Przejdź do treści

Fatimska modlitwa wynagradzająca

„Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu, Duchu Święty, wielbię Cię z najgłębszą
czcią i ofiaruję Ci najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa,
obecnego we wszystkich tabernakulach świata, jako przebłaganie za zniewagi,
świętokradztwa i zaniedbania, którymi jest On obrażany!
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników“.

Odpowiedz