Przejdź do treści

Mój Jezu, Miłości moja, pomóż grzesznikowi, który chce Cię kochać i być cały Twój.

Mój drogi i kochany Jezu, mój Skarbie, ze względu na uczynione Ci zniewagi nie zasługuję już więcej na to, by móc Cię kochać, ale przez Twoje zasługi, proszę Cię, uczyń mnie godnym Twojej czystej miłości. Kocham Cię ponad wszystko i żałuję z całego serca, że kiedyś Tobą wzgardziłem i wyrzuciłem Cię z mojej duszy. Teraz zaś kocham Cię bardziej niż siebie samego. Kocham Cię z całego serca, o Dobro moje nieskończone.

Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię i niczego innego nie pragnę, jak tylko doskonale Cię kochać. Niczego się tak nie lękam jak utraty Twej świętej miłości. O miłujący nas Odkupicielu, spraw, abym poznał, jak wielkim jesteś Dobrem oraz jak wielka jest miłość, którą mi okazałeś, chcąc mnie zobowiązać do miłowania Ciebie. O mój Boże, nie pozwól, abym żył dalej jak niewdzięcznik wobec tak wielkiej Twojej dobroci. Niech już więcej Cię nie obrażam; nie chcę już więcej Cię utracić. Pozostałe mi jeszcze lata życia chcę całkowicie poświęcić na miłowanie Ciebie i na wypełnienie Twego upodobania.
Mój Jezu, Miłości moja, pomóż mi; pomóż grzesznikowi, który chce Cię kochać i być cały Twój. O Maryjo, Nadziejo moja. Twój Syn Cię wysłuchuje, proś Go więc za mną i uzyskaj dla mnie łaskę miłowania Go w sposób doskonały. Amen.
Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym – św. Alfons Maria de Liguori

Odpowiedz