Przejdź do treści

Historia Różańca Świętego.

W wieku XIII straszne było zepsucie na świecie. Zdawało się, że ludzie zupełnie zapomnieli o Bogu i że żyć przestaną według nauki Pana Jezusa. Na domiar złego heretycy, nazwani Albigensami od miasta Albi starali się wszelkimi siłami zniszczyć Kościół św., a przynajmniej podkopać Jego powagę.
Ale, Bóg czuwał nad swoim Kościołem i nie dał Mu zaginąć. Owszem, nawet się podniósł Kościół i jeszcze więcej rozszerzył. W tym czasie żył święty Dominik, mąż ducha apostolskiego i prawdziwy sługa Boży. Pan Bóg go użył, aby powstrzymać ludzką swawolę i zbić heretyckie błędy.

Gdy razu jednego ten Święty się modlił na intencję Kościoła i gorąco prosił Boga o miłosierdzie dla grzeszników, ukazała Mu się Najświętsza Panna i poleciła, aby zaprowadził Nabożeństwo Różańcowe. ,.Przez Różaniec— oznajmiła mu Matka Boska— wytępisz herezje, nawrócisz grzeszników i serca ludzkie napełnisz miłością Boga“ . I tak się też stało. Prawie od razu według świadectwa ówczesnych ludzi, nawróciło się przeszło 100,000 heretyków i z milion grzeszników.
Taki miał wpływ cudowny Różaniec od początku istnienia swego. Zachęcony tym św. Dominik, gdzie tylko mógł uczył Różańca i zalecał odmawiać. Każdy katolik garnął się do tego nabożeństwa. Z czasem wszędzie prawie znano i odmawiano Różaniec.
Chcąc ludzi skłonić, aby żarliwie, pobożnie i stale odmawiali Różaniec, Pan Bóg dodał mu blasku nowego. Mianowicie, Turcy, zawzięci nieprzyjaciele Chrześcijan, podbiwszy pod swoje panowanie Grecję, chcieli całą Europą zawładnąć. Coby się to było stało z Kościołem świętym ?! — Straszne niebezpieczeństwo groziło wszystkim. Widząc to Pius V, Papież wysłał wraz z sąsiednimi królami przeciw Turkom wojsko, ale bardzo nieliczne. Czegóż by taka garstka mogła dokonać wobec niezliczonej masy wojska sułtańskiego, które już pół świata zdobyło.
Tylko Pan Bóg Wszechmocny i Najświętsza Panna, mogli ocalić Kościół św. i państwa europejskie od zupełnej zagłady. To też Papież wezwał wszystkich do gorącej modlitwy. Pełen nadziei, że Najświętsza Panna otoczy chrześcijańskie wojsko swoją przemożną Opieką i nieustającą pomocą, posiał dowódcy wojsk Różaniec św. z tymi słowy: „Nie lękaj się licznego wojska pogan. W Imię Boże, śmiało uderz na nich. Mocą Różańca świętego zwyciężysz. Zaręczam cię“
Ożywiony gorącą wiarą, oddawszy siebie i żołnierzy pod Opiekę Matki Najświętszej, zawiesiwszy Różaniec na sztandarze — wyruszył ów wódz na nieprzyjaciela. Spotkały się oba wojska pod Lepanto w Grecji. Straszna to była chwila! Papież w Rzymie wraz z ludem odmawiał Różaniec w kościele. W czasie modlitw Różańcowych, Bóg cudownie objawił Ojcu świętemu, że chrześcijanie zwyciężyli i rozproszyli niezliczone zastępy pogańskie. Wiadomość tę Papież zaraz ogłosił wszystkiemu ludowi, jako oczywisty dowód, co może Różaniec Św. i jak Bóg go wysłuchuje.
Chcąc pamiątkę tego zwycięstwa uwiecznić, a jednocześnie zaznaczyć skuteczność Różańca św., Papież ustanowił Święto Matki Boskiej Różańcowej w pierwszą Niedzielę Października, Zmarły Ojciec św. Leon X III polecił ten dzień jeszcze uroczyściej obchodzić, aby podnieść nabożeństwo Różańcowe i wszystkich do niego zachęcić, W rzeczy samej — skutkiem tego prawie każdy pobożny katolik codziennie odmawia Różaniec.
(…)

Pożytki z Różańca.

W obecnych czasach najbardziej rozszerzonym Nabożeństwem w Kościele jest Różaniec św. Już go to samo zaleca i mocno wskazuje jego znaczenie. Wiele, bardzo wiele Różaniec przynosi korzyści dla duszy. Niezmiernie ułatwia nawrócenie i zbawienie.
I nic w tym dziwnego. Wszak w tym celu objawiła go Najświętsza Panna. Przypominając nam żywot Pana Jezusa i Matki Najświętszej, stawia przed oczy najpiękniejszy wzór do naśladowania, a Modlitwą Pańską i Pozdrowieniem Anielskiem prosimy Boga, abyśmy mogli ten wzór naśladować.

Po Mszy św. i po pacierzach kapłańskich, nie masz dla Mnie i Syna mojego przyjemniejszej i wdzięczniejszej modlitwy, jak Różaniec święty odmawiamy pobożnie“,

oświadczyła Najświętsza Panna błogosławionemu Alanowi.
Innemu świętemu sam Pan Jezus powiedział: „o cokolwiek prosić będziesz przez Różaniec, otrzymasz“. Błogosławionemu Alanowi, którego wyżej wspomniałem, przyrzekła Najświętsza Panna, że „ci, co odmawiają Różaniec, nie zejdą z tego świata bez Sakramentów“ .
Marya Sonchez otrzymała taką obietnicę: „trwaj córko w Różańcu moim, a ja ci pomogę w potrzebach twoich”.
To też najuczeńsi i najdostojniejsi ludzie odznaczali się zamiłowaniem tej Modlitwy. Papieże Innocenty V i XI, Grzegorz XIII, Pius IX, usilnie zalecali i sami odmawiali Różaniec. Najbardziej zaś Leon X III szerzył, i szerzyć kazał wszystkim nabożeństwo Różańcowe. Cesarze: Karol Y, Fryderyk Il-gi i Ill-ci; królowie: Kazimierz wielki, Jan Sobieski, Henryk II, Karol IX, Ludwik XIV, też odmawiali Różaniec.
Dziś, dzięki Bogu, nie można narzekać. Wiele osób zapisało się do Różańca i odmawiają go. Mało tylko takich, którzy go rozumieją i odmawiając, rozmyślają nad Tajemnicami, z których się on składa.
(…)

Odmawiajmy Różaniec.

Widząc, jak miłym Bogu i Matce Najświętszej — a nam pożytecznym nabożeństwem jest Różaniec święty, starajmy się, choć jedną cząstkę codziennie odmówić. Koniecznie, Kto chce — a każdy chcieć powinien, ten znajdzie czas na to. Wszak nie wiele na to potrzeba czasu. Dziesięć minut wystarczy.
Dziesięć minut czasu codziennie, a za tę modlitwę wieczność szczęśliwą zdobędziemy !
Można, i chodząc odmówić. Najlepiej jednak klęczący. Miejmy zawsze Koronkę Różańcową przy sobie. Na spacerze, idąc z domu, albo do domu, można tak mieć w ręku Różaniec, że nikt go nie zobaczy i odmówić. Niema się zresztą czego wstydzić publicznie odmawiać. Niech się ci raczej wstydzą, co go nie odmawiają. Pozazdroszczą nam tej modlitwy na tamtym świecie…


Ks. Ignacy Kłopotowski – Jak odmawiać Różaniec, LUBLIN. Nakładem Księgarni Religijnej,1907r. str. 9- 20.
[Oprac. A.S]

Odpowiedz