Przejdź do treści

Maryja jest drogą, Chrystus celem.

Jestem katolikiem i nie wyrzekam się niczego, co katolickie. Miarodajnem dla wszystkich myśli, słów i czynów jest dla mnie zdanie Kościoła, Matki mojej. Jeśli zachodzi sprzeczność między tem co katolickie, a tem co modne, opowiem się bezwarunkowo zawsze za tem, co katolickie.
Matka moja jest starszą od modnego profesora, ma za sobą doświadczenie 19 wieków, jest apostolską, ma szersze poglądy niż uczony samotnik, jest wszędzie – jest katolicką. Matkę moją oświeca Duch Św.

Dlatego nie waham się oznajmić, wbrew panującym poglądom współczesnym, że niepozorny przedmiot, nazywany przez nas różańcem, jest cudownem lekarstwem, danem nam od Boga. Różaniec jest wielką tajemnicą wiary, tajemnicą zwycięstwa!
Różaniec jest tajemnicą wiary. Nie polega on na bezmyślnem odmawianiu słów, przeciwnie, rozważa najgłówniejsze prawdy chrześcijańskie. Różaniec jest prawdziwie modlitwą myślicieli. Treścią jego są wielkie wydarzenia: narodzenie, odkupienie, chwała Syna Bożego, Chrystusa, – zbawiciela świata Chrystusa, – który jest drogą, prawdą i żywotem!
Kto temu zaprzecza, ten nie wie, czem jest różaniec. Różaniec nie odsuwa Chrystusa na drugi plan, Chrystus jest w nim osią wszystkiego. Różaniec nie zapomina jednak o tem, że Chrystus przyszedł do nas przez Marję. Nie tylko na Gwiazdkę należy o tem pamiętać, ale zawsze.
Zadaniem modlitw różańcowych jest nieustanne podkreślanie tego faktu. Dlatego przy każdem Zdrowaś i przy każdej tajemnicy mówimy: Zdrowaś Marjo… i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chrystus Pan przyszedł za pośrednictwem Marji.
Nie można zapominać o Marji, mówiąc o Jezusie i naodwrót – zamilczeć o Jezusie, chwaląc Marję. Marja i Jezus są złączeni nierozerwalnie.
Marja jest drogą, Chrystus celem. Nie można wogóle wyobrazić sobie Marji bez Chrystusa Pana.
Według Bożego porządku nie można jednakże wyobrazić sobie również Jezusa bez Marji. Ojciec przyjmie nas do Swej Chwały tylko za pośrednictwem Marji. Droga do nieba prowadzi więc przez trzy instancje: Marja, Jezus Chrystus, Bóg.
Trzeba to wiedzieć, jeśli się jest chrześcijaninem. Różaniec staje się w tem zrozumieniu wielką tajemnicą wiary, splatającą w 15 swych zasadach z cudowną barwnością imiona Marji i Chrystusa: wielbiąc Marję, jako drogę do Chrystusa, Chrystusa jako drogę do Boga. Różaniec jest wspaniałym drogowskazem dla chrześcijańskiego świata.
Rycerz Niepokalanej, wrzesień 1935
Z broszury R. Mädera p.t. „Maria zwycięży”, wydanej przez Naczelny Inst. Akcji Katol. w Poznaniu

0 komentarzy do “Maryja jest drogą, Chrystus celem.”

  1. Pingback: Różaniec jest tajemnicą zwycięstwa – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

Odpowiedz