Przejdź do treści

Serce Jezusa ukryte w Tabernakulum

To samo gorejące Serce Jezusa, jakie widzimy w świetle Ewangelii bije teraz w cichym Tabernakulum, te same cuda działa Jezus dla Swoich najmniejszych i najwierniejszych. A wokoło cisza niezamącona, chyba tylko przerywana cichym lotem skrzydeł anielskich, którzy otaczają wiecznie ołtarz, lub przesłodką symfonią modlitwy duszy pokornej.

Świat śpi, nie czując gorących tchnień Najświętszego Serca Jezusa.
Obojętność serc ludzkich ziębi Jezusa, jak ongiś w stajence betlejemskiej zimno nocy grudniowej.

Lecz Jezus woła: „Pragnę!”. Wołanie to z Kalwarii nie przebrzmiało i nie rozpłynęło się w ciszy. Ono nie mogło umilknąć, wszak to jest wołanie Nieśmiertelnego Króla Wieków. To pragnienie jest zawsze żywe i nie da się go zagłuszyć, gdyż Jezus ma najróżnorodniejsze i nieprzeliczone dowody, by nam je przekazać.

Kto teraz nie zna cudownego Paray-le-Monial i obietnic przesłodkich, danych świętej powiernicy Marii Małgorzacie dla ludzkości? Jezus stanął przed nią, a odsłaniając Swe Boskie Serce odezwał się do niej:

„Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, iż dla okazania im swej miłości niczego nie szczędziło aż do zupełnego strawienia się i wyniszczenia, a za całe wynagrodzenie odbieram od większości samą tylko niewdzięczność, wzgardę, nieuszanowania, świętokradztwa i oziębłości, jakie mi świadczą w Sakramencie Miłości”.

Jakaż bolesna skarga i wyrzut dla oziębłych dzieci tak kochającego Jezusa!

Oto Serce, które tak umiłowało ludzi, oto ognisko, którego zziębnięci unikają, oto pokarm pogardzony przez głodnych, szczęście omijane przez nieszczęśliwych. Jezus wyciąga do nas ramiona i woła:

Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a Ja was ochłodzę”. „Pójdźcie a obaczcie, jak słodki jest Pan: na wieki miłosierdzie Jego” (Ps. 33). „Miłością wieczną umiłowałem cię”.

W tym gorejącym Ognisku miłości ogrzejecie zziębłe serca, napełnicie dusze ogromem szczęścia i miłości, że już nigdy pragnąć i łaknąć nie będzie. Pan Jezus w swoich tajemnych objawieniach do Swej służebnicy Benigny Konsolaty mówi słowami pełnymi zachęty:

„Nie odstręcza Mię widok nędzy, byle by była dobra wola. Gdzie jest dobra wola, tam jest i pole do pracy. Miłość moja wznieca się trawieniem nędz; dusza, która mi ich najwięcej przynosi, najwięcej mi się podoba, byleby miała serce skruszone i upokorzone, a to dlatego, że taka dusza daje mi więcej sposobności do pełniejszego sprawowania mego urzędu Zbawiciela”.

Innym razem mówi: „Ja tak bardzo kocham biednych grzeszników. Kto mi chce sprawić wielką pociechę, niech wierzy w moją Miłość, kto mi chce sprawić największą pociechę, niech nie zakłada granic tej wierze w moją Miłość”.

A na innym miejscu: „Wiedz sama i powiedz to innym, iż dla nabycia gruntownej cnoty trzeba się zwracać do Serca Jezusowego. Kto chce się zbawić niech tylko schroni się do tej błogosławionej Arki, skąd przypatrywać się będzie burzy, nie doznając jej wstrząśnień… okaż mi w tym miłość pouczając wszystkich, aby szli do Mnie. Ja mam nieskończone skarby łask dla wszystkich; bierze je każdy obficie, kto do Mnie przychodzi”.

Oto przesłodki testament miłości, niebiańska zachęta Jezusa na każdy moment życia naszego. Jakżeż trudno po tym wszystkim okazać się niewdzięcznym i nie przyjąć tak miłosnego zaproszenia.

Jezus czeka na nasze przyzwolenie, czeka chwili, kiedy człowiek złoży w Jego Najświętsze Serce swoje całkowicie opróżnione serce i odda się na wyłączną własność Jezusa. On śledzi walkę duszy ludzkiej – zda się oczekiwać zwycięstwa. A gdy widzi nieme błaganie o pomoc, gdy widzi ustawiczne wysiłki woli ludzkiej, szukającej Jego Najświętszego Serca wtedy przychodzi z pomocą, dopomaga do zwycięstwa Dobra a zwycięzcy da najpiękniejszą nagrodę – Swoje Najświętsze Serce.

 


Głos Karmelu, r. XIII, nr 6, czerwiec 1939. Autor – s. Ludwina od Matki Bożej 

Odpowiedz