Przejdź do treści

Strach przed krzyżem – Abp. Fulton J. Sheen

Adorując Eucharystycznego Pana podczas Godziny Świętej poznajemy wielką tajemnicę: aby postrzegać nasze życie modlitewne jako przyjmowanie wszystkich okoliczności i szczegółów życia, interpretując je w tej godzinie.
Wierzę, że każdy człowiek na świecie w swoim sercu znajduje się albo na krzyżu, albo pod krzyżem. Na krzyżu jest z Chrystusem: „z Chrystusem zostałem przybity do krzyża” – mówi święty Paweł (Ga 2, 20).

Ci spośród nas, którzy cierpią, znajdują się na krzyżu w sposób fizyczny. Najświętsza Matka, święty Jan i niewiasty u stóp krzyża były na nim poprzez swoje współczucie. Podobnie każdy człowiek na świecie znajduje się albo na krzyżu poprzez uznanie zasług Chrystusa i swój udział w tymże krzyżu, albo pod krzyżem.
Wielu wiernych stoi dziś pod krzyżem i mówi: „Zejdź z niego, zejdź z niego, a uwierzymy”. Do Kościoła wdziera się nowa choroba: staurofobia. Stauros w języku greckim oznacza „krzyż”, a phobia oznacza „strach”. Stąd staurofobia to strach przed Krzyżem. Przedkładanie wszystkiego ponad dyscyplinę.
Dlatego Godzina Święta wyćwiczy cię w rezygnacji, w przyjęciu woli Bożej i w robieniu dobrego pożytku z wszystkich działań danego dnia. Albowiem ostatniego dnia Pan powie do nas: „Pokaż mi swoje dłonie”. I tego dnia nasze ręce będą musiały być pokryte ranami, tak jak ranami były pokryte dłonie naszego Pana. I jeśli weźmiemy tę jedną ranę Godziny Świętej i damy ją Panu każdego dnia, możemy być pewni, że powie nam: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca Mojego” (Mt 25, 34).
Arcybiskup Fulton J. Sheen

Odpowiedz