Przejdź do treści

Modlitwa na czasy zdrady!

Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty! – św.Paweł
 
O Matko Przenajświętsza!
Tyś w Fatimie ostatni raz przemówiła
Twoja wola do dzisiaj się nie spełniła
kłamstwami zakrywają to co mówiłaś
O Najjaśniejsza Panienko Milcząca w pokorze!
Codzienne orędzia w usta Ci wkładają
bluźniercy jakąś Gospą Ciebie nazywają

O Pani Milcząca na Golgocie !
patrzysz teraz zgrozą przejęta
jak ci co czcić mieli Twojego Syna
na Jego drodze krzyża uczty urządzają
Mówią o miłości i wybaczeniu
ale przed Bogiem nie klękają
grzeszą nie żałują tylko miłosierdzia oczekują
ci nieszczęśni moderniści
przeciwko Duchowi Św. występują!
Nastał czas zdrady czas modlitwy o przetrwanie!
Na tronie heretyk zasiada
kręci i kłamie
odwieczne tradycje łamie
lecz próżna jego chwała
przecież Matko Ukochana
Ty zdepczesz głowę szatana!
O Pani !zlituj się nad tymi co na skale zostają
prowadź nas wśród ruin na Kalwarię
gdzie Pana Jezusa Chrystusa przybijali
prowadź nas do Niego
na śmierć i zmartwychwstanie!
 
Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego 
— Ewangelia według świętego Marka –  (Mk 3, 28 )
 


Arkadiusz Niewolski

Odpowiedz