w liczbie tych , którzy pod jej opieką będąc otrzymują zbawienie wiekuiste w dzień sądu strasznego.

Trzecia łaska jest. abyś ty sam Aniele św., Stróżu mój najwierniejszy, raczył mnie wspierać w one ostatnią godzinę, kiedy dusza moja od ciała się odłączy, i uczynił mi łaskawym Jezusa Chrystusa, sędziego mego, przez zasługi owej gorącej miłości, którą Jego ojcowskie serce pałało na krzyżu dla zbawienia ludzkiego.
Miej więc duszę moją, Aniele św. za zupełnie powierzoną sobie, a gdy się  z ciałem rozstanie, poleć ją w ręce Stwórcy i Odkupiciela, aby Go wespół z Tobą i wszystkimi Świętymi w niebie oglądała, doskonale miłowała i na wieki się z nim cieszyła. Amen


POD KRZYŻEM Książka do nabożeństwa na wszystkie uroczystości kościelne i na wszelkie okoliczności życia, 1900 r. 
[Oprac. A.S]

Odpowiedz